Μηνύματα λάθους "Η μνήμη δεν επαρκεί" όταν έχει εγκατασταθεί μεγάλη ποσότητα μνήμης RAM

Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:

Συμπτώματα

Εάν ένας υπολογιστής που εκτελεί κάποια από τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται παραπάνω έχει πάνω από 512 megabyte (για παράδειγμα, 768 megabyte) πραγματικής μνήμης (RAM), μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκίνηση μιας περιόδου λειτουργίας MS-DOS (ή γραμμή εντολών) την ώρα που εκτελούνται τα Windows. Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κάτι τέτοιο μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος.
  Κλείστε ένα ή περισσότερα προγράμματα και προσπαθήστε ξανά.

  (There is not enough memory available to run this program.
  Quit one or more programs, and then try again.)
 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν γίνεται εκκίνηση των Windows, ή να σταματήσει και να εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Η μνήμη δεν επαρκεί για την προετοιμασία των Windows. Κλείστε ένα ή περισσότερα προγράμματα εγκατεστημένα στη μνήμη ή αφαιρέστε μη αναγκαία βοηθητικά προγράμματα από τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.


  (Insufficient memory to initialize windows. Quit one or more memory-resident programs or remove unnecessary utilities from your Config.sys and Autoexec.bat files, and restart your computer.)

Αιτία

Η μονάδα μνήμης cache προστατευμένης λειτουργίας 32-bit των Windows (Vcache) καθορίζει το μέγιστο χώρο προσωρινής αποθήκευσης με βάση την ποσότητα μνήμης RAM που είναι παρούσα κατά την εκκίνηση των Windows. Η Vcache κατόπιν δεσμεύει αρκετές διευθύνσεις μνήμης που να της επιτρέπουν την πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, ώστε να μπορεί να τον αυξήσει σε αυτό το μέγεθος αν χρειαστεί. Σε αυτές οι διευθύνσεις έχει εκχωρηθεί μια περιοχή εικονικών διευθύνσεων από 0xC0000000 έως και 0xFFFFFFFF (από 3 έως 4 gigabyte) η οποία είναι γνωστή ως πεδίο συστήματος.

Σε υπολογιστές με μεγάλη ποσότητα μνήμης RAM, ο μέγιστος χώρος προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να είναι τόσο μεγάλος ώστε το Vcache να καταλαμβάνει όλες τις διευθύνσεις του πεδίου συστήματος, χωρίς να αφήνει διαθέσιμες εικονικές διευθύνσεις μνήμης για άλλες λειτουργίες όπως το άνοιγμα μιας γραμμής εντολών MS-DOS (δημιουργία μιας νέας εικονικής μηχανής).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
 • Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση MaxFileCache στο αρχείο System.ini για να μειώσετε τη μέγιστη ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιεί η Vcache σε 512 megabyte (524.288 KB) ή λιγότερο.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ρύθμισης MaxFileCache , κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  108079 Μέγιστο μέγεθος μνήμης cache για πρόσβαση αρχείων 32-Bit
 • Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Ρύθμιση παραμέτρων (System Configuration) για να περιορίσετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιούν τα Windows σε 512 megabyte (MB) ή λιγότερο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  181966 Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)
 • Μειώστε την ποσότητα μνήμης που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας σε 512 MB ή λιγότερο.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Vcache είναι περιορισμένη εσωτερικά σε μέγιστο μέγεθος χώρου προσωρινής αποθήκευσης 800 MB.

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί συχνότερα με κάρτες οθόνης Advanced Graphics Port (AGP) επειδή το διάφραγμα της AGP έχει και αυτό αντιστοιχιστεί σε διευθύνσεις στο πεδίο συστήματος. Για παράδειγμα, εάν η Vcache χρησιμοποιεί μέγιστο μέγεθος χώρου προσωρινής αποθήκευσης 800 MB και μια κάρτα οθόνης AGP έχει αντιστοιχισμένο ένα διάφραγμα 128 MB, παραμένει πολύ λίγος χώρος διευθύνσεων για άλλες κωδικοσελίδες συστήματος και δεδομένα που πρέπει να καταλαμβάνουν αυτή την περιοχή εικονικών διευθύνσεων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 253912 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Αυγ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια