Το πεδίο "IBAN" στην έκθεση "PO – εξαγωγή N34.1" (7000060) δεν επικυρώνεται, όταν εκτυπώνετε την αναφορά για μια εντολή πληρωμής που χρησιμοποιεί τον τύπο διεθνή μεταφορά στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009


Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την τοπική ρύθμιση γλώσσας Ισπανικά (es).

Συμπτώματα


Όταν εκτυπώνετε την αναφορά "PO – εξαγωγή N34.1" (7000060) για μια σειρά πληρωμών που χρησιμοποιεί τον τύπο μεταφοράς του διεθνούς στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009, το πεδίο IBAN δεν επικυρώνεται. Το σύστημα εξάγει το αρχείο μεταφοράς και αντικαθιστά το πεδίο IBAN χρησιμοποιώντας μηδενικά, ακόμη και αν το πεδίο IBAN είναι κενό.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος Γραμμή εγγραφών γ/λ - OnAfterGetRecord στην έκθεση εξαγωγή ηλεκτρονικών πληρωμών (10721) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...FIELDERROR(Amount,STRSUBSTNO(Text1100002,FIELDCAPTION("Bank Payment Type"),FORMAT("Bank Payment Type")));

  ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,

  // Delete the following line.
  VendCCCAccNo,PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode);

  Vendor.GET("Account No.");
  CalcAmountPaid("Gen. Journal Line");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...FIELDERROR(Amount,STRSUBSTNO(Text1100002,FIELDCAPTION("Bank Payment Type"),FORMAT("Bank Payment Type")));

  ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,

  // Add the following line.
  VendCCCAccNo,PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode,"Transfer Type");

  Vendor.GET("Account No.");
  CalcAmountPaid("Gen. Journal Line");
  ...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος Συσχ Cartera - OnAfterGetRecord σε το PO - N34.1 εξαγωγή αναφοράς (7000060) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...DocType := DocMisc.DocType2("Payment Method Code");

  ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,VendCCCAccNo,

  // Delete the following line.
  PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode);

  GetExportedAmount("Payment Order"."No.","Account No.");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...DocType := DocMisc.DocType2("Payment Method Code");

  ElectPmtMgmt.GetPayeeInfo("Account No.",VendorCCCBankNo,VendCCCBankBranchNo,VendCCCControlDigits,VendCCCAccNo,

  // Add the following line.
  PayeeAddress,PayeeCCC,IBAN,SwiftCode,"Transfer Type");

  GetExportedAmount("Payment Order"."No.","Account No.");
  ...
 3. Προσθέστε μια νέα τοπική παράμετρος στη συνάρτηση GetPayeeInfo με την επιλογή. Η μονάδα κώδικα διαχείρισης Pmts (10701), και στη συνέχεια καθορίστε την παράμετρο ως εξής:
  • Όνομα: TransferType
  • Τύπος δεδομένων: επιλογή
  • Optionstring : =,εθνικά, διεθνή, ειδικά
 4. Για να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση GetPayeeInfo με την επιλογή. Pmts μονάδα κώδικα Management (10701) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...VendorBankAccount.TABLECAPTION,VendorBankAccount.FIELDCAPTION("Use For Electronic Payments"),
  Vendor.TABLECAPTION,Vendor."No.");
  VendorBankAccount.FIND('-');

  // Delete the following lines.
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank No.");
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Branch No.");
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Account No.");
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Control Digits");

  PayeeCCCAccNo := VendorBankAccount."CCC Bank Account No.";
  PayeeCCCControlDigits := VendorBankAccount."CCC Control Digits";
  PayeeCCCBankNo := VendorBankAccount."CCC Bank No.";
  PayeeCCCBankBranchNo := VendorBankAccount."CCC Bank Branch No.";
  IF (PayeeCCCBankNo = '') OR (PayeeCCCBankBranchNo = '') OR
  (PayeeCCCControlDigits = '') OR (PayeeCCCAccNo = '')
  THEN
  ERROR(Text1100002,VendorBankAccount."Vendor No.");

  PayeeCCCAccNo := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCAccNo) - STRLEN(PayeeCCCAccNo),'0') + PayeeCCCAccNo;
  PayeeCCCControlDigits := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCControlDigits) - STRLEN(PayeeCCCControlDigits),'0')
  + PayeeCCCControlDigits;

  PayeeCCC := CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankNo,4,' '),' ','0') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankBranchNo,4,' '),' ','0') +
  PADSTR(PayeeCCCControlDigits,2,' ') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCAccNo,10,' '),' ','0');

  IBAN := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount.IBAN,34,' '),' ','0');
  SwiftCode := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount."SWIFT Code",11,' '),' ','0');
  // End of the lines.
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...VendorBankAccount.TABLECAPTION,VendorBankAccount.FIELDCAPTION("Use For Electronic Payments"),
  Vendor.TABLECAPTION,Vendor."No.");
  VendorBankAccount.FIND('-');

  // Add the following lines.
  IF TransferType = TransferType::National THEN BEGIN
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank No.");
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Branch No.");
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Bank Account No.");
  VendorBankAccount.TESTFIELD("CCC Control Digits");

  PayeeCCCAccNo := VendorBankAccount."CCC Bank Account No.";
  PayeeCCCControlDigits := VendorBankAccount."CCC Control Digits";
  PayeeCCCBankNo := VendorBankAccount."CCC Bank No.";
  PayeeCCCBankBranchNo := VendorBankAccount."CCC Bank Branch No.";
  IF (PayeeCCCBankNo = '') OR (PayeeCCCBankBranchNo = '') OR
  (PayeeCCCControlDigits = '') OR (PayeeCCCAccNo = '')
  THEN
  ERROR(Text1100002,VendorBankAccount."Vendor No.");

  PayeeCCCAccNo := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCAccNo) - STRLEN(PayeeCCCAccNo),'0') + PayeeCCCAccNo;
  PayeeCCCControlDigits := PADSTR('',MAXSTRLEN(PayeeCCCControlDigits) - STRLEN(PayeeCCCControlDigits),'0')
  + PayeeCCCControlDigits;

  PayeeCCC := CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankNo,4,' '),' ','0') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCBankBranchNo,4,' '),' ','0') +
  PADSTR(PayeeCCCControlDigits,2,' ') + CONVERTSTR(PADSTR(PayeeCCCAccNo,10,' '),' ','0');
  END ELSE BEGIN
  VendorBankAccount.TESTFIELD(IBAN);
  IBAN := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount.IBAN,34,' '),' ','0');
  SwiftCode := CONVERTSTR(PADSTR(VendorBankAccount."SWIFT Code",11,' '),' ','0');
  END;
  // End of the lines.
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".