Τα ονόματα των συναρτήσεων έχουν αλλάξει στις μη αγγλικές εκδόσεις του Excel 2010 SP1

Περίληψη

Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των συναρτήσεων, να υπάρχει συνοχή στη λειτουργικότητα και τα ονόματα των συναρτήσεων να περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις λειτουργίες τους, ενημερώθηκαν, μετονομάστηκαν ή προστέθηκαν ορισμένες συναρτήσεις του Excel στη βιβλιοθήκη συναρτήσεων του Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 και Microsoft Excel Online 2010.

Επιπλέον, ορισμένες δημοφιλείς συναρτήσεις μεταφράστηκαν ξανά σε 10 γλώσσες (Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ισπανικά, Σουηδικά και Τούρκικα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σφάλμα τύπου #NAME? όταν πληκτρολογείτε το γνωστό όνομα μιας συνάρτησης στο Microsoft Excel 2007 αντί του ενημερωμένου ονόματος της συνάρτησης στο Excel 2010. Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel 2010, Excel Services 2010 ή Excel Online, το οποίο περιέχει ονόματα συναρτήσεων από παλαιότερες εκδόσεις του Excel, εμφανίζεται το ενημερωμένο όνομα της συνάρτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των πελατών, η Microsoft αποφάσισε να επαναφέρει τις ονομασίες αυτών των δημοφιλών συναρτήσεων στις μεταφρασμένες ονομασίες του Excel 2007. Για να επαναφέρετε τα ονόματα των συναρτήσεων στα ονόματα του 2007, πραγματοποιήστε λήψη του Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Παράδειγμα

Η συνάρτηση VLOOKUP στα Ισπανικά λέγεται "BUSCARV" στο Excel 2007. Ωστόσο, στο Excel 2010 η ισπανική μετάφραση άλλαξε σε "CONSULTAV". Εάν πληκτρολογήσετε "BUSCARV" αντί για "CONSULTAV¨στο Excel 2010 χωρίς το SP1, θα λάβετε σφάλμα τύπου #NAME?.

Για να αναπαράγετε αυτή τη συμπεριφορά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα στην ισπανική έκδοση του Excel 2010:
  1. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο Excel.
  2. Πληκτρολογήστε "1" στο κελί A1, και "2" στο κελί A2.
  3. Πληκτρολογήστε "α" στο κελί Β1, και "β" στο κελί Β2.
  4. Πληκτρολογήστε "1" στο κελί D1 και στο κελί D2 πληκτρολογήστε "=BUSCARV(D1,A1:B2,2)".
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Service Pack 1 στο Excel 2010 και πληκτρολογήσετε "=BUSCARV(D1,A1:B2,2)" θα εμφανιστεί το σφάλμα "#¿NOMBRE?". Η σωστή συνάρτηση που πρέπει να πληκτρολογήσετε στο Excel 2010, εφόσον δεν διαθέτει το SP1, είναι "=CONSULTAV(D1,A1:B2,2)".

Ωστόσο, όταν εγκαταστήσετε το Service Pack 1 στο Excel 2010 και πληκτρολογήσετε "=CONSULTAV(D1,A1:B2,2)" θα εμφανιστεί το σφάλμα "#¿NOMBRE?". Η σωστή συνάρτηση που πρέπει να πληκτρολογήσετε στο Excel 2010, εφόσον διαθέτει το SP1, είναι "=BUSCARV(D1,A1:B2,2)".Περισσότερες πληροφορίες

Όταν εγκατασταθεί το Service Pack 1, όλα τα βιβλία εργασίας που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων εργασίας του Excel 2010 πριν το SP1, θα εμφανίζουν αυτόματα τα ενημερωμένα ονόματα των συναρτήσεων. Δεν είναι απαραίτητο να εισαγάγετε ξανά τις συναρτήσεις για να δείτε τα ενημερωμένα ονόματά τους.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του Office 2010 SP1, επισκεφθείτε το παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2460049 - Περιγραφή του Office 2010 SP1


Οι εταιρικοί χρήστες μπορούν να επισκεφθούν οποιαδήποτε ή όλα από τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, ανάλογα με το περιβάλλον τους:

2460043 - Περιγραφή του Office 2010 Language Pack SP1
2460073 - Περιγραφή του Office Online SP1
2460056 - Περιγραφή του Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 - Περιγραφή του Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 - Περιγραφή του SharePoint Server 2010 SP1
2460047 - Περιγραφή του SharePoint και Project Server 2010 SP1

Πίνακες γλωσσών και συναρτήσεων

Η ακόλουθη ενότητα παρέχει τις γλώσσες και τις συναρτήσεις που ενημερώθηκαν από το Service Pack 1.

Τσεχικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Τσεχικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:

Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Δανικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Δανικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου μακροεντολών στα Δανικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Ολλανδικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Ολλανδικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου μακροεντολών στα Ολλανδικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Ιταλικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Ιταλικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Νορβηγικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Νορβηγικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου μακροεντολών στα Νορβηγικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Πορτογαλικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Πορτογαλικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Πορτογαλικά - Βραζιλία
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Πορτογαλικά Βραζιλίας που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου μακροεντολών στα Πορτογαλικά Βραζιλίας που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Ισπανικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Ισπανικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου μακροεντολών στα Ισπανικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Σουηδικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Σουηδικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Τουρκικά
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου εργασίας στα Τουρκικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι συναρτήσεις φύλλου μακροεντολών στα Τουρκικά που άλλαξαν στο Service Pack 1:
Συναρτήσεις 2010 στα ΑγγλικάExcel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2551525 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Απρ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια