Πληροφορίες μητρώου των Windows για προχωρημένους χρήστες

Ισχύει για: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Ultimate

Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει το μητρώο. Επίσης, αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και επεξεργασίας του μητρώου και παραθέτει αναφορές για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες


Περιγραφή του μητρώου

Το λεξικό Microsoft Computer Dictionary, πέμπτη έκδοση, ορίζει το μητρώο ως εξής:
Μια κεντρική ιεραρχική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται στα Μicrosoft Windows 98, Windows CE, Windows NT και Windows 2000 για την αποθήκευση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος για έναν ή περισσότερους χρήστες, εφαρμογές και συσκευές υλικού.

Το μητρώο περιέχει πληροφορίες στις οποίες ανατρέχουν συνεχώς τα Windows κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, όπως για τα προφίλ κάθε χρήστη, για τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή και για τους τύπους των εγγράφων που η καθεμία μπορεί να δημιουργήσει, για τις ρυθμίσεις του φύλλου ιδιοτήτων για εικονίδια φακέλων και εφαρμογών, για το υλικό που υπάρχει στο σύστημα και για τις θύρες που χρησιμοποιούνται.

Το μητρώο αντικαθιστά τα περισσότερα αρχεία .ini που βασίζονται σε κείμενο και χρησιμοποιούνται στα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων των Windows 3.x και του MS-DOS, όπως το Autoexec.bat και το Config.sys. Παρόλο που το μητρώο είναι κοινό για αρκετά λειτουργικά συστήματα των Windows, υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ τους.
Η ομάδα μητρώου είναι μια ομάδα κλειδιών, δευτερευόντων κλειδιών και τιμών στο μητρώο, η οποία διαθέτει ένα σύνολο αρχείων υποστήριξης με αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της. Τα αρχεία υποστήριξης για όλες τις ομάδες εκτός της ομάδας HKEY_CURRENT_USER βρίσκονται στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Config στα Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 και Windows Vista. Τα αρχεία υποστήριξης για την ομάδα HKEY_CURRENT_USER βρίσκονται στο φάκελο %SystemRoot%\Profiles\Όνομα_χρήστη. Οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου των αρχείων σε αυτούς τους φακέλους υποδεικνύουν τον τύπο των δεδομένων που περιέχουν. Επίσης, η μη ύπαρξη επέκτασης ενδέχεται να υποδηλώνει ορισμένες φορές τον τύπο των δεδομένων που περιέχουν.
Ομάδα μητρώουΑρχεία υποστήριξης
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Στα Windows 98, τα αρχεία μητρώου ονομάζονται User.dat και System.dat. Στα Windows Millennium Edition, τα αρχεία μητρώου ονομάζονται Classes.dat, User.dat, και System.dat.

Σημείωση Οι δυνατότητες ασφαλείας στα Windows NT, τα Windows 2000, τα Windows XP, τον Windows Server 2003 και τα Windows Vista επιτρέπουν σε ένα διαχειριστή να ελέγχει την πρόσβαση στα κλειδιά του μητρώου.

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρει τα προκαθορισμένα κλειδιά που χρησιμοποιούνται από το σύστημα. Το μέγιστο μήκος του ονόματος ενός κλειδιού είναι 255 χαρακτήρες.
Φάκελος/προκαθορισμένο κλειδίΠεριγραφή
HKEY_CURRENT_USERΠεριέχει τη ρίζα των πληροφοριών ρύθμισης παραμέτρων για το χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη συγκεκριμένη στιγμή. Σε αυτό το κλειδί αποθηκεύονται οι φάκελοι του χρήστη, τα χρώματα της οθόνης και οι ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με το προφίλ του χρήστη. Μερικές φορές αυτό το κλειδί αναφέρεται με τη σύντμηση "HKCU".
HKEY_USERSΠεριέχει όλα τα προφίλ χρηστών που έχουν φορτωθεί ενεργά στον υπολογιστή. Το κλειδί HKEY_CURRENT_USER είναι δευτερεύον κλειδί του HKEY_USERS. Το κλειδί HKEY_USERS μερικές φορές αναφέρεται με τη σύντμηση "HKU."
HKEY_LOCAL_MACHINEΠεριέχει πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που αφορούν τον υπολογιστή (για οποιονδήποτε χρήστη). Μερικές φορές αυτό το κλειδί αναφέρεται με τη σύντμηση "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTΕίναι δευτερεύον κλειδί του HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Η πληροφορία που είναι αποθηκευμένη εδώ διασφαλίζει το άνοιγμα του σωστού προγράμματος, όταν ανοίγετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. Μερικές φορές αυτό το κλειδί αναφέρεται με τη σύντμηση "HKCR". Από τα Windows 2000 και έπειτα, αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται και στο κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE και στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER. Το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes περιέχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους χρήστες του τοπικού υπολογιστή. Το κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes περιέχει ρυθμίσεις που αντικαθιστούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και εφαρμόζονται μόνο στον αλληλεπιδραστικό χρήστη. Το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT παρέχει μια προβολή του μητρώου, η οποία συγχωνεύει τις πληροφορίες από αυτές τις δύο πηγές. Το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT παρέχει επίσης αυτήν τη συγχωνευμένη προβολή για προγράμματα σχεδιασμένα για παλαιότερες εκδόσεις των Windows. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον αλληλεπιδραστικό χρήστη, πρέπει να κάνετε αλλαγές στη διαδρομή HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes αντί για το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πρέπει να γίνουν αλλαγές στη διαδρομή HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Εάν εγγράψετε κλειδιά σε ένα κλειδί που βρίσκεται κάτω από το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT, το σύστημα θα αποθηκεύσει τις πληροφορίες στη διαδρομή HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Εάν εγγράψετε τιμές σε ένα κλειδί που βρίσκεται κάτω από το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT και το κλειδί υπάρχει ήδη στη διαδρομή HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, το σύστημα θα αποθηκεύσει εκεί τις πληροφορίες, αντί να τις αποθηκεύσει στη διαδρομή HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGΠεριέχει πληροφορίες σχετικά με το προφίλ υλικού που χρησιμοποιείται από τον τοπικό υπολογιστή κατά την εκκίνηση του συστήματος.
Σημείωση Το μητρώο στις εκδόσεις 64-bit των Windows XP, του Windows Server 2003 και των Windows Vista χωρίζεται σε κλειδιά των 32-bit και των 64-bit. Πολλά από τα κλειδιά των 32-bit έχουν τα ίδια ονόματα με τα αντίστοιχα κλειδιά των 64-bit και το αντίστροφο. Η προεπιλεγμένη έκδοση 64-bit του Επεξεργαστή Μητρώου που περιλαμβάνεται στις εκδόσεις 64-bit των Windows XP, του Windows Server 2003 και των Windows Vista εμφανίζει τα κλειδιά 32-bit στον ακόλουθο κόμβο:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής του μητρώου σε εκδόσεις 64-bit των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

305097 Τρόπος προβολής του μητρώου συστήματος χρησιμοποιώντας εκδόσεις 64-bit των Windows (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Η παρακάτω λίστα αναφέρει τους τύπους δεδομένων που έχουν προσδιοριστεί αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή και χρησιμοποιούνται από τα Windows. Το μέγιστο μέγεθος ενός ονόματος τιμής είναι ως εξής:
  • Windows Server 2003, Windows XP και Windows Vista: 16.383 χαρακτήρες
  • Windows 2000: 260 χαρακτήρες ANSI ή 16.383 χαρακτήρες Unicode
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 χαρακτήρες
Οι τιμές μεγάλου μεγέθους (περισσότερα από 2.048 byte) πρέπει να αποθηκεύονται ως αρχεία με τα ονόματα των αρχείων αποθηκευμένα στο μητρώο. Αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία του μητρώου. Το μέγιστο μέγεθος μιας τιμής είναι ως εξής:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: Διαθέσιμη μνήμη
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 byte
Σημείωση Υπάρχει όριο 64K για το συνολικό μέγεθος όλων των τιμών ενός κλειδιού.
ΌνομαΤύπος δεδομένωνΠεριγραφή
Δυαδική τιμήREG_BINARYΑνεπεξέργαστα δυαδικά δεδομένα. Οι περισσότερες πληροφορίες στοιχείων υλικού αποθηκεύονται ως δυαδικά δεδομένα και εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε δεκαεξαδική μορφή.
Τιμή DWORDREG_DWORDΔεδομένα που αναπαρίστανται από έναν αριθμό μήκους 4 byte (ένας ακέραιος 32-bit). Πολλές παράμετροι για προγράμματα οδήγησης συσκευών και υπηρεσίες ανήκουν σε αυτόν τον τύπο και εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε δυαδική, δεκαεξαδική ή δεκαδική μορφή. Οι σχετικές τιμές είναι DWORD_LITTLE_ENDIAN (το λιγότερο σημαντικό byte βρίσκεται στην κατώτατη διεύθυνση) και REG_DWORD_BIG_ENDIAN (το λιγότερο σημαντικό byte βρίσκεται στην ανώτατη διεύθυνση).
Επεκτάσιμη τιμή συμβολοσειράςREG_EXPAND_SZΜια συμβολοσειρά δεδομένων μεταβλητού μήκους. Αυτός ο τύπος δεδομένων περιλαμβάνει μεταβλητές που επιλύονται, όταν ένα πρόγραμμα ή υπηρεσία χρησιμοποιεί τα δεδομένα.
Τιμή πολλών συμβολοσειρώνREG_MULTI_SZΜια πολλαπλή συμβολοσειρά. Οι τιμές που περιέχουν λίστες ή πολλαπλές τιμές σε μορφή που μπορούν να τις διαβάσουν είναι γενικώς αυτού του τύπου. Οι καταχωρήσεις διαχωρίζονται με διαστήματα, κόμματα ή άλλα σύμβολα.
Τιμή συμβολοσειράςREG_SZΜια συμβολοσειρά κειμένου σταθερού μήκους.
Δυαδική τιμήREG_RESOURCE_LISTΜια σειρά ένθετων πινάκων που είναι σχεδιασμένοι για την αποθήκευση μιας λίστας πόρων που χρησιμοποιείται από ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής υλικού ή από μία από τις φυσικές συσκευές που ελέγχει. Αυτά τα δεδομένα εντοπίζονται και εγγράφονται στο δέντρο \ResourceMap από το σύστημα και εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε δεκαεξαδική μορφή ως δυαδική τιμή.
Δυαδική τιμήREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTΜια σειρά ένθετων πινάκων που είναι σχεδιασμένοι για την αποθήκευση μιας λίστας δυνητικών πόρων υλικού ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής. Αυτοί οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα οδήγησης ή από μία από τις φυσικές συσκευές που ελέγχει. Το σύστημα γράφει ένα υποσύνολο αυτής της λίστας στο δέντρο \ResourceMap. Αυτά τα δεδομένα εντοπίζονται από το σύστημα και εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε δεκαεξαδική μορφή ως δυαδική τιμή.
Δυαδική τιμήREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORΜια σειρά ένθετων πινάκων που είναι σχεδιασμένοι για την αποθήκευση μιας λίστας πόρων, η οποία χρησιμοποιείται από τη φυσική συσκευή υλικού. Αυτά τα δεδομένα εντοπίζονται και εγγράφονται στο δέντρο \HardwareDescription από το σύστημα και εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε δεκαεξαδική μορφή ως δυαδική τιμή.
ΚαμίαREG_NONEΔεδομένα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τύπο. Αυτά τα δεδομένα εγγράφονται στο μητρώο από το σύστημα ή τις εφαρμογές και εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) σε δεκαεξαδική μορφή ως δυαδική τιμή
ΣύνδεσηREG_LINKΜια συμβολοσειρά Unicode που ονομάζει μια συμβολική σύνδεση.
Τιμή QWORDREG_QWORDΔεδομένα που αντιπροσωπεύονται από έναν αριθμό, ο οποίος είναι ακέραιος 64-bit. Αυτά τα δεδομένα εμφανίζονται στον Επεξεργαστή Μητρώου ως δυαδική τιμή και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στα Windows 2000.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου

Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, εξαγάγετε τα κλειδιά του μητρώου που σχεδιάζετε να επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου. Εάν προκύψει κάποιο ζήτημα, μπορείτε τότε να ακολουθήσετε τα βήματα στην ενότητα "Επαναφορά του μητρώου" για να επαναφέρετε το μητρώο στην προηγούμενη κατάστασή του. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρου του μητρώου, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης του συστήματος. Η κατάσταση συστήματος περιλαμβάνει το μητρώο, τη βάση δεδομένων καταχώρησης κλάσης COM+ και τα αρχεία εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης συστήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:

308422 Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που περιλαμβάνεται με τα Windows XP για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία και φακέλους

320820 Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία και φακέλους στα Windows XP Home Edition

326216 Τρόπος χρήσης της δυνατότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά δεδομένων στον Windows Server 2003

Επεξεργασία του μητρώου

Για να τροποποιήσει τα δεδομένα του μητρώου, ένα πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες μητρώου που ορίζονται στην εξής τοποθεσία του MSDN στο Web: Οι διαχειριστές μπορούν να τροποποιήσουν το μητρώο χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή Μητρώου (Regedit.exe ή Regedt32.exe), την Πολιτική ομάδας, την Πολιτική συστήματος, τα αρχεία του Μητρώου (.reg) ή εκτελώντας δέσμες ενεργειών (όπως αρχεία δέσμης ενεργειών της VisualBasic).

Χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη των Windows

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον εργασίας χρήστη των Windows για να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του συστήματός σας, αντί να επεξεργάζεστε το μητρώο με μη αυτόματο τρόπο. Ωστόσο, η επεξεργασία του μητρώου αποτελεί ορισμένες φορές την καλύτερη μέθοδο για την επίλυση ενός ζητήματος που αφορά κάποιο προϊόν. Εάν το ζήτημα τεκμηριώνεται στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο άρθρο με οδηγίες βήμα-βήμα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου για το ζήτημα αυτό. Συνιστούμε να ακολουθήσετε πιστά αυτές τις οδηγίες.

Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των προβλημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Η τροποποίηση του μητρώου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου για να κάνετε τα εξής:
  • Εντοπισμός δευτερεύοντος δέντρου, κλειδιού, δευτερεύοντος κλειδιού ή τιμής
  • Προσθήκη δευτερεύοντος κλειδιού ή τιμής
  • Αλλαγή τιμής
  • Διαγραφή δευτερεύοντος κλειδιού ή τιμής
  • Μετονομασία δευτερεύοντος κλειδιού ή τιμής
Η περιοχή περιήγησης του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) εμφανίζει φακέλους. Κάθε φάκελος αντιπροσωπεύει ένα προκαθορισμένο κλειδί στον τοπικό υπολογιστή. Όταν μεταβαίνετε στο μητρώο ενός απομακρυσμένου υπολογιστή, εμφανίζονται μόνο δύο προκαθορισμένα κλειδιά: HKEY_USERS και HKEY_LOCAL_MACHINE.

Χρήση Πολιτικής ομάδας

Η Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC) περιέχει εργαλεία διαχείρισης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση δικτύων, υπολογιστών, υπηρεσιών και άλλων στοιχείων συστήματος. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" της κονσόλας MMC επιτρέπει στους διαχειριστές να καθορίσουν τις ρυθμίσεις πολιτικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε υπολογιστές ή χρήστες. Μπορείτε να εφαρμόσετε την Πολιτική ομάδας σε τοπικούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής τοπικής ομάδας της κονσόλας MMC, Gpedit.msc. Μπορείτε να εφαρμόσετε την Πολιτική ομάδας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα της κονσόλας MMC "Χρήστες και υπολογιστές". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Πολιτικής ομάδας, ανατρέξτε στα θέματα της Βοήθειας του κατάλληλου συμπληρωματικού προγράμματος Πολιτικής ομάδας της κονσόλας MMC.

Χρήση αρχείου καταχωρήσεων μητρώου (.reg)

Δημιουργήστε ένα αρχείο καταχωρήσεων μητρώου (.reg) που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο μητρώο και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο .reg στον υπολογιστή όπου θέλετε να κάνετε τις αλλαγές. Μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο .reg με μη αυτόματο τρόπο ή χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

310516 Τρόπος προσθήκης, τροποποίησης ή διαγραφής δευτερευόντων κλειδιών και τιμών μητρώου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο καταχωρήσεων μητρώου (.reg)

Χρήση του Windows Script Host

Το Windows Script Host σάς επιτρέπει να εκτελείτε δέσμες ενεργειών VBScript και JScript απευθείας μέσα στο λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία VBScript και JScript που χρησιμοποιούν μεθόδους του Windows Script Host για τη διαγραφή, ανάγνωση και εγγραφή κλειδιών και τιμών μητρώου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αυτές, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Μέθοδος RegDelete
Μέθοδος RegRead
Μέθοδος RegWrite

Χρήση των Οργάνων διαχείρισης των Windows

Τα Όργανα διαχείρισης των Windows (WMI) είναι ένα στοιχείο του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows και αποτελεί την υλοποίηση της Microsoft όσον αφορά την Εταιρική διαχείριση μέσω Web (WBEM). Η WBEM αποτελεί μια πρωτοβουλία του κλάδου για την ανάπτυξη μιας βασικής τεχνολογίας με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες διαχείρισης μέσα σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα WMI για να αυτοματοποιήσετε τις διαχειριστικές εργασίες (όπως η επεξεργασία του μητρώου) σε περιβάλλον επιχείρησης. Τα WMI μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γλώσσες δεσμών ενεργειών που διαθέτουν μηχανισμό σε Windows και χειρίζονται αντικείμενα Microsoft ActiveX. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών WMI (Wmic.exe) για να τροποποιήσετε το μητρώο των Windows.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα WMI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών WMI, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

290216 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (WMI) (Wmic.exe)

Χρήση του "Εργαλείου μητρώου κονσόλας" για τα Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Εργαλείο μητρώου κονσόλας" για τα Windows (Reg.exe) για την επεξεργασία του μητρώου. Για βοήθεια σχετικά με το εργαλείο Reg.exe, πληκτρολογήστε reg /? στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επαναφορά του μητρώου

Για να επαναφέρετε το μητρώο, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

Επαναφορά των κλειδιών μητρώου

Για επαναφορά των δευτερευόντων κλειδιών μητρώου που εξάγατε, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο καταχωρήσεων μητρώου (.reg) που αποθηκεύσατε στην ενότητα "Εξαγωγή δευτερευόντων κλειδιών μητρώου. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαναφέρετε ολόκληρο το μητρώο από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά ολόκληρου του μητρώου, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά ολόκληρου του μητρώου" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Επαναφορά ολόκληρου του μητρώου

Για να επαναφέρετε ολόκληρο το μητρώο, πρέπει να επαναφέρετε την κατάσταση συστήματος από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς της κατάστασης συστήματος από ένα αντίγραφο ασφαλείας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

309340 Τρόπος χρήσης του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την επαναφορά αρχείων και φακέλων στον υπολογιστή σας στα Windows XP


ΣημείωσηΗ δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης συστήματος δημιουργεί επίσης ενημερωμένα αντίγραφα των αρχείων μητρώου στο φάκελο %SystemRoot%\Repair. Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows XP μετά την επεξεργασία του μητρώου, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα αρχεία μητρώου με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα βήματα της ενότητας "Πρώτο μέρος" του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
307545 Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web: Ο κατάλογος των προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί για Windows Server είναι μια παράθεση των προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με τον Windows Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αντιγράφων ασφαλείας που έχουν δοκιμαστεί για συμβατότητα με τον Windows Server, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Το Data Protection Manager (DPM) είναι ένα βασικό μέλος της οικογένειας προϊόντων διαχείρισης Microsoft System Center και έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση του περιβάλλοντος των Windows. Το DPM είναι το νέο πρότυπο για τη δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας των Windows και παρέχει συνεχή προστασία δεδομένων για διακομιστές εφαρμογών και αρχείων της Microsoft που χρησιμοποιούν μέσα δίσκων και ταινίας με απρόσκοπτη ενσωμάτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DPM, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows XP και Windows Vista

322755 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 2000

323170 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows NT 4.0. (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
322754 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επεξεργασίας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 95, Windows 98 και Windows Me

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του Regedit.exe και του Regedt32.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

141377 Διαφορές μεταξύ του Regedit.exe και του Regedt32.exe