ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείου καταγραφής εγκατάστασης" μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης για Host Integration Server όταν υπάρχουν εγκατεστημένα ορισμένα προγράμματα λογισμικού προστασίας από ιούς

Ισχύει για: Microsoft Host Integration Server 2010Host Integration Server 2009

Συμπτώματα


Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης για Microsoft Host Integration Server, η λειτουργία ενδέχεται να αποτύχει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα ανοίγματος αρχείου καταγραφής εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του αρχείου καταγραφής καθορισμένο υπάρχει και είναι μόνο για ανάγνωση.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα είναι γνωστό ότι προκύπτει σε έναν υπολογιστή, ότι ορισμένα προγράμματα λογισμικού προστασίας από ιούς, όπως το Forefront Endpoint προστασίας 2010, εγκατάσταση και την ενεργοποίηση.

Αιτία


Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός ζητήματος χρονισμού. Κατά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης, εκτελείται το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup.exe), το κλείδωμα του αρχείου καταγραφής σε αποκλειστική κατάσταση λειτουργίας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ξεκινά Msiexec.exe. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) προσπαθεί να γράψει στο αρχείο καταγραφής πριν από την έξοδο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο του αρχείου καταγραφής να καθυστερήσει, όπως το λογισμικό προστασίας από ιούς σαρώνει τα αρχεία. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να προκαλέσει Msiexec.exe για να λάβετε μια παραβίαση κοινής χρήσης κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο αρχείο Setup.log.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Microsoft Host Integration Server 2010

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 2 για το 2010 διακομιστή ενοποίηση κεντρικού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2616519 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για το 2010 διακομιστή ενοποίηση κεντρικού υπολογιστή

Microsoft Host Integration Server 2009

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 2 για το κεντρικό ενοποίηση διακομιστή 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2645939 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για κεντρικό ενοποίηση διακομιστή 2009

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".