Το πεδίο Ποσό με ΦΠΑ υπολογίζεται εσφαλμένα με τη μορφή στατιστικών τιμολογίων πωλήσεων (576) μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης 2550292 στο της Τσεχικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την περιοχή της Τσεχίας (cz).

Συμπτώματα


Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο στο της Τσεχικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2:
 • Εφαρμογή επείγουσας επιδιόρθωσης 2550292.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα επιδιόρθωση 2550292, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  2550292 το ΦΠΑ στρογγυλοποίηση λειτουργεί σωστά για τις διορθωτικές εγγραφές σε παραστατικά πωλήσεων/αγορών στην Τσεχική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Ορίζετε το πεδίο " Ακρίβεια Στρογγυλοποίησης Τιμολογίων (ΤΝ) " στο 1,00 στην Παραμετροποίηση γενικής λογιστικής παράθυρο διαλόγου.
 • Μπορείτε να ορίσετε το πεδίο Στρογγυλοποίηση ΦΠΑ (ΤΝ) για την τιμή 1,00 στο πλαίσιο διαλόγου "Παραμετροποίηση Γενικής Λογιστικής".
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο πώλησης.
Σε αυτό το σενάριο, το πεδίο Ποσό με ΦΠΑ υπολογίζεται εσφαλμένα με τη μορφή στατιστικών τιμολογίων πωλήσεων (576).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CalcVATAmountLines στον πίνακα γραμμή πώλησης (37) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ..."VAT Amount (LCY)" := "Calculated VAT Amount" + "VAT Difference (LCY)";
  "Calculated VAT Amount (LCY)" := "Calculated VAT Amount";
  IF VATAmountLine."VAT %" <> 0 THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  "Amount Including VAT (LCY)" := "Amount Including VAT";

  IF "VAT Amount (LCY)" <> 0 THEN
  VALIDATE("VAT Amount","VAT Amount (LCY)");

  IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN
  IF ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Normal VAT") OR
  ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT")
  THEN
  IF GLSetup."Round VAT Coeff." THEN BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ..."VAT Amount (LCY)" := "Calculated VAT Amount" + "VAT Difference (LCY)";
  "Calculated VAT Amount (LCY)" := "Calculated VAT Amount";
  IF VATAmountLine."VAT %" <> 0 THEN BEGIN
  IF "VAT Amount (LCY)" <> 0 THEN
  VALIDATE("VAT Amount","VAT Amount (LCY)");

  IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN

  // Add the following lines.
  "VAT Base" := "Amount Including VAT" - "VAT Amount"
  ELSE
  "Amount Including VAT" := "VAT Base" + "VAT Amount";
  "Amount Including VAT (LCY)" := "Amount Including VAT";
  IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN
  //End of the lines.

  IF ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Normal VAT") OR
  ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT")
  THEN
  IF GLSetup."Round VAT Coeff." THEN BEGIN
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ..."VAT Difference (LCY)" :=
  "VAT Amount (LCY)" - "Amount Including VAT (LCY)" *
  ROUND("VAT %" / (100 + "VAT %"),GLSetup."VAT Coeff. Rounding Precision");
  END;

  // Delete the following line.
  "Amount Including VAT" := "Amount Including VAT (LCY)";

  END;
  END ELSE BEGIN
  "VAT Difference (LCY)" := 0;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ..."VAT Difference (LCY)" :=
  "VAT Amount (LCY)" - "Amount Including VAT (LCY)" *
  ROUND("VAT %" / (100 + "VAT %"),GLSetup."VAT Coeff. Rounding Precision");
  END;
  END;
  END ELSE BEGIN
  "VAT Difference (LCY)" := 0;
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CalcVATAmountLines στον πίνακα γραμμή αγορών (39) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ..."Calculated VAT Amount (LCY)" := "Calculated VAT Amount";

  IF VATAmountLine."VAT %" <> 0 THEN BEGIN

  // Delete the following line.
  "Amount Including VAT (LCY)" := "Amount Including VAT";

  IF "VAT Amount (LCY)" <> 0 THEN
  VALIDATE("VAT Amount","VAT Amount (LCY)");

  IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
  IF ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Normal VAT") OR
  ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT")
  THEN
  IF GLSetup."Round VAT Coeff." THEN BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ..."Calculated VAT Amount (LCY)" := "Calculated VAT Amount";

  IF VATAmountLine."VAT %" <> 0 THEN BEGIN
  "Amount Including VAT (LCY)" := "Amount Including VAT";

  IF "VAT Amount (LCY)" <> 0 THEN
  VALIDATE("VAT Amount","VAT Amount (LCY)");

  IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN

  // Add the following lines.
  "VAT Base" := "Amount Including VAT" - "VAT Amount"
  ELSE
  "Amount Including VAT" := "VAT Base" + "VAT Amount";
  "Amount Including VAT (LCY)" := "Amount Including VAT";
  IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN
  //End of the lines.

  IF ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Normal VAT") OR
  ("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT")
  THEN
  IF GLSetup."Round VAT Coeff." THEN BEGIN
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ..."VAT Amount (LCY)" - "Amount Including VAT (LCY)" *
  ROUND("VAT %" / (100 + "VAT %"),GLSetup."VAT Coeff. Rounding Precision");
  END;

  // Delete the following line.
  "Amount Including VAT" := "Amount Including VAT (LCY)";

  END;
  "VAT Amount (Non Deductible)" := RoundVAT("VAT Amount (Non Deductible)");
  END ELSE BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ..."VAT Amount (LCY)" - "Amount Including VAT (LCY)" *
  ROUND("VAT %" / (100 + "VAT %"),GLSetup."VAT Coeff. Rounding Precision");
  END;

  END;
  "VAT Amount (Non Deductible)" := RoundVAT("VAT Amount (Non Deductible)");
  END ELSE BEGIN
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε της Τσεχικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".