Αντιμετωπίζετε τα ζητήματα φιλτραρίσματος στην έκθεση δοκιμής κατάθεση της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την τοπική ρύθμιση γλώσσας της Βόρειας Αμερικής (na).

Συμπτώματα


Στην Βορείου Αμερικής έκδοση του Microsoft Dynamics NAV, αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα ζητήματα φιλτραρίσματος:
 • Όταν εκτελείτε την κατάθεση δοκιμαστική εκτύπωση από τη λίστα των καταθέσεων, η έκθεση φιλτράρει REC χρησιμοποιώντας την τιμή του "Αρ." της καρτέλας του επιλεγμένου κατάθεση. Ωστόσο, όταν η εκτύπωση ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί, το REC αντικατοπτρίζει την κατάσταση απροσδόκητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η λίστα εμφανίζει μόνο μία εγγραφή κατάθεση.
 • Αφού εκτελέσετε την κατάθεση δοκιμαστική εκτύπωση για την κατάθεση, όταν εκτελείτε την αναφορά για άλλο κατάθεση, την εκτέλεση της αναφοράς για ένα διαφορετικό κατάθεση σωστά επειδή η εκτύπωση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την προηγούμενη κατάθεση. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η συνάρτηση "Κατάθεση δοκιμαστική αναφορά" χρησιμοποιεί την ιδιότητα RunObject για να εκτελέσετε την αναφορά απευθείας χωρίς κανένα φιλτράρισμα.

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη σελίδα καταθέσεις (36646) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...ACTIONS
  ...
  ID="1020001"
  ...
  OnAction=BEGIN

  // Delete the following lines.
  Rec.SETRANGE("No.","No.");
  REPORT.RUN(REPORT::"Deposit Test Report",TRUE,FALSE,Rec);
  // End of the deleted lines.

  END;

  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ......

  ACTIONS
  ...
  ID="1020001"
  ...

  OnAction=VAR

  // Add the following line.
  DepositHeader@1170000001 : Record 10140;
  // End of the added line.

  BEGIN

  // Add the following lines.
  DepositHeader.SETRANGE("No.","No.");
  REPORT.RUN(REPORT::"Deposit Test Report",TRUE,FALSE,DepositHeader);
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη σελίδα καταθέσεων (10140) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ......ACTIONS
  ...
  ID="1904394106"
  ...
  // Delete the following line.
  RunObject=Report 10402;
  // End of the deleted line.

  Promoted=Yes;
  PromotedCategory=Report
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ......ACTIONS
  ...
  ID="1904394106"
  ...
  Promoted=Yes;
  PromotedCategory=Report
  OnAction=BEGIN

  // Add the following lines.
  DepositHeader.SETRANGE("No.","No.");
  REPORT.RUN(REPORT::"Deposit Test Report",TRUE,FALSE,DepositHeader);
  // End of the added lines.
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές


VSTF DynamicsNAV SE: 267685
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".