Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "τα περιεχόμενα του πεδίου κλειδιού κατακερματισμού δεν μπορεί να αντιγραφεί στο πεδίο Κωδικός ταμειακές επειδή το μέγεθος του πεδίου Κωδικός ταμειακές είναι πολύ μικρό" όταν εκτελείτε τη λειτουργία Αντιγραφή Παραστατικού στην Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την τοπική ρύθμιση γλώσσας Πορτογαλικά (pt).

Συμπτώματα


Έστω ότι εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ERP νομική πιστοποίησης στην Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV. Όταν εκτελείτε τη λειτουργία " Αντιγραφή Παραστατικού " σε ένα πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Τα περιεχόμενα του πεδίου κλειδιού κατακερματισμού δεν μπορεί να αντιγραφεί στο πεδίο Κωδικός ταμειακές επειδή το μέγεθος του πεδίου Κωδικός ταμειακές είναι πολύ μικρό.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση Φόρμα αίτησης στην εκτύπωση Αντιγραφή παραστατικού πωλήσεων (292) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...FromSalesHeader.TRANSFERFIELDS(FromReturnRcptHeader);
  DocType::"Posted Credit Memo":
  IF FromSalesCrMemoHeader.GET(DocNo) THEN

  // Delete the following line.
  FromSalesHeader.TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoHeader);

  END;
  IF FromSalesHeader."No." = '' THEN
  DocNo := '';
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...FromSalesHeader.TRANSFERFIELDS(FromReturnRcptHeader);
  DocType::"Posted Credit Memo":
  IF FromSalesCrMemoHeader.GET(DocNo) THEN

  // Add the following line.
  CopyDocMgt.CopySalesCrMemoHeader(FromSalesHeader,FromSalesCrMemoHeader); // PT0001

  END;
  IF FromSalesHeader."No." = '' THEN
  DocNo := '';
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση ValidateDocNo στην αναφορά Αντιγραφή παραστατικού πωλήσεων (292) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...DocType::"Posted Credit Memo":
  BEGIN
  FromSalesCrMemoHeader.GET(DocNo);

  // Delete the following line.
  FromSalesHeader.TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoHeader);

  END;
  END;
  END;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...DocType::"Posted Credit Memo":
  BEGIN
  FromSalesCrMemoHeader.GET(DocNo);

  // Add the following line.
  CopyDocMgt.CopySalesCrMemoHeader(FromSalesHeader,FromSalesCrMemoHeader); // PT0001

  END;
  END;
  END;
  ...
 3. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CopySalesDoc στη μονάδα κώδικα αντίγραφο εγγράφου σχέσεων (6620) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...SalesDocType::"Posted Credit Memo":
  BEGIN
  ToSalesHeader.VALIDATE("Sell-to Customer No.",FromSalesCrMemoHeader."Sell-to Customer No.");

  // Delete the following line.
  TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoHeader,FALSE);

  CopyFromPstdSalesDocDimToHdr(
  ToSalesHeader,FromDocType,FromSalesShptHeader,FromSalesInvHeader,
  FromReturnRcptHeader,FromSalesCrMemoHeader);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...SalesDocType::"Posted Credit Memo":
  BEGIN
  ToSalesHeader.VALIDATE("Sell-to Customer No.",FromSalesCrMemoHeader."Sell-to Customer No.");

  // Add the following line.
  CopySalesCrMemoHeader(ToSalesHeader,FromSalesCrMemoHeader); // PT0001

  CopyFromPstdSalesDocDimToHdr(
  ToSalesHeader,FromDocType,FromSalesShptHeader,FromSalesInvHeader,
  FromReturnRcptHeader,FromSalesCrMemoHeader);
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...END;
  SalesDocType::"Posted Credit Memo":
  BEGIN

  // Delete the following line.
  FromSalesHeader.TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoHeader);

  FromSalesCrMemoLine.RESET;
  FromSalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.",FromSalesCrMemoHeader."No.");
  IF MoveNegLines THEN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...END;
  SalesDocType::"Posted Credit Memo":
  BEGIN

  // Add the following line.
  CopySalesCrMemoHeader(FromSalesHeader,FromSalesCrMemoHeader); // PT0001

  FromSalesCrMemoLine.RESET;
  FromSalesCrMemoLine.SETRANGE("Document No.",FromSalesCrMemoHeader."No.");
  IF MoveNegLines THEN
  ...
 4. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CopySalesCrMemoLinesToDoc στη μονάδα κώδικα αντίγραφο εγγράφου σχέσεων (6620) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...FromSalesCrMemoHeader.GET("Document No.");
  TransferOldExtLines.ClearLineNumbers;
  END;

  // Delete the following line.
  FromSalesHeader.TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoHeader);

  FillExactCostRevLink :=
  IsSalesFillExactCostRevLink(ToSalesHeader,3,FromSalesHeader."Currency Code");
  FromSalesLine.TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoLine);
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...FromSalesCrMemoHeader.GET("Document No.");
  TransferOldExtLines.ClearLineNumbers;
  END;

  // Add the following line.
  CopySalesCrMemoHeader(FromSalesHeader,FromSalesCrMemoHeader); // PT0001

  FillExactCostRevLink :=
  IsSalesFillExactCostRevLink(ToSalesHeader,3,FromSalesHeader."Currency Code");
  FromSalesLine.TRANSFERFIELDS(FromSalesCrMemoLine);
  ...
 5. Αλλάξτε τον κωδικό στην τεκμηρίωση στη μονάδα κώδικα αντίγραφο εγγράφου σχέσεων (6620) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...FORMAT(ToSalesHeader."No."));
  END;

  BEGIN
  END.
  }
  }
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...FORMAT(ToSalesHeader."No."));
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE CopySalesCrMemoHeader@1110018(VAR SalesHeader@1110001 : Record 36;SalesCrMemoHeader@1110002 : Record 114);
  BEGIN
  WITH SalesHeader DO BEGIN
  "No." := SalesCrMemoHeader."No.";
  "Sell-to Customer No." := SalesCrMemoHeader."Sell-to Customer No.";
  "Bill-to Customer No." := SalesCrMemoHeader."Bill-to Customer No.";
  "Bill-to Name" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Name";
  "Bill-to Name 2" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Name 2";
  "Bill-to Address" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Address";
  "Bill-to Address 2" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Address 2";
  "Bill-to City" := SalesCrMemoHeader."Bill-to City";
  "Bill-to Contact" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Contact";
  "Your Reference" := SalesCrMemoHeader."Your Reference";
  "Ship-to Code" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Code";
  "Ship-to Name" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Name";
  "Ship-to Name 2" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Name 2";
  "Ship-to Address" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Address";
  "Ship-to Address 2" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Address 2";
  "Ship-to City" := SalesCrMemoHeader."Ship-to City";
  "Ship-to Contact" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Contact";
  "Posting Date" := SalesCrMemoHeader."Posting Date";
  "Shipment Date" := SalesCrMemoHeader."Shipment Date";
  "Posting Description" := SalesCrMemoHeader."Posting Description";
  "Payment Terms Code" := SalesCrMemoHeader."Payment Terms Code";
  "Due Date" := SalesCrMemoHeader."Due Date";
  "Payment Discount %" := SalesCrMemoHeader."Payment Discount %";
  "Pmt. Discount Date" := SalesCrMemoHeader."Pmt. Discount Date";
  "Shipment Method Code" := SalesCrMemoHeader."Shipment Method Code";
  "Location Code" := SalesCrMemoHeader."Location Code";
  "Shortcut Dimension 1 Code" := SalesCrMemoHeader."Shortcut Dimension 1 Code";
  "Shortcut Dimension 2 Code" := SalesCrMemoHeader."Shortcut Dimension 2 Code";
  "Customer Posting Group" := SalesCrMemoHeader."Customer Posting Group";
  "Currency Code" := SalesCrMemoHeader."Currency Code";
  "Currency Factor" := SalesCrMemoHeader."Currency Factor";
  "Customer Price Group" := SalesCrMemoHeader."Customer Price Group";
  "Prices Including VAT" := SalesCrMemoHeader."Prices Including VAT";
  "Invoice Disc. Code" := SalesCrMemoHeader."Invoice Disc. Code";
  "Customer Disc. Group" := SalesCrMemoHeader."Customer Disc. Group";
  "Language Code" := SalesCrMemoHeader."Language Code";
  "Salesperson Code" := SalesCrMemoHeader."Salesperson Code";
  Comment := SalesCrMemoHeader.Comment;
  "No. Printed" := SalesCrMemoHeader."No. Printed";
  "On Hold" := SalesCrMemoHeader."On Hold";
  "Applies-to Doc. Type" := SalesCrMemoHeader."Applies-to Doc. Type";
  "Applies-to Doc. No." := SalesCrMemoHeader."Applies-to Doc. No.";
  "Bal. Account No." := SalesCrMemoHeader."Bal. Account No.";
  Amount := SalesCrMemoHeader.Amount;
  "Amount Including VAT" := SalesCrMemoHeader."Amount Including VAT";
  "VAT Registration No." := SalesCrMemoHeader."VAT Registration No.";
  "Reason Code" := SalesCrMemoHeader."Reason Code";
  "Gen. Bus. Posting Group" := SalesCrMemoHeader."Gen. Bus. Posting Group";
  "EU 3-Party Trade" := SalesCrMemoHeader."EU 3-Party Trade";
  "Transaction Type" := SalesCrMemoHeader."Transaction Type";
  "Transport Method" := SalesCrMemoHeader."Transport Method";
  "VAT Country/Region Code" := SalesCrMemoHeader."VAT Country/Region Code";
  "Sell-to Customer Name" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Customer Name";
  "Sell-to Customer Name 2" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Customer Name 2";
  "Sell-to Address" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Address";
  "Sell-to Address 2" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Address 2";
  "Sell-to City" := SalesCrMemoHeader."Sell-to City";
  "Sell-to Contact" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Contact";
  "Bill-to Post Code" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Post Code";
  "Bill-to County" := SalesCrMemoHeader."Bill-to County";
  "Bill-to Country/Region Code" := SalesCrMemoHeader."Bill-to Country/Region Code";
  "Sell-to Post Code" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Post Code";
  "Sell-to County" := SalesCrMemoHeader."Sell-to County";
  "Sell-to Country/Region Code" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Country/Region Code";
  "Ship-to Post Code" := SalesCrMemoHeader."Sell-to Post Code";
  "Ship-to County" := SalesCrMemoHeader."Ship-to County";
  "Ship-to Country/Region Code" := SalesCrMemoHeader."Ship-to Country/Region Code";
  "Exit Point" := SalesCrMemoHeader."Exit Point";
  Correction := SalesCrMemoHeader.Correction;
  "Document Date" := SalesCrMemoHeader."Document Date";
  "External Document No." := SalesCrMemoHeader."External Document No.";
  Area := SalesCrMemoHeader.Area;
  "Transaction Specification" := SalesCrMemoHeader."Transaction Specification";
  "Payment Method Code" := SalesCrMemoHeader."Payment Method Code";
  "No. Series" := SalesCrMemoHeader."Pre-Assigned No. Series";
  "Posting No. Series" := SalesCrMemoHeader."No. Series";
  "Tax Area Code" := SalesCrMemoHeader."Tax Area Code";
  "Tax Liable" := SalesCrMemoHeader."Tax Liable";
  "VAT Bus. Posting Group" := SalesCrMemoHeader."VAT Bus. Posting Group";
  "VAT Base Discount %" := SalesCrMemoHeader."VAT Base Discount %";
  "Prepmt. Cr. Memo No. Series" := SalesCrMemoHeader."Prepmt. Cr. Memo No. Series";
  "Campaign No." := SalesCrMemoHeader."Campaign No.";
  "Sell-to Contact No." := SalesCrMemoHeader."Sell-to Contact No.";
  "Bill-to Contact No." := SalesCrMemoHeader."Bill-to Contact No.";
  "Responsibility Center" := SalesCrMemoHeader."Responsibility Center";
  "Allow Line Disc." := SalesCrMemoHeader."Allow Line Disc.";
  "Get Shipment Used" := SalesCrMemoHeader."Get Return Receipt Used";
  "Amount in VAT Report" := SalesCrMemoHeader."Amount in VAT Report";
  "Applies-to Bill No." := SalesCrMemoHeader."Applies-to Bill No.";
  "Cust. Bank Acc. Code" := SalesCrMemoHeader."Cust. Bank Acc. Code";
  "Pay-at Code" := SalesCrMemoHeader."Pay-at Code";
  "Date Sent" := SalesCrMemoHeader."Date Sent";
  "Time Sent" := SalesCrMemoHeader."Time Sent";
  "BizTalk Document Sent" := SalesCrMemoHeader."BizTalk Document Sent";
  END;
  END;
  // End of the lines.

  BEGIN

  END.
  }
  }
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Πορτογαλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)


Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".