Το μήνυμα ειδοποίησης δεν εμφανίζεται σωστά σε ένα τηλέφωνο που εκτελεί Lync 2010 τηλέφωνο Edition

Ισχύει για: Lync 2010

Συμπτώματα


Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο που λειτουργεί με Microsoft Lync 2010 τηλεφώνου Edition σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Lync 2010, χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
  • Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνο και τον υπολογιστή.
  • Λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση βίντεο ή μια κλήση διάσκεψης με βίντεο.
Σε αυτό το σενάριο, το τηλέφωνο εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα ειδοποίησης:
Σημείωση: Να απαντηθεί η κλήση θα αποδέχεται μόνο ήχος
Ωστόσο, το αναμενόμενο μήνυμα πρέπει να το ακόλουθο μήνυμα:
Σημείωση: για να απαντηθεί η κλήση θα δεχτεί ήχου και βίντεο στον υπολογιστή σας

Αιτία


Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το τηλέφωνο δεν σωστά Βεβαιωθείτε ότι Lync 2010 τηλέφωνο Edition αποτελεί ζεύγος με Lync 2010. Lync 2010 τηλέφωνο Edition εμφανίζει τα μηνύματα ειδοποίησης ανάλογα με το αν Lync 2010 τηλέφωνο Edition αποτελεί ζεύγος με Lync 2010.

Επίλυση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση παρακάτω: για Polycom CX500, Polycom CX600 και Polycom CX3000 τηλέφωνα:
2577594 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για έκδοση τηλεφώνου 2010 Lync για Polycom CX500, Polycom CX600 και Polycom CX3000: Ιουλίου 2011
Για Aastra 6721ip και Aastra 6725ip τηλέφωνα:
2577595 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync 2010 τηλέφωνο Edition για Aastra 6721ip και Aastra 6725ip: Ιουλίου 2011