Περιγραφή της ενημέρωσης του Office 2010: 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημέρωση για το Microsoft Office 2010. Αυτή η ενημέρωση μειώνει τις αποτυχίες εγκατάστασης για ενημερώσεις που εγκαθίστανται στο Microsoft Office 2010.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Ζητήματα που επιλύει αυτή η ενημέρωση

Όταν εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Κωδικός 78F Το Windows Update αντιμετώπισε ένα άγνωστο σφάλμα.

Εάν πραγματοποιήσετε λήψη και εγκαταστήσετε το πακέτο από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:

Η εγκατάσταση αυτού του πακέτου απέτυχε.

Το αρχείο Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log που δημιουργείται κατά την εγκατάσταση περιέχει ένα μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με το ακόλουθο:

Σφάλμα 1935. Προέκυψε ένα σφάλμα κατά την εγκατάσταση του στοιχείου συγκρότησης <GUID στοιχείου>. HRESULT: 0x80131047.

Αυτή η ενημέρωση επιλύει το μήνυμα σφάλματος που αναφέρεται κατά την επανάληψη της εγκατάστασης του προϊόντος από το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα ελέγχου. Το SP1 δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένο για να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος.

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει εάν το Windows Installer εντοπίσει μια αναφορά σε μονάδα δίσκου που δεν υπάρχει πλέον, ή μια αφαιρούμενη συσκευή αποθήκευσης που δεν περιέχει αναγνώσιμα μέσα. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ο Windows Installer εντοπίσει μια αναφορά σε άδεια μονάδα DVD ή CD.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημέρωση πριν εγκαταστήσετε το Office 2010 SP1.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Microsoft Office 2010, Έκδοση 32 bitMicrosoft Office 2010, Έκδοση 64 bitΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης.

Λύση

Πριν εγκαταστήσετε το Office 2010 SP1, τοποθετήστε ένα αναγνώσιμο DVD ή CD στη μονάδα οπτικού δίσκου ή συνδέστε μια μονάδα USB.

Περισσότερες πληροφορίες

Διάφορες αρχικές αιτίες μπορούν να προκαλέσουν το σφάλμα 1935 ή το σφάλμα 78F κατά την εγκατάσταση του Office 2010 Service Pack 1 (SP1). Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το Office 2010 εγκαταστάθηκε αρχικά χρησιμοποιώντας μια συσκευή προσωρινής αποθήκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη για το Office 2010, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2553092 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια