Τρόπος επίλυσης του προβλήματος "Αυτός ο υπολογιστής δεν λειτουργεί με γνήσια Windows" μετά την αναβάθμιση σε Windows 7

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.Συμπτώματα

Μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή μου από την έκδοση Home Premier των Windows 7 στην έκδοση Professional ή Ultimate των Windows 7, εμφανίζεται το μήνυμα Αυτός ο υπολογιστής δεν λειτουργεί με γνήσια Windows. Πώς μπορώ να επιλύσω το πρόβλημα;

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε services.msc στο πλαίσιο αναζήτηση και μετά πατήστε ENTER.
2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Προστασία λογισμικού (Software Protection) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή (Stop).

3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

4. Στη γραμμή διεύθυνσης, εισάγετε %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\ και πατήστε ENTER.

5. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο tokens.dat και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο cmd στη λίστα Προγράμματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε slmgr /rilc και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

8. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και ξεκινήστε τα Windows 7.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2553108 - Τελευταία αναθεώρηση: 3 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Σχόλια