Ενεργοποίηση των Windows 7: Μήνυμα σφάλματος 0xc004f017 [βήμα προς βήμα]

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα.

Συμπτώματα

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος 0xc004f017 όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows 7 μέσω τηλεφώνου.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή έχει καταστραφεί το αρχείο .xrm-ms στον φάκελο C:\Windows\System32\spp\tokens.

Επίλυση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με τη σειρά που παρουσιάζονται:

Πρέπει να πραγματοποιηθεί το ' Βήμα 1 'όπως στην προηγούμενη εργασία.


Βήμα 1

Βήμα 1: Εκτελέστε την εντολή sfc /scannow και επιδιορθώστε τα αρχεία συστήματος

Με αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποιείτε την εντολή sfc /scannow για να ελέγξετε τα αρχεία συστήματος και, στη συνέχεια, επιδιορθώνετε το κατεστραμμένο αρχείο.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο αναζήτησης. 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd της λίστας Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).


  Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε sfc /scannow και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.


  Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ sfc και /scannow.

 4. Η λειτουργία θα συνεχιστεί με την ακόλουθη οθόνη.


  1. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά.

  2. Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, ενδέχεται να χρειαστείτε το πρωτότυπο CD ή DVD εγκατάστασης των Windows.

 5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.


Βήμα 2:

Βήμα 2: Αναδημιουργήστε το αρχείο tokens.dat

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε services.msc στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια επιλέξτε υπηρεσίες στη λίστα Προγράμματα. 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Προστασία λογισμικού (Software Protection) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή (Stop). 3. Εντοπίστε τον ακόλουθο φάκελο C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform. 4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο token.dat και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). 5. Αλλάξτε το όνομα σε token.dat.old.


  Εάν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο αναζήτησης. 7. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο cmd της λίστας Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator). 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε slmgr -rilc και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER. 9. Εμφανίζεται ένα παράθυρο Windows Script Host που περιέχει ένα μήνυμα ότι έχει εγκατασταθεί το αρχείο άδειας χρήσης.


  Ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά για να εμφανιστεί το παράθυρο Windows Script Host.

 10. Επιστρέψτε στο παράθυρο Υπηρεσίες (Services), κάντε δεξιό κλικ στην Προστασία λογισμικού (Software Protection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start). 11. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε slui 3 και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER. 12. Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο ενεργοποίησης των Windows, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2562464 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise

Σχόλια