Το Microsoft Outlook σταματά να ανταποκρίνεται κατά την ενημέρωση του πλέγματος με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 2011 για το Outlook

Ισχύει για: Microsoft Dynamics CRM 2011

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 2011 για Microsoft Office Outlook. Επεξεργασία εγγραφών του Microsoft Dynamics CRM για ένα πλέγμα της οντότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται εάν η ενέργεια προκαλεί το πλέγμα να ενημερωθούν. Για παράδειγμα, όταν εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες, το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται:
  • Ανανέωση με μη αυτόματο τρόπο το πλέγμα
  • Συγχώνευση εγγραφών στο πλέγμα
  • Απενεργοποιήστε καρτέλες στο πλέγμα

Επίλυση


Αυτό το ζήτημα διορθώνεται στην την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics CRM 2011.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώσεων για το Microsoft Dynamics CRM 2011, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2555051 Το Microsoft Dynamics CRM 2011 ενημερωμένες εκδόσεις και επείγουσες επιδιορθώσεις
Σημείωση Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στη Συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το Microsoft Dynamics CRM 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το Microsoft Dynamics CRM 2011, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2547347 Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 για το Microsoft Dynamics CRM 2011 είναι διαθέσιμη

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Business Solutions CRM επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων πακέτο ορολογία λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
887283 Το Microsoft Business Solutions CRM επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων πακέτο λογισμικού ονομασία προτύπων