Κωδικός σφάλματος 800705B4 μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB982018 ή KB2529073 και την επανεκκίνηση του υπολογιστή

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.

Συμπτώματα

Αφού εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις KB982018 και KB2529073 και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, η ρύθμιση παραμέτρων ενημέρωσης είναι 0%. Μετά από περίπου 10 λεπτά, εμφανίζεται το σφάλμα Αποτυχία ρύθμισης παραμέτρων του Windows Update και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.Επιπλέον, λαμβάνετε έναν κωδικό σφάλματος 800705B4.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα αυτόματα, μεταβείτε στην ενότητα Αυτόματη επίλυση. Αν θέλετε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα Επίλυση από το χρήστη.

Αυτόματη επίλυση


Για την αυτόματη επίλυση αυτού του θέματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File download). Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού επίλυσης.

 • Εάν η ενημέρωση KB982018 απέτυχε • Εάν η ενημέρωση KB2529073 απέτυχε
Σημείωση
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.Επίλυση από το χρήστη


Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο φάκελο και τα αρχεία στο φάκελο Διαχειριστές Για προσθήκη και Πλήρη έλεγχοΓια Να επιτρέπεταιΜπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα. Αυτή η ενέργεια απαιτεί τη χρήση ενός αρχείου δέσμης. Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους, με τη σειρά που παρουσιάζονται.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε notepad στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad) της λίστας Προγράμματα (Programs). 2. Αντιγράψτε τα ακόλουθα από το παρακάτω κείμενο.
  • Για το KB982018

   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3\usbstor.inf
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3\usbstor.pnf
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3\usbstor.sys
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3 /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3\usbstor.inf /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3\usbstor.pnf /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usbstor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3\usbstor.sys /E /G administrators:F

  • Για το KB2529073

   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usb.inf
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usb.PNF
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usbccgp.sys
   takeown /F %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usbhub.sys
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567 /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usb.inf /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usb.PNF /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usbccgp.sys /E /G administrators:F
   cacls %windir%\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_neutral_e24d8d3fec6e4567\usbhub.sys /E /G administrators:F

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο σημειωματάριο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste). 4. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As). 5. Στο παράθυρο Αποθήκευση ως (Save As), περιηγηθείτε στην Επιφάνεια εργασίας (Desktop) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε update.dat στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name). 6. Επιλέξτε Όλα τα αρχεία (All Files) στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου (Save as Type). 7. Στην επιφάνεια εργασίας, κάνε δεξιό κλικ στο αρχείο update.bat και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as Administrator).  Σημείωση Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 8. Επανεγκαταστήστε τα KB982018 και KB2529073 και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να διαπιστώσετε εάν επιλύθηκε το ζήτημα.


Επιλύθηκε το πρόβλημα;Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2550830 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια