Αρνητική πιστωτικό ποσό εμφανίζεται για χρεωστικό υπόλοιπο ποσό και μια αρνητική χρέωση ποσό θα εμφανίζεται για το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο όταν προϋπολογισμού Γ/Λ/υπόλοιπο χρησιμοποιεί τη λειτουργικότητα "Αποστολή – φόρμας στο Microsoft Excel" στο Microsoft Dynamics NAV


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για όλες τις περιοχές.

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι εκτελείτε τη λειτουργία Αποστολή - φόρμας στο Microsoft Excel για έναν προϋπολογισμό/υπόλοιπα στην οικονομική διαχείριση στο Microsoft Dynamics NAV. Όταν ελέγχετε το εξαγόμενο αρχείο του excel με μορφοποίηση, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το αρχείο εμφανίζει το χρεωστικό υπόλοιπο χρησιμοποιώντας ένα ποσό συμψηφιστικές αρνητική πίστωση και εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο, χρησιμοποιώντας ένα ποσό συμψηφιστικές αρνητική χρέωση εσφαλμένα.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα, με τη μορφή Υπόλοιπα λογαριασμών πραγματικά/προϋπολογιστικά (422):
 1. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος Προϋπολογισμένο ποσό χρέωσης - OnAfterValidate ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ... <blank>
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ... CurrForm.UPDATE;
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος Προϋπολογισμένο ποσό πίστωσης - OnAfterValidate ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...  <blank>
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ... CurrForm.UPDATE;
  ...
 3. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος Προϋπολογισμένο ποσό - OnAfterValidate ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...  <blank>
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ... CurrForm.UPDATE;
  ...
 4. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CalcFormFields ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...  CALCFIELDS("Net Change","Budgeted Amount");

  // Delete the following lines.
  "Debit Amount" := "Net Change";
  "Credit Amount" := -"Net Change";
  "Budgeted Debit Amount" := "Budgeted Amount";
  "Budgeted Credit Amount" := -"Budgeted Amount";
  // End of the deleted lines.

  IF "Budgeted Amount" = 0 THEN
  BudgetPct := 0
  ELSE
  BudgetPct := "Net Change" / "Budgeted Amount" * 100;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ... CALCFIELDS("Net Change","Budgeted Amount");

  // Add the following lines.
  IF "Net Change" >= 0 THEN BEGIN
  "Debit Amount" := "Net Change";
  "Credit Amount" := 0;
  END ELSE BEGIN
  "Debit Amount" := 0;
  "Credit Amount" := -"Net Change";
  END;
  IF "Budgeted Amount" >= 0 THEN BEGIN
  "Budgeted Debit Amount" := "Budgeted Amount";
  "Budgeted Credit Amount" := 0;
  END ELSE BEGIN
  "Budgeted Debit Amount" := 0;
  "Budgeted Credit Amount" := -"Budgeted Amount";
  END;
  // End of the added lines.

  IF "Budgeted Amount" = 0 THEN
  BudgetPct := 0
  ELSE
  BudgetPct := "Net Change" / "Budgeted Amount" * 100;
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές


VSTF DynamicsNAV SE: 264978
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".