Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν μπορείτε να τιμολογήσετε περισσότερες από 0 μονάδες" όταν εκτελείτε το εργαλείο αλλαγή ΦΠΑ στην Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για τις ακόλουθες χώρες και τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
 • Γαλλικά (Ελβετίας) (fr-ch)
 • Γερμανικά (Ελβετίας) (gr ch)
 • Ιταλικά (Ελβετίας) (πληροφορικής-ch)

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια παραγγελία πώλησης που περιέχει μια αρνητική γραμμή στην Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009. Εν μέρει, μπορείτε να αποστείλετε την αρνητική γραμμή πώλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν εκτελείτε το εργαλείο αλλαγή ΦΠΑ, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν μπορείτε να τιμολογήσετε περισσότερες από 0 μονάδες.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddNewSalesLine στην αναφορά στρογγυλοποίησης εκτέλεση της εργαλείο αλλαγή ΦΠΑ (26102) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...CASE SalesLine."Document Type" OF
  SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

  // Delete the following line.
  IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
  (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
  ELSE
  NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following line.
  IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
  (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...CASE SalesLine."Document Type" OF
  SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
  (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
  ELSE
  NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice" -
  (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced"))
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ....CASE SalesLine."Document Type" OF
  SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

  // Delete the following line.
  IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following line.
  IF SalesLine."Qty. to Invoice" > (SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...CASE SalesLine."Document Type" OF
  SalesLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Return Qty. Received" - SalesLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(SalesLine."Qty. to Invoice") > ABS(SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Quantity Shipped" - SalesLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldSalesLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",SalesLine."Qty. to Invoice");
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση AddNewPurchaseLine στην αναφορά στρογγυλοποίησης εκτέλεση της εργαλείο αλλαγή ΦΠΑ (26102) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
  PurchaseLine."Document Type"::"Return Order" : BEGIN

  // Delete the following line.
  IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
  (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
  ELSE
  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following line.
  IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
  (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
  ELSE
  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
  PurchaseLine."Document Type"::"Return Order" : BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
  (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
  ELSE
  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice" -
  (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced"))
  ELSE
  NewPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",0);
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
  PurchaseLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

  // Delete the following line.
  IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
  END ELSE BEGIN

  // Delete the following line.
  IF PurchaseLine."Qty. to Invoice" > (PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...CASE PurchaseLine."Document Type" OF
  PurchaseLine."Document Type"::"Return Order": BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Return Qty. Shipped" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  IF ABS(PurchaseLine."Qty. to Invoice") > ABS(PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced") THEN

  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Quantity Received" - PurchaseLine."Quantity Invoiced")
  ELSE
  OldPurchaseLine.VALIDATE("Qty. to Invoice",PurchaseLine."Qty. to Invoice");
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Την Ελβετική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".