Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2010:10 Σεπτεμβρίου 2013

Ισχύει για: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημέρωση για το Microsoft Office 2010. Αυτή η ενημέρωση παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση κώδικα για τις εκδόσεις 32-bit και 64-bit του Office 2010. Επιπλέον, αυτή η ενημέρωση περιέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων.

Πρόβλημα που διορθώνει αυτή η ενημέρωση

  • Όταν ανοίγετε ένα αρχείο κειμένου OpenDocument (αρχείο. odt) σε μια εφαρμογή του Office 2010, κάποιο περιεχόμενο που αποθηκεύεται στο αρχείο. odt δεν εμφανίζεται. Για παράδειγμα, οι εξισώσεις, τα σχήματα, οι εικόνες, τα πλαίσια κειμένου και τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου δεν εμφανίζονται.