"Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί μια καρτέλα ανάλυση φόρου κατά τις ακόλουθες παραμέτρους: / κωδικός φορολογικής αρμοδιότητας: [κωδικός] GroupCode φόρου: [ομάδα κώδικα], ημερομηνία ισχύος: < = [ημερομηνία]" μήνυμα λάθους όταν εκτυπώνετε ένα τιμολόγιο πώλησης στην έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 NA


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για τις ακόλουθες χώρες και τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
 • Αγγλικά (Καναδά) (en-ca)
 • Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) (en-μας)
 • Ισπανικά (Μεξικού) (es-mx)
 • Γαλλικά (Καναδά) (fr-ca)

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι καταχωρείτε ένα τιμολόγιο πώλησης που έχει έναν κωδικό φορολογικής περιοχής που έχει καθοριστεί στην Βορείου Αμερικής έκδοση του Microsoft Dynamics 2009. Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα φορολογική αρμοδιότητα για τον κωδικό φορολογικής περιοχής. Στην περίπτωση αυτή, όταν εκτυπώνετε το καταχωρημένο τιμολόγιο πώλησης, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί μια καρτέλα ανάλυση φόρου κατά τις ακόλουθες παραμέτρους: / κωδικός φορολογικής αρμοδιότητας:κώδικας, GroupCode φόρου:κωδικό ομάδας, ημερομηνία ισχύος: < =Ημ/νία.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddSalesInvoiceLines με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
    PROCEDURE AddSalesInvoiceLines@1020003(DocNo@1020004 : Code[20]);  VAR
  SalesInvoiceHeader@1020000 : Record 112;
  SalesInvoiceLine@1020001 : Record 113;
  InsertRec@1020002 : Boolean;
  BEGIN
  SalesInvoiceHeader.GET(DocNo);
  SalesInvoiceHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(SalesInvoiceHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  SetUpCurrency(SalesInvoiceHeader."Currency Code");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
    PROCEDURE AddSalesInvoiceLines@1020003(DocNo@1020004 : Code[20]);  VAR
  SalesInvoiceHeader@1020000 : Record 112;
  SalesInvoiceLine@1020001 : Record 113;
  InsertRec@1020002 : Boolean;
  BEGIN

  // Add the following line.
  Posted := TRUE;

  SalesInvoiceHeader.GET(DocNo);
  SalesInvoiceHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(SalesInvoiceHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  SetUpCurrency(SalesInvoiceHeader."Currency Code");
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddSalesCrMemoLines με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
    PROCEDURE AddSalesCrMemoLines@1020006(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  SalesCrMemoHeader@1020001 : Record 114;
  SalesCrMemoLine@1020002 : Record 115;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN
  SalesCrMemoHeader.GET(DocNo);
  SalesCrMemoHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(SalesCrMemoHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
    PROCEDURE AddSalesCrMemoLines@1020006(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  SalesCrMemoHeader@1020001 : Record 114;
  SalesCrMemoLine@1020002 : Record 115;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN

  // Add the following line.
  Posted := TRUE;

  SalesCrMemoHeader.GET(DocNo);
  SalesCrMemoHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(SalesCrMemoHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
 3. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddPurchInvoiceLines με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
    PROCEDURE AddPurchInvoiceLines@1020008(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  PurchInvHeader@1020001 : Record 122;
  PurchInvLine@1020002 : Record 123;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN
  PurchInvHeader.GET(DocNo);
  PurchInvHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(PurchInvHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
    PROCEDURE AddPurchInvoiceLines@1020008(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  PurchInvHeader@1020001 : Record 122;
  PurchInvLine@1020002 : Record 123;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN

  // Add the following line.
  Posted := TRUE;

  PurchInvHeader.GET(DocNo);
  PurchInvHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(PurchInvHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
 4. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddPurchCrMemoLines με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
    PROCEDURE AddPurchCrMemoLines@1020004(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  PurchCrMemoHeader@1020001 : Record 124;
  PurchCrMemoLine@1020002 : Record 125;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN
  PurchCrMemoHeader.GET(DocNo);
  PurchCrMemoHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(PurchCrMemoHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
    PROCEDURE AddPurchCrMemoLines@1020004(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  PurchCrMemoHeader@1020001 : Record 124;
  PurchCrMemoLine@1020002 : Record 125;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN

  // Add the following line.
  Posted := TRUE;

  PurchCrMemoHeader.GET(DocNo);
  PurchCrMemoHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(PurchCrMemoHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
 5. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddServInvoiceLines με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
    PROCEDURE AddServInvoiceLines@1480008(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  ServInvHeader@1020001 : Record 5992;
  ServInvLine@1020002 : Record 5993;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN
  ServInvHeader.GET(DocNo);
  ServInvHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(ServInvHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
    PROCEDURE AddServInvoiceLines@1480008(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  ServInvHeader@1020001 : Record 5992;
  ServInvLine@1020002 : Record 5993;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN

  // Add the following line.
  Posted := TRUE;

  ServInvHeader.GET(DocNo);
  ServInvHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(ServInvHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
 6. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddServCrMemoLines με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
    PROCEDURE AddServCrMemoLines@1480004(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  ServCrMemoHeader@1020001 : Record 5994;
  ServCrMemoLine@1020002 : Record 5995;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN
  ServCrMemoHeader.GET(DocNo);
  ServCrMemoHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(ServCrMemoHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
    PROCEDURE AddServCrMemoLines@1480004(DocNo@1020000 : Code[20]);  VAR
  ServCrMemoHeader@1020001 : Record 5994;
  ServCrMemoLine@1020002 : Record 5995;
  InsertRec@1020003 : Boolean;
  BEGIN

  // Add the following line.
  Posted := TRUE;

  ServCrMemoHeader.GET(DocNo);
  ServCrMemoHeader.TESTFIELD("Prices Including VAT",FALSE);
  IF NOT GetSalesTaxCountry(ServCrMemoHeader."Tax Area Code") THEN
  EXIT;
  ...
 7. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση EndSalesTaxCalculation με τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων μονάδας κώδικα (398) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...      TaxDetail.SETRANGE("Tax Type",TaxDetail."Tax Type"::"Excise Tax");
  IF TaxDetail.FIND('+') THEN BEGIN
  TaxDetailFound := TRUE;
  "Tax Type" := "Tax Type"::"Excise Tax";
  INSERT;
  "Tax Type" := "Tax Type"::"Sales and Use Tax";
  END;

  // Delete the following line.
  IF NOT TaxDetailFound THEN

  ERROR(
  Text1020002,
  TaxDetail.TABLECAPTION,
  FIELDCAPTION("Tax Jurisdiction Code"),"Tax Jurisdiction Code",
  FIELDCAPTION("Tax Group Code"),"Tax Group Code",
  TaxDetail.FIELDCAPTION("Effective Date"),TaxDetail.GETFILTER("Effective Date"));
  UNTIL NEXT = 0;
  RESET;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...      TaxDetail.SETRANGE("Tax Type",TaxDetail."Tax Type"::"Excise Tax");
  IF TaxDetail.FIND('+') THEN BEGIN
  TaxDetailFound := TRUE;
  "Tax Type" := "Tax Type"::"Excise Tax";
  INSERT;
  "Tax Type" := "Tax Type"::"Sales and Use Tax"; // NA0012
  END;

  // Add the following line.
  IF NOT TaxDetailFound AND NOT Posted THEN

  ERROR(
  Text1020002,
  TaxDetail.TABLECAPTION,
  FIELDCAPTION("Tax Jurisdiction Code"),"Tax Jurisdiction Code",
  FIELDCAPTION("Tax Group Code"),"Tax Group Code",
  TaxDetail.FIELDCAPTION("Effective Date"),TaxDetail.GETFILTER("Effective Date"));
  UNTIL NEXT = 0;
  RESET;
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".