Σφάλμα "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" στον Internet Explorer εξαιτίας λήξης χρονικού ορίου εσφαλμένου διακομιστή μεσολάβησης

Συμπτώματα

Σε ορισμένα σπάνια σενάρια, ορισμένα σφάλματα σύνδεσης διακομιστή ενδέχεται να προκαλέσουν την εσφαλμένη προσθήκη των διακομιστών μεσολάβησης στη λίστα ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης, κάνοντας τον Internet Explorer να ανατρέξει στην καθορισμένη λίστα διακομιστών μεσολάβησης έως ότου απενεργοποιηθούν όλοι προσωρινά. Σε αυτό το σημείο, ο Internet Explorer εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος “Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας” έως ότου γίνει εκκαθάριση της λίστας ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης (από προεπιλογή, αυτό γίνεται μετά από 30 λεπτά).


Αιτία

Για λόγους επιδόσεων, σε περίπτωση που ο Internet Explorer δεν είναι σε θέση να συνδεθεί με κάποιον διακομιστή μεσολάβησης, ο εν λόγω διακομιστής μεσολάβησης προστίθεται στη λίστα ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ξανά για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Το χρονικό διάστημα είναι από προεπιλογή 30 λεπτά. Εάν η δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης επιστρέψει μια λίστα PROXY η οποία καθορίζει πολλαπλούς διακομιστές μεσολάβησης, θα γίνει απόπειρα σύνδεσης στον επόμενο διακομιστή μεσολάβησης στη λίστα. Εάν η εν λόγω σύνδεση αποτύχει, η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου πραγματοποιηθεί σύνδεση ή μέχρι να εξαντληθούν οι επιλογές της λίστας. Εάν εξαντληθεί οι επιλογές της λίστας χωρίς να πραγματοποιηθεί σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" στον Internet Explorer.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η Microsoft ερευνά το πρόβλημα και τις διαθέσιμες επιλογές. Εάν συναντήσετε αυτό το ζήτημα, υπάρχουν προσωρινές λύσεις οι οποίες μπορούν να επαναφέρουν τη συνδεσιμότητα.

Είναι διαθέσιμες οι εξής λύσεις:

Μέθοδος 1
Επανεκκινήστε τον Internet Explorer για την εκκαθάριση της λίστας των ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης.


Μέθοδος 2
Προειδοποίηση: Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση εσφαλμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου ή άλλης μεθόδου. Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα εν λόγω προβλήματα είναι δυνατό να επιλυθούν. Η τροποποίηση του μητρώου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση (Fix it).
Σημειώσεις
  • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
  • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

Καθορίστε ένα προσαρμοσμένο διάστημα επανάληψης για τους ακατάλληλους διακομιστές μεσολάβησης χρησιμοποιώντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsΔημιουργήστε μια τιμή DWORD στο κλειδί με την ονομασία BadProxyExpiresTime και ορίστε την τιμή 0. Λάβετε υπόψη σας ότι η τιμή υπολογίζεται σε δευτερόλεπτα.
Με τη ρύθμιση αυτής της τιμής ως 0 αποτρέπεται η προσθήκη των διακομιστών μεσολάβησης στη λίστα των ακατάλληλων διακομιστών μεσολάβησης.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

  • Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
  • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή για να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Περισσότερες πληροφορίες

Το στοιχείο BadProxyExpiresTime χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην έκδοση Internet Explorer 5.01. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα:

Ο Internet Explorer δεν επιχειρεί ξανά τη σύνδεση με τον ακατάλληλο διακομιστή μεσολάβησης για 30 λεπτά
http://support.microsoft.com/kb/320507/elΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2551554 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Νοε 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια