Τρόπος μετακίνησης της γραμμής εργασιών (Taskbar) των Windows από την προεπιλεγμένη θέση της ή επαναφορά της στην προεπιλεγμένη θέση

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μετακινήσετε τη γραμμή εργασιών από την προεπιλεγμένη θέση της. Επίσης, αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επαναφέρετε τη γραμμή εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση της.

Μετακίνηση της γραμμής εργασιών από την προεπιλεγμένη θέση

Για να μετακινήσετε τη γραμμή εργασιών από την προεπιλεγμένη θέση κατά μήκος της κάτω πλευράς της οθόνης σε μία από τις άλλες πλευρές της οθόνης:
  1. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργαλείων.
  2. Κρατήστε πατημένο το πρωτεύον κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο της οθόνης όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη γραμμή εργασιών. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε η γραμμή εργασιών να τοποθετηθεί κάθετα στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
  3. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο της οθόνης όπου θέλετε τη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.
Εάν χρησιμοποιείται Windows 98 ή Windows Me και η γραμμή εργασιών δεν μετακινείται, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή για μετακίνηση της γραμμής εργασιών. Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή Windows Vista, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να ελέγξετε την κατάσταση της γραμμής εργασιών:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Γραμμή εργασιών και μενού "Έναρξη"
    • Στα Windows ME κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σημάδι ελέγχου στην επιλογή Ενεργοποίηση μετακίνησης και αλλαγής του μεγέθους στη λίστα "Μενού Έναρξη και γραμμή εργασιών", κάτω από την επικεφαλίδα "Γραμμή εργασιών". Εάν δεν υπάρχει σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στο πλαίσιο για να επιλέξετε αυτήν τη δυνατότητα, κάντε κλικ στο OK και κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου. Εάν υπάρχει το σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου.
    • Στα Windows XP και Windows Vista επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή εργασιών και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σημάδι ελέγχου στην επιλογή Κλείδωμα της γραμμής εργασιών. Εάν υπάρχει σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στο πλαίσιο για να ακυρώσετε την επιλογή αυτής της δυνατότητας, κάντε κλικ στο OK και κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου. Εάν δεν υπάρχει το σημάδι ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γραμμή εργασιών μπορεί να σταθεροποιηθεί στην αριστερή, δεξιά, επάνω ή κάτω πλευρά της οθόνης σας. Δεν είναι δυνατό να μετακινήσετε το κουμπί Έναρξη ή τη Σφαίρα των Windows από τη μία πλευρά της γραμμής εργασιών στην άλλη.

Επαναφορά της γραμμής εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση

Για να επαναφέρετε τη γραμμή εργασιών στην προεπιλεγμένη θέση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Για να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test - POST) και, κατόπιν, επιλέξτε την εντολή "Ασφαλής λειτουργία" από το μενού εκκίνησης. Η γραμμή εργασιών θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη θέση μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL, όταν ξεκινά ο υπολογιστής σας, υπάρχει πιθανότητα να λάβετε μήνυμα λάθους πληκτρολογίου. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε με ασφάλεια να αγνοήσετε το μήνυμα λάθους πληκτρολογίου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 253679 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια