Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32 στα Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), στα Windows 98 και στα Windows Millennium Edition (Me). Εάν η δική σας ερώτηση δεν εμφανίζεται σε αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft" στο τέλος αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ε. Έχω σκληρό δίσκο 6,4 gigabyte (GB) με τρία διαμερίσματα. Πώς μπορώ να μετατρέψω το δίσκο σε ένα διαμέρισμα FAT32;

  Α. Για να συνδυάσετε πολλά διαμερίσματα σε ένα ενιαίο διαμέρισμα στο σκληρό δίσκο, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk για να διαγράψετε όλα τα υπάρχοντα διαμερίσματα και τις μονάδες λογικών δίσκων, να δημιουργήσετε ένα νέο πρωτεύον διαμέρισμα και στη συνέχεια να το κάνετε ενεργό. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε διαμερίσματα σε έναν σκληρό δίσκο, ώστε να έχει μία ή περισσότερες μονάδες λογικών δίσκων εκτός από το πρωτεύον διαμέρισμα. Εάν διαγράψετε ένα διαμέρισμα από το δίσκο χρησιμοποιώντας το Fdisk, όλα τα δεδομένα αυτού του διαμερίσματος καταστρέφονται οριστικά. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του σκληρού δίσκου μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  66706 Τα τέσσερα βήματα που χρειάζονται, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας σκληρός δίσκος


  Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του σκληρού δίσκου για την επανεγκατάσταση των Windows 98 μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Προετοιμασία του σκληρού δίσκου για την εγκατάσταση των Windows 98" στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  221829 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε υπολογιστή χωρίς λειτουργικό σύστημα


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk δεν μπορεί να συνδυάσει, να διαχωρίσει ή να αλλάξει το μέγεθος υπαρχόντων διαμερισμάτων. Η Microsoft δεν υποστηρίζει εργαλεία άλλων κατασκευαστών για τη συγχώνευση διαμερισμάτων.
 2. Ε. Εάν χρησιμοποιήσω το Fdisk, θα χάσω και το MS-DOS;

  Α. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk για την προβολή των διαμερισμάτων, χωρίς να διαγραφεί τίποτα. Ωστόσο, εάν επιλέξετε τη δημιουργία ενός νέου διαμερίσματος μετά την εκτέλεση του Fdisk, διαγράφονται τα πάντα από αυτό το διαμέρισμα. Πριν να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk για τη δημιουργία ενός νέου διαμερίσματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα σημαντικά δεδομένα και ότι έχετε μια Εφεδρική δισκέτα εκκίνησης (EBD) και προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για τη μονάδα δίσκου CD-ROM. Εάν δεν είστε σίγουροι για το εάν έχετε ή χρειάζεστε προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για το CD-ROM, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού πριν να συνεχίσετε. Τα Windows 95 και τα Windows 98 EBD έχουν αρχεία συστήματος MS-DOS, τα οποία μετά τη χρήση της εντολής Sys, μεταφέρουν τα αρχεία του συστήματος στο σκληρό δίσκο, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση ή την επανεγκατάσταση των Windows.

  Για να δημιουργήσετε μια δισκέτα EBD, εισαγάγετε μια δισκέτα στη μονάδα δισκέτας και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs), κάντε κλικ στην καρτέλα Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία δισκέτας (Create Disk).
 3. Ε. Εάν κάνω μετατροπή σε FAT32, μπορώ να επαναφέρω το FAT16?

  Α. Τα Windows δεν περιλαμβάνουν βοηθητικό πρόγραμμα μετατροπής μιας μονάδας σε FAT16, αφού την έχετε μετατρέψει ήδη σε FAT32.
 4. Ε. Πώς χειρίζεται το FAT32 τη μορφοποίηση των δισκετών;

  Α. Οι δισκέτες μορφοποιούνται όπως στο FAT12, ακόμα και εάν έχετε μορφοποιήσει το σκληρό δίσκο σε FAT32. Δεν επιτρέπεται στο βοηθητικό πρόγραμμα Format.com να δημιουργήσει σύστημα αρχείων FAT32 σε μια δισκέτα. Αφού το FAT16 και το FAT32 είναι συμβατά, και τα δύο συστήματα αρχείων μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα από τη δισκέτα.
 5. Ε. Εάν έχω μια φυσική μονάδα δίσκου, μπορώ να έχω δύο διαμερίσματα, ένα FAT32 και ένα FAT16;

  Α. Ναι. Μετά την εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος Fdisk, επιλέξτε "Ναι" (Yes), όταν σας ζητηθεί η υποστήριξη μεγάλων δίσκων, δημιουργήστε το διαμέρισμα και στη συνέχεια επιλέξτε "Έξοδος"(Exit). Στη συνέχεια, για να εκτελέσετε πάλι το εργαλείο Fdisk, επιλέξτε "Όχι" (No), όταν σας ζητηθεί η υποστήριξη μεγάλων δίσκων, δημιουργήστε το διαμέρισμα και στη συνέχεια επιλέξτε "Έξοδος"(Exit).
 6. Ε. Το FAT32 φαίνεται καλό, πώς όμως μπορώ να κάνω παλαιότερα προγράμματα να λειτουργήσουν στο νέο σύστημα αρχείων;

  Α. Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα δεν επηρεάζονται από την μετατροπή από FAT16 σε FAT32, ορισμένα εργαλεία του δίσκου που εξαρτώνται από το FAT16 δεν λειτουργούν με μονάδες δίσκου FAT32. Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε κάποιο από αυτά τα εργαλεία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εργαλείου, για να μάθετε εάν υπάρχει ενημερωμένη έκδοση συμβατή με το σύστημα FAT32.
 7. Ε. Έχω Windows 95A και θέλω να χρησιμοποιήσω σύστημα αρχείων FAT32. Πώς θα αποκτήσω την έκδοση Windows 950b ή το CD-ROM αντικατάστασης του OSR2 για να κάνω αναβάθμιση;

  Α. Μια έκδοση λιανικής των Windows 95 δεν μπορεί να αναβαθμιστεί σε μια έκδοση OSR. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσδιορισμός έκδοσης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM)" στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  158238 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης των Windows 95/98/Me που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 98 περιλαμβάνουν υποστήριξη FAT32.
 8. Ε. Έχω υπολογιστή διπλής εκκίνησης. Μπορώ να κάνω μετατροπή σε FAT32;

  Α. Εάν κάνετε μετατροπή του σκληρού σας δίσκου σε FAT32 χρησιμοποιώντας τον "Μετατροπέα Μονάδας Δίσκου" (Drive Converter), δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την διπλή εκκίνηση για την εκτέλεση παλαιότερων εκδόσεων των Windows (Windows 95 έκδοση 4.00.950, Microsoft Windows NT 3.x, Microsoft Windows NT 4.0 και Microsoft Windows 3.x). Ωστόσο, εάν βρίσκεστε σε δίκτυο, οι παλαιότερες εκδόσεις των Windows μπορούν ακόμα να αποκτήσουν πρόσβαση στο σκληρό δίσκο FAT32 χρησιμοποιώντας το δίκτυο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 2000 περιλαμβάνουν υποστήριξη για το FAT32.
 9. Ε. Πώς μπορώ να μάθω εάν η μονάδα δίσκου μου χρησιμοποιεί FAT16 ή FAT32;

  Α. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε δεξιό κλικ στο γράμμα της μονάδας δίσκου που θέλετε να ελέγξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 10. Ε. Μπορώ να χρησιμοποιώ ταυτόχρονα το FAT32 και τη συμπίεση;

  Α. Τα περισσότερα λογισμικά συμπίεσης δίσκων δεν είναι συμβατά με το FAT32. Εάν ο σκληρός σας δίσκος είναι συμπιεσμένος, ενδέχεται να μην μπορείτε να τον μετατρέψετε.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την ερώτησή σας σε αυτό το άρθρο, κάντε ένα από τα εξής:

Αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base)

Κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση και κάντε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις ερωτήματος και λέξεις-κλειδιά:
 • fat32 and file and system
 • kbtool and kberrmsg (εάν μία ή περισσότερες λέξεις σχετίζονται με το ζήτημα ή την ερώτησή σας)
Για πιο αποτελεσματική αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας, όταν κάνετε αναζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότερης αναζήτησης με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά

Περιγραφή του FAT32

Για μια περιγραφή του FAT32, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
154997 Περιγραφή του συστήματος αρχείων FAT32
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 253774 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Μαρ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια