Δεν εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας ή εμφανίζεται κενή μετά τη σύνδεση στα Windows 2000

Συμπτώματα

Όταν συνδέεστε στα Windows 2000, ενδέχεται να δείτε μια κενή επιφάνεια εργασίας ή να μην τη βλέπετε καθόλου. Όταν συμβεί αυτό, μπορείτε να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE για εκκίνηση της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager), αλλά το πρόγραμμα Explorer.exe δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των εργασιών ή των διαδικασιών που εκτελούνται. Η εκκίνηση μιας νέας περιόδου λειτουργίας του Explorer.exe δεν επιλύει το ζήτημα.

Αιτία

Το ζήτημα αυτό ενδέχεται να προκύψει αν υπάρχει μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου Shdocvw.dll στο φάκελο %SystemRoot%. Επειδή το αρχείο Explorer.exe βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%, η διαδρομή αναζήτησης για τα αρχεία που ζητούνται ξεκινά από το φάκελο %SystemRoot%, πριν να γίνει αναζήτηση στη διαδρομή. Η προεπιλεγμένη σειρά αναζήτησης αναζητά πάντα ένα αρχείο που ζητήθηκε στο φάκελο ο οποίος περιέχει το αρχείο προγράμματος, πριν να κάνει αναζήτηση στη διαδρομή για τον εντοπισμό του αρχείου.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
  1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
  2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Νέα εργασία (Εκτέλεση) (New Task (Run)).
  3. Πληκτρολογήστε cmd.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  4. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε στο φάκελο
    %SystemRoot% .
  5. Μετονομάστε το αρχείο Shdocvw.dll πληκτρολογώντας
    ren shdocvw.dll shdocvw.old.
  6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Άλλα παλαιότερα αρχεία τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν ζητήματα με το Explorer.exe ή το κέλυφος, εάν βρίσκονται στο φάκελο %SystemRoot%:
Browseui.dll
Comctl32.dll
Comdlg32.dll
Mlang.dll
Ole32.dll
Oleaut32.dll
Shdocvw.dll
Shell32.dll
Shlwapi.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
Setupapi.dll
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
162031 Κενή οθόνη ή το λειτουργικό σύστημα δεν είναι δυνατό να φορτώσει το προφίλ κατά τη σύνδεση


255758 Μήνυμα λάθους: Το Explorer.exe δημιούργησε σφάλματα και θα τερματιστεί από τα Windows


249321 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση, εάν έχει αλλάξει το γράμμα της μονάδας δίσκου στο διαμέρισμα εκκίνησης


137155 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση χρηστών που δεν διαθέτουν δικαιώματα στο φάκελο System32


Η επιφάνεια εργασίας ενδέχεται να είναι κενή, εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί για πολλαπλές οθόνες και τα εικονίδια βρίσκονται σε ένα τμήμα της επιφάνειας εργασίας η οποία βρίσκεται εκτός της ορατής περιοχής. Ελέγξτε τις ιδιότητες του προσαρμογέα οθόνης και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings). Εάν εμφανίζονται δύο οθόνες αλλά χρησιμοποιείται μόνο η μία, κάντε κλικ στην πρώτη οθόνη και έπειτα ελέγξτε τις ρυθμίσεις. Εάν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Επέκταση σε αυτήν την οθόνη (Extend my Windows desktop onto this monitor), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply). Τα εικονίδια θα πρέπει να εμφανιστούν και πάλι.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 256194 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Σεπ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια