ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία πακέτου MSI (Microsoft Installer Package) για προγράμματα άλλων κατασκευαστών

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός πακέτου MSI (Microsoft Installer Package) για την εγκατάσταση προγραμμάτων άλλων κατασκευαστών. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να εγκαταστήσετε αντίγραφο του προγράμματος Veritas Software Console της Seagate Software σε μια θέση στην οποία υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από τον υπολογιστή αναφοράς. Αυτό το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο από το CD-ROM των Windows 2000, στη θέση Valueadd\3rdparty\Mgmt\Winstle\Swiadmle.msi. Σε αυτό περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο του WinINSTALL Limited Edition, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών.

Ορισμοί

Αρχείο οδηγιών

Ένα αρχείο οδηγιών (πακέτο Microsoft Installer) περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για την εγκατάσταση ενός προϊόντος.

Καθαρός προσωπικός υπολογιστής

"Καθαρός προσωπικός υπολογιστής" ονομάζεται εκείνος ο υπολογιστής που διαθέτει μόνο τα ακόλουθα στοιχεία πριν από την εκτέλεση του προγράμματος Εξερεύνηση (Discover):
 • Το λειτουργικό σύστημα
 • Τα Service Pack για το λειτουργικό σύστημα
Εάν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Veritas Software Console (ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν) στον υπολογιστή, θα πάψει εξ ορισμού να είναι "καθαρός προσωπικός υπολογιστής". Πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Veritas Software Console σε κάποια θέση, αλλά όχι στον "καθαρό προσωπικό υπολογιστή".

Υπολογιστής αναφοράς

Ένας καθαρός προσωπικός υπολογιστής εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα Εξερεύνηση (Discover) θα επιλέξει όλα τα αρχεία και τις καταχωρήσεις μητρώου που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος.

Ο υπολογιστής αναφοράς πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο πρόγραμμα Εξερεύνηση (Discover - Discoz.exe) του φακέλου Winstall από τις περιοχές "Θέσεις δικτύου" (My Network Places), "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) ή από την εντολή Εκτέλεση (Run) του μενού Έναρξη (Start). Μην αντιστοιχίζετε μια μονάδα δίσκου στο κοινόχρηστο στοιχείο Winstall. Εάν το κάνετε αυτό, η Εξερεύνηση (Discover) ενδέχεται να επιλέξει τη μονάδα δίσκου που προστέθηκε, δημιουργώντας πιθανώς προβλήματα στα πακέτα του Microsoft Installer.

Εξερεύνηση

Το πρόγραμμα Εξερεύνηση (Discover) είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία του αρχείου οδηγιών (πακέτο Microsoft Installer), το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για την εγκατάσταση ενός προϊόντος.

Τρόπος δημιουργίας ενός πακέτου MSI για προγράμματα άλλων κατασκευαστών

Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσετε με έναν "καθαρό" προσωπικό υπολογιστή.
 1. Ξεκινήστε με έναν "καθαρό" προσωπικό υπολογιστή ή με έναν υπολογιστή που αντιπροσωπεύει τους υπολογιστές του δικτύου σας.
 2. Εκκινήστε το πρόγραμμα Εξερεύνηση (Discover) για να πάρετε μια εικόνα των ρυθμίσεων παραμέτρων λογισμικού του υπολογιστή που είναι αντιπρόσωπος. Πρόκειται για το στιγμιότυπο "Πριν" (Before).
 3. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή από τον οποίο αποτυπώσατε το στιγμιότυπο "Πριν" (Before).
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Εκτελέστε το νέο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.
 6. Τερματίστε το πρόγραμμα.
 7. Εκκινήστε το πρόγραμμα Εξερεύνηση (Discover) και αποτυπώστε ένα στιγμιότυπο "Μετά" (After) για τις νέες ρυθμίσεις παραμέτρων του υπολογιστή. Η Εξερεύνηση (Discover) συγκρίνει τα στιγμιότυπα "Πριν" (Before) και "Μετά" (After) και σημειώνει τις αλλαγές. Δημιουργεί ένα πακέτο Microsoft Installer που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης αυτού του προγράμματος σε ανάλογο υπολογιστή για μελλοντική χρήση.
 8. (Προαιρετικό) Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Veritas Software Console για να προσαρμόσετε το πακέτο Microsoft Installer.
 9. Πραγματοποιήστε εκκαθάριση του υπολογιστή αναφοράς ώστε να τον προετοιμάσετε για την εκ νέου εκτέλεση του προγράμματος Εξερεύνηση (Discover).
 10. (Προαιρετικό) Εκτελέστε μια δοκιμαστική εγκατάσταση του προγράμματος σε σταθμούς εργασίας εκτός παραγωγής.
Για παροχή υποστήριξης για το πρόγραμμα Veritas Software Console, επικοινωνήστε με την Veritas.
Αναφορές

Για πιο αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Αυτή η σύνδεση περιέχεται στο ακόλουθο έγγραφο που περιγράφει τη βασική τεχνολογία και συγκρίνει ανταγωνιστικά προϊόντα (στα αγγλικά): Για λεπτομερή περιγραφή της τεχνολογίας, συμβουλευτείτε τον οδηγό Deployment Planning Guide του Microsoft Windows 2000 Server, ο οποίος είναι ένας από τους τόμους που περιλαμβάνονται στο Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Microsoft Software Development Kit (SDK) στην ακόλουθη τοποθεσία (στα αγγλικά):
Για τεχνικές πληροφορίες σχετικά με προϊόντα άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία MSI, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 257718 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια