FILE: Δείγμα προγράμματος οδήγησης Ramdisk.sys για Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Η Ramdisk είναι ένα δείγμα που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευών μόνο λογισμικού των Windows(r) 2000. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης δημιουργεί μια μονάδα δίσκου RAM καθορισμένου μεγέθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το δίσκο μνήμης Ramdisk όπως κάθε άλλο δίσκο, αλλά τα περιεχόμενα του δίσκου χάνονται όταν τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή. (Γενικά, η διαχείριση cache των Windows(r) 2000 είναι πολύ καλύτερη στη βελτιστοποίηση της χρήσης της μνήμης από τη Ramdisk.)

Οι οδηγίες κατασκευής και εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο για τα Windows(r) 2000.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το δείγμα παρέχει ένα παράδειγμα ελάχιστου προγράμματος οδήγησης. Ούτε το πρόγραμμα οδήγησης ούτε τα δείγματα των προγραμμάτων προορίζονται για χρήση σε περιβάλλον παραγωγής. Αντίθετα, προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ως σκελετική έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης: 6 Απριλίου 2000

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών, που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο φυλάσσεται σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.
Το αρχείο Ramdisk.exe περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:

Αρχείο Περιγραφή
----------------------------------------------------------------------------------------

Ramdisk.c Αρχείο προέλευσης για το δοκιμαστικό πρόγραμμα οδήγησης Ramdisk
Pnp.c Αρχείο προέλευσης που χειρίζεται τα IRP Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
Ramdisk.h Συμπερίληψη αρχείου που περιέχει τις δομές Ramdisk
Debug.h Συμπερίληψη αρχείου που περιέχει τον ορισμό εντοπισμού σφαλμάτων εκτύπωσης
Sources Γενικό αρχείο για τη δημιουργία του δείγματος κώδικα
Makefile Βασικό makefile των Windows 2000
Ramdisk.inf Αρχείο εγκατάστασης για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης
Ramdisk.htm Δείγμα τεκμηρίωσης περιήγησης για αυτό το δείγμα
Ramdisk.sys Αρχείο προγράμματος οδήγησης των Windows 2000 (ελεύθερη δημιουργία)

Ανάπτυξη του δείγματος

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Περιβάλλον ελεύθερης δημιουργίας (Free Build Environment) ή Περιβάλλον με ελεγμένο build (Checked Build Environment) κάτω από την ομάδα προγραμμάτων Κιτ ανάπτυξης (Development Kits), για να ορίσετε τις βασικές μεταβλητές περιβάλλοντος (environment variables) που χρειάζονται από το βοηθητικό πρόγραμμα build.

Μεταβείτε στον κατάλογο που περιέχει τον πηγαίο κώδικα συσκευής, με μια εντολή όπως η CD C:\Drivers\Ramdisk.

Εκτελέστε το
build -ceZ ή χρησιμοποιήστε τη μακροεντολή BLD. Αυτό ενεργοποιεί τις ρουτίνες της Microsoft που δημιουργούν αρχεία καταγραφής που ονομάζονται Buildxxx.log και επίσης Buildxxx.wrn και Buildxxx.err εάν υπάρχουν προειδοποιήσεις ή σφάλματα, όπου xxx αντιπροσωπεύει το "fre" ή "chk", ανάλογα με το επιλεγμένο περιβάλλον. Εάν το build ολοκληρωθεί με επιτυχία, το αρχείο Ramdisk.sys προγράμματος οδήγησης τοποθετείται σε ένα υποφάκελο συγκεκριμένης πλατφόρμας του φακέλου σας %TargetPath%, ο οποίος καθορίζεται στο αρχείο προέλευσης (Sources file).

Εγκατάσταση του δείγματος

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης::
  1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ, για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Προσθαφαίρεση υλικού (Add/Remove Hardware).
  2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προσθήκη/Αντιμετώπιση προβλημάτων μιας συσκευής (Add/Troubleshoot a device).
  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Προσθήκη νέας συσκευής (Add a new device).
  4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Όχι. Επιλογή του υλικού από λίστα (No, I want to select the hardware from a list).
  5. Ενεργοποιήστε την επιλογή Άλλες συσκευές (Other devices) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Από δισκέτα (Have Disk) και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο φάκελο που περιέχει το αρχείο Ramdisk.inf.
Το σύστημα αντιγράφει το αρχείο Ramdisk.sys στο φάκελο %Systemroot%\System32\Drivers και φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης.

Ρύθμιση παραμέτρων της μονάδας δίσκου Ramdisk

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μητρώο, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Ramdisk. Το αρχείο Ramdisk.inf περιέχει τις προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις παραμέτρους με δυνατότητα ρύθμισης. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή κάθε παραμέτρου:

BreakOnEntry REG_DWORD 0
Αυτή είναι η δυαδική τιμή (Boolean value) που προσδιορίζει εάν ένα σημείο διακοπής δημιουργείται κατά τη ρουτίνα DriverEntry. Δεν έχει επίδραση σε μια ελεύθερη δημιουργία (free build) του προγράμματος οδήγησης.
DebugLevel REG_DWORD 0
Η τιμή αυτή καθορίζει το επίπεδο των διαγνωστικών μηνυμάτων που δημιουργούνται. Οι μεγαλύτερες τιμές έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα λεπτομερή μηνύματα. Μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 3. Δεν έχει επίδραση σε μια ελεύθερη δημιουργία (free build) του προγράμματος οδήγησης.
DebugComp REG_DWORD 0xFFFFFFFF
Η τιμή αυτή καθορίζει τα στοιχεία, στα οποία τυπώνονται τα μηνύματα διόρθωσης. Κάθε bit καθορίζει το στοιχείο. Ανατρέξτε στο Debug.h για μια λίστα στοιχείων. Δεν έχει επίδραση σε μια ελεύθερη δημιουργία (free build) του προγράμματος οδήγησης.
DiskSize REG_DWORD 0x100000 (1,048,576 1Mb)
Η τιμή αυτή είναι το μέγεθος της μονάδας δίσκου Ramdisk σε byte.
DriveLetter REG_SZ Z:
Αυτό είναι το προεπιλεγμένο γράμμα μονάδας δίσκου που σχετίζεται με τη μονάδα δίσκου Ramdisk.
RootDirEntries REG_DWORD 512
Αυτός είναι ο αριθμός καταχωρήσεων στο ριζικό κατάλογο.
SectorsPerCluster REG_DWORD 2
Αυτές είναι οι λεπτομέρειες της μονάδας εκχώρησης (allocation unit).
Ενημερωμένη έκδοση των Windows XP:

Η εγκατάσταση του δείγματος προγράμματος οδήγησης Ramdisk σε έναν υπολογιστή με NTFS μόνο, ενδέχεται να κάνει τη χρήση του αδύνατη. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πραγματοποιήστε την ακόλουθη αλλαγή:

Ενώ καλείτε τη λειτουργία IoCreateDevice (λειτουργία RamdiskAddDevice στο pnp.c), αλλάξτε τον τύπο συσκευής από FILE_DEVICE_VIRTUAL_DISK σε FILE_DEVICE_DISK και μεταγλωττίστε το πρόγραμμα οδήγησης. Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, ξεκινήστε πάλι το σύστημα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ramdisk μέσω του Explorer.

Προειδοποίηση Η εγκατάσταση του Ramdisk στα Windows XP ενδέχεται να αχρηστεύσει τη δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).

Αναφορές

Microsoft Windows 2000 Driver Development Kit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 257405 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια