Η ενημερωμένη έκδοση Μαΐου 2011 για Microsoft Dynamics CRM Online είναι διαθέσιμο


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει την ενημερωμένη έκδοση Μαΐου 2011 για Microsoft Dynamics CRM Online. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα πλευράς διακομιστή. Αυτές οι ενημερώσεις κώδικα διακομιστή εγκαθίστανται αυτόματα από την ομάδα του Microsoft Dynamics CRM Online. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες και υποστήριξη για το Microsoft Dynamics CRM, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες


Ζητήματα που επιδιορθώνονται στο του Μαΐου 2011 ενημερωμένη έκδοση

Ενημερώσεις κώδικα πλευράς διακομιστή

Η ενημερωμένη έκδοση Μαΐου 2011 περιλαμβάνει της πλευράς διακομιστή επιδιόρθωσης που έχει τεκμηριωθεί προηγουμένως:
  • Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να επιλύσετε ένα μέρος που δεν έχει επιλυθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, 100 ανεπίλυτα μέρη ενημερώνονται στην ίδια εγγραφή. Ωστόσο, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ανεπίλυτων μερών δεν ενημερώνονται όπως αναμένεται.