Εγκατάσταση του Internet Explorer στα Windows 2000 και στα Windows XP μόνο με λήψη αρχείων

Συμπτώματα

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του Internet Explorer στα Microsoft Windows 2000 ή στα Microsoft Windows XP μόνο με λήψη αρχείων.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά προκαλείται από μια αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer ώστε να επιτραπεί η εγκατάστασή του στα Windows 2000 ή στα Windows XP. Επειδή ο Internet Explorer εγκαθιστά μόνο το κύριο πρόγραμμα περιήγησης και τα αρχεία για δέσμες ενεργειών στα Windows 2000 ή στα Windows XP, η επιλογή Εγκατάσταση Minimal ή προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης (Install Minimal, or customize your browser) δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγκατάσταση. Επομένως, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές στοιχείων (Component Options) δεν είναι διαθέσιμο προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μόνο λήψη αρχείων (Download only).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση μόνο με λήψη αρχείων από το Internet:
 1. Στη σελίδα λήψης του Internet Explorer που ακολουθεί, κάντε κλικ στην κατάλληλη έκδοση γλώσσας, για να κάνετε λήψη του αρχείου Ie5setup.exe ή του αρχείου Ie6setup.exe:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αποθήκευση αυτού του προγράμματος στο δίσκο (Save to Disk)Αποθήκευση (Save)) και στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), αναζητήστε το φάκελο στον οποίον αποθηκεύσατε το αρχείο Ie5setup.exe ή το αρχείο Ie6setup.exe, κάντε κλικ στο αρχείο, για να το επισημάνετε, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 5. Στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open), κάντε κλικ στο τέλος της εντολής, προσθέστε ένα κενό διάστημα και κατόπιν πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για τον Internet Explorer 5 ή 6.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται διπλά εισαγωγικά γύρω από τη μεταβλητή #e, επειδή η μεταβλητή #e ορίζει την κατάλληλη διαδρομή προέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του εκτελέσιμου αρχείου, του Ie5setup.exe ή του Ie6setup.exe.
  /c:"ieXwzd.exe /d /s:""#E"""
  Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσατε το αρχείο εγκατάστασης του IE (Ie5setup.exe ή Ie6setup.exe) στο φάκελο C:\Αρχεία του προγράμματος Εγκατάστασης του Windows Update (Windows Update Setup Files), η εντολή θα είναι:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"
  Ακολουθεί μια επεξήγηση σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών που χρησιμοποιούνται:

  • /d - Κάνει λήψη του Internet Explorer μόνο για την τρέχουσα πλατφόρμα. Ωστόσο, εάν θέλετε να κάνετε λήψη όλων των πλατφόρμων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή διακόπτη /d:1 για λήψη όλων των πλατφόρμων. Υπάρχουν μόνο δύο τιμές για αυτόν το διακόπτη, η τιμή /d και η τιμή /d:1.
  • /s:""<#e>"" - Ορίζει τη διαδρομή προέλευσης του αρχείου Ie5setup.exe. Η τιμή ""<#e>"" αναφέρεται στην πλήρη διαδρομή και στο όνομα του αρχείου .exe. Σημειώστε ότι η διαδρομή πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ζεύγη διπλών εισαγωγικών.
 6. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσατε το αρχείο εγκατάστασης του IE (Ie5setup.exe ή Ie6setup.exe) στο φάκελο C:\Αρχεία του προγράμματος Εγκατάστασης του Windows Update (Windows Update Setup Files), η εντολή θα είναι: Πιέστε το πλήκτρο ENTER. Επιλέξτε τα κατάλληλα στοιχεία για το λειτουργικό σύστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να κάνετε λήψη του Internet Explorer σε μονάδα δίσκου δικτύου, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη μονάδα δίσκου δικτύου σε ένα γράμμα μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη του Internet Explorer σε διαδρομή η οποία βασίζεται στη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (Universal Naming Convention - UNC).

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες και διακόπτες γραμμής εντολών, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

200007 Διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης του Internet Explorer για λειτουργία δέσμης ενεργειών
223372 Εγκατάσταση του Internet Explorer 5 στα Windows NT 4.0 με χρήση του SMS 2.0
223371 Εγκατάσταση του Internet Explorer 5 στα Windows NT 4.0 με χρήση του SMS 1.2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 257249 - Τελευταία αναθεώρηση: 3 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια