Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς ενός υπολογιστή Exchange, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Windows Backup

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς ενός υπολογιστή Exchange με το πρόγραμμα Windows Backup. Περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ενός διακομιστή
 • Επαναφορά ενός διακομιστή
 • Χρήσιμες συμβουλές και προτάσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ενός διακομιστή

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ενός υπολογιστή Exchange:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 3. Αναπτύξτε τον κλάδο Microsoft Exchange Server στο αριστερό παράθυρο και, στη συνέχεια, αναπτύξτε τον κλάδο διακομιστή που θέλετε. Για να αναπτύξετε έναν κλάδο, κάντε διπλό κλικ επάνω του ή κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" (+) στα αριστερά του κλάδου.
 4. Επιλέξτε τα αντικείμενα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά του αντικειμένου. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ομάδα αποθήκευσης, αναπτύξτε τον κλάδο Microsoft Information Store και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ομάδα αποθήκευσης για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

  Σημείωση Η Microsoft δεν συνιστά ούτε υποστηρίζει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μονάδας δίσκου M με λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιπέδου αρχείων.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  298924 Μην δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ούτε να εκτελείτε σάρωση της μονάδας δίσκου M του Exchange 2000

 5. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα διαδρομής και το όνομα αρχείου του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας στο πλαίσιο Backup media or file name και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Start Backup. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Browse για να εντοπίσετε ένα υπάρχον αρχείο αντιγράφου ασφαλείας ή καθορίστε ένα νέο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας αντί να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή και το όνομα αρχείου με μη αυτόματο τρόπο.
 6. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για αυτήν τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Start Backup. Μπορείτε να προβάλετε πρόσθετες ρυθμίσεις κάνοντας κλικ στην επιλογή Schedule ή Advanced.

Επαναφορά διακομιστή

Για να επαναφέρετε ένα διακομιστή Exchange, αποσυνδέστε οποιαδήποτε βάση δεδομένων την οποία θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας της.

Για να αποσυνδέσετε μια βάση δεδομένων:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
 2. Εάν ο κλάδος Administrative Groups υπάρχει στο αριστερό παράθυρο, αναπτύξτε τον, αναπτύξτε τον κατάλληλο κλάδο ομάδας διαχείρισης, αναπτύξτε τον κλάδο Servers και, στη συνέχεια, αναπτύξτε τον κατάλληλο κλάδο διακομιστή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο κλάδος Administrative Groups, αναπτύξτε τον κλάδο Servers στο αριστερό παράθυρο και, στη συνέχεια, αναπτύξτε τον κατάλληλο κλάδο διακομιστή. Για να αναπτύξετε έναν κλάδο, κάντε διπλό κλικ επάνω του ή κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" (+) στα αριστερά του κλάδου.
 3. Για κάθε βάση δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε, αναπτύξτε τον συσχετισμένο κλάδο ομάδας αποθήκευσης, κάντε δεξιό κλικ στη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Dismount Store. Ακόμη, κάντε δεξιό κλικ σε κάθε βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Properties, έπειτα στην καρτέλα Database, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου This database can be overwritten by a restore και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Για να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Backup.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Restore.
 3. Αναπτύξτε τον κλάδο File στο αριστερό παράθυρο και, στη συνέχεια, αναπτύξτε τον κλάδο αντιγράφου ασφαλείας τον οποίο θέλετε να επαναφέρετε. Για να αναπτύξετε έναν κλάδο, κάντε διπλό κλικ επάνω του ή κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" (+) στα αριστερά του κλάδου.
 4. Για κάθε αντικείμενο που θέλετε να επαναφέρετε, αναπτύξτε τον συσχετισμένο κλάδο ομάδας αποθήκευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να επαναφέρετε. Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά του αντικειμένου.


  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας κατά την προσπάθειά σας να αναπτύξετε τον κλάδο ομάδας αποθήκευσης, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή και το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας στο πλαίσιο Catalog backup file και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Browse για να εντοπίσετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας αντί να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή και το όνομα αρχείου με μη αυτόματο τρόπο.
 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε από το πλαίσιο
  Restore files to.
 6. Πληκτρολογήστε το όνομα διακομιστή στο πλαίσιο
  Restore To και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του φακέλου στο πλαίσιο Temporary location for log and patch files. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή
  Browse για να εντοπίσετε το διακομιστή αντί να πληκτρολογήσετε με μη αυτόματο τρόπο το όνομα διακομιστή. Κάντε κλικ στην επιλογή Start Restore.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Last Backup Set, έπειτα κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Mount Database After Restore, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Από προεπιλογή, κατά την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την εκτέλεση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, παραπέμπουν ξανά στη βάση δεδομένων. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει απροσδόκητη συμπεριφορά, όπως τη διαγραφή γραμματοκιβωτίων για τα οποία έχει γίνει επαναφορά.
 8. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή και το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε στο πλαίσιο Restore from backup file και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Browse για να εντοπίσετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας αντί να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή και το όνομα αρχείου με μη αυτόματο τρόπο.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Εάν δεν βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου
This database can be overwritten by a restore στο βήμα 3 νωρίτερα σε αυτό το άρθρο, ίσως χρειαστούν έως 15 λεπτά για την ενεργοποίηση των βάσεων δεδομένων μετά την ολοκλήρωση της επαναφοράς.

Χρήσιμες συμβουλές και προτάσεις

Οι ακόλουθες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά υπολογιστών Exchange μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς και να εξομαλύνουν τη διαδικασία στον μέγιστο δυνατό βαθμό:
 • Το Exchange υποστηρίζει πολλές βάσεις δεδομένων και ομάδες αποθήκευσης στον ίδιο διακομιστή. Αυτή η υποστήριξη σάς επιτρέπει να διαιρέσετε μια μεμονωμένη λογική βάση δεδομένων σε πολλές φυσικές βάσεις δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να κάνετε επαναφορά αυτών των μικρότερων φυσικών βάσεων δεδομένων, πολύ πιο γρήγορα από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική αξιοπιστία του συστήματος, χρησιμοποιώντας πολλές φυσικές βάσεις δεδομένων, επειδή μπορείτε να επαναφέρετε μια μεμονωμένη βάση δεδομένων από ένα αντίγραφο ασφαλείας, ενώ οι άλλες βάσεις δεδομένων συνεχίζουν να εξυπηρετούν αιτήσεις υπολογιστών-πελατών.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία βάσης δεδομένων του Exchange έχουν διαφορετικά ονόματα αρχείου. Η ύπαρξη δύο χώρων αποθήκευσης με τα ίδια ονόματα βάσης δεδομένων θα προκαλέσει σφάλματα μετά την επαναφορά στην περίπτωση που η επαναφορά αυτών των δύο χώρων αποθήκευσης γίνει ταυτόχρονα.


  Για παράδειγμα, εάν η πρώτη ομάδα αποθήκευσης διαθέτει δύο χώρους αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου που έχουν και οι δύο αρχεία βάσης δεδομένων με τα ονόματα "Priv1.edb" και "Priv1.stm," το πρόβλημα αυτό θα παρουσιαστεί όταν δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας και γίνει επαναφορά και των δύο αυτών χώρων αποθήκευσης ταυτόχρονα.

  Για να λειτουργήσει σωστά η επαναφορά όταν έχετε πολλούς χώρους αποθήκευσης στο διακομιστή Exchange, βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία βάσης δεδομένων έχουν διαφορετικά ονόματα.

  Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι πολλές βάσεις δεδομένων στην ίδια ομάδα αποθήκευσης έχουν μοναδικά ονόματα. Διαφορετικά, στη διάρκεια μιας διαδικασίας επαναφοράς ολόκληρης της ομάδας αποθήκευσης, τα συσχετισμένα αρχεία ενημερωμένης έκδοσης κώδικα θα δημιουργηθούν με το ίδιο όνομα αρχείου και θα αντικατασταθούν. Αυτό θα προκαλέσει την αποτυχία της επαναφοράς.

  Οι χώροι αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας που έχουν αρχεία βάσης δεδομένων με ίδια ονόματα ξεχωριστά (ένα προς ένα) θα λειτουργήσουν.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 258243 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια