Παρουσιάζεται σφάλμα στον Exchange Server, στον SQL Server ή στο PowerShell μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2449742 ή 2446709


Συμπτώματα


Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2449742 ή 2446709 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server ή Microsoft PowerShell, ενδέχεται να παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω ζητήματα: 

 • Οποιαδήποτε εφαρμογή εξαρτάται από το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ή το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα.
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του PowerShell και της υπηρεσίας αναφοράς του SQL σε έναν υπολογιστή που εκτελεί SQL Server.
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του PowerShell, της κονσόλας ή της προβολής συμβάντων σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Exchange Server.
 • Η υπηρεσία Exchange Mailbox Replication Service τερματίζεται απροσδόκητα.

Επιπλέον, καταγράφεται ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής της εφαρμογής. Αυτό το συμβάν είναι παρόμοιο με ένα από τα παρακάτω:
 • Ελαττωματική εφαρμογή Powershell.exe, έκδοση 6.0.6002.18111, χρονική σήμανση 0x4acfacc6, ελαττωματική μονάδα mscorwks.dll, έκδοση 2.0.50727.5653, χρονική σήμανση 0x4d54a59c, κωδικός εξαίρεσης 0xc0000005, μετατόπιση σφάλματος 0x00000000001d9e19, αναγνωριστικό διεργασίας 0x%9, χρόνος εκκίνησης εφαρμογής 0x%10.
 • .NET Έκδοση χρόνου εκτέλεσης 2.0.50727.3053 - Ανεπανόρθωτο σφάλμα μηχανής εκτέλεσης (000007FEF9216D36) (80131506)

Αιτία


Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν η κατεστραμμένη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και εγκαθίσταται επίσης η ενημέρωση ασφάλειας 2449742 ή 2446709 (μέρος του ενημερωτικού δελτίου ασφάλειας MS11-028) στα περιβάλλοντα που επηρεάζονται, δημιουργώντας τα ζητήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα". 

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένη η κατεστραμμένη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744 στο περιβάλλον σας.
 2. Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744 από μία από τις δύο ακόλουθες τοποθεσίες:
Σημείωση Δεν είναι απαραίτητο να καταργήσετε την εγκατάσταση της κατεστραμμένης έκδοσης της άμεσης επιδιόρθωσης ή των ενημερώσεων ασφάλειας. Ενδέχεται να χρειαστεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτού του ενημερωμένου πακέτου άμεσης επιδιόρθωσης.

Περισσότερες πληροφορίες


Βήματα για να εξακριβώσετε εάν η κατεστραμμένη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Regeditκαι κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου για το λειτουργικό σύστημα και την αρχιτεκτονική που διαθέτετε:
  Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
  Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0
  Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
  Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0
  Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
  Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0
  Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
  Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0
  Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
  Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0
  Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
  Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0
 3. Για αυτό το δευτερεύον κλειδί, κάντε κλικ στην ακόλουθη καταχώρηση DWORD:
  CurrentState
  Αν η τιμή CurrentState του DWORD ισούται με 00000007, η κατεστραμμένη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.

Βήματα για να εξακριβώσετε εάν η ενημερωμένη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας


Τα παρακάτω δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου χρησιμοποιούνται εάν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση της άμεσης επιδιόρθωσης 979744:

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0


Σημείωση Η άμεση επιδιόρθωση 979744 είναι απαραίτητη για το Exchange 2010 SP1.