Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης του Internet Explorer 9 όταν η τυπική διαδικασία κατάργησης εγκατάστασης δεν λειτουργεί

Αν είστε πελάτης της έκδοσης για μικρές επιχειρήσεις, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για μικρές επιχειρήσεις.

Περίληψη


Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της εγκατάστασης του Internet Explorer 9 από τον υπολογιστή σας με χρήση της τυπικής διαδικασίας κατάργησης εγκατάστασης από τις επιλογές Κατάργηση της εγκατάστασης ενός προγράμματος και Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων.

Σημείωση Εάν δεν έχετε δοκιμάσει να καταργήσετε τον Internet Explorer 9 με χρήση της τυπικής διαδικασίας κατάργησης εγκατάστασης, δοκιμάστε πρώτα τα βήματα σε αυτό το άρθρο.

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ή να καταργήσω την εγκατάσταση του Internet Explorer 9;

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημείωση Μετά από την κατάργηση της εγκατάστασης του Internet Explorer 9, η έκδοση του Internet Explorer που ήταν εγκατεστημένη παλαιότερα δεν θα είναι πια διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Δεν είναι απαραίτητο να επαναλάβετε την εγκατάσταση των προηγούμενων εκδόσεων. Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να καταργήσετε μόνοι σας την εγκατάσταση του Internet Explorer 9, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να γίνει αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή τη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση (Fix it).


Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 50778

Σημειώσεις
Επίλυση από το χρήστη
Αν ο Internet Explorer 9 είναι ακόμα εγκατεστημένος, εκτελέστε μια Επαναφορά συστήματος σε μια προγενέστερη χρονική στιγμή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2579295 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Απρ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια