Τρόπος ορισμού ορίου στον αριθμό των μηνυμάτων SMTP σε ουρές

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων απλού πρωτοκόλλου μεταφοράς ταχυδρομείου (SMTP) τα οποία μπορούν να μπουν σε ουρά σε διακομιστή που εκτελεί Microsoft Windows Server 2003 ή Microsoft Windows 2000 SMTP Server, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί μητρώου MaxMessageObjects. Αν συμπληρωθεί το όριο, τα πρόσθετα εισερχόμενα μηνύματα δεν γίνονται αποδεκτά από το πρωτόκολλο SMTP.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν στον υπολογιστή δεν είναι εγκατεστημένο το Microsoft Exchange, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο SMTP στις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS). Για να εγκαταστήσουμε το πρωτόκολλο SMTP στις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε αυτές τις τιμές χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να εγκαταστήσετε αυτόματα το πρωτόκολλο SMTP στις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS), κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Το πρωτόκολλο SMTP πρέπει να έχει πλέον ενεργοποιηθεί.

Σημείωση Από προεπιλογή, η υπηρεσία SMTP εγκαθίσταται με Windows Server 2003 και Windows 2000.

Για να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο SMTP στις υπηρεσίες IIS χωρίς τη βοήθειά μας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των προβλημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Internet Information Services (IIS) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Λεπτομέρειες (Details).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσία SMTP (SMTP Service) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Για να ορίσετε ένα όριο στον αριθμό των μηνυμάτων SMTP που μπορούν να μπουν σε ουρά, δημιουργήστε το κλειδί MailMsg και ορίστε την τιμή DWORD MaxMessageObjects. Για να δημιουργήσουμε αυτές τις τιμές για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε αυτές τις τιμές χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για αυτόματη ενημέρωση του μητρώου, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Ελέγξτε εάν έχει οριστεί το όριο.

Επίλυση από το χρήστη

Για να δημιουργήσετε αυτές τις τιμές χωρίς τη βοήθειά μας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε τα στοιχεία HKEY_LOCAL_MACHINE, Λογισμικό (Software), Microsoft και, στη συνέχεια, Exchange.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο κλειδί (New Key).
 4. Πληκτρολογήστε MailMsg.
 5. Κάντε δεξιό κλικ σε αυτό το νέο κλειδί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα τιμή DWORD.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στη νέα τιμή, επιλέξτε Μετονομασία (Rename) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε MaxMessageObjects.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή, επιλέξτε Τροποποίηση (Modify) και, στη συνέχεια, ορίστε την τιμή στον μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που θέλετε να βρίσκονται σε ουρές οποιαδήποτε στιγμή. Η προεπιλεγμένη τιμή (εάν δεν υπάρχει το κλειδί) είναι 100.000 και αποτελεί το προτεινόμενο όριο.
Το κλειδί MaxMessageObjects αναφέρεται στον μέγιστο αριθμό μηνυμάτων αλληλογραφίας που μπορεί να εκχωρήσει στο σύστημα. Όταν αυτός ο αριθμός μηνυμάτων βρίσκεται σε ουρά στο διακομιστή, τα πρόσθετα εισερχόμενα μηνύματα που φτάνουν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP δεν γίνονται δεκτά, με (προσωρινό) σφάλμα 4xx.

Ο πραγματικός αριθμός μηνυμάτων αλληλογραφίας που εκχωρείται είναι το 90 τοις εκατό της τιμής MaxMessageObjects, έως το όριο των 90.000 μηνυμάτων.

Για να αυξήσετε τον αριθμό των αντικειμένων πάνω από το όριο των 90.000, ορίστε το κλειδί μητρώου MessageObjectsInboundCutoffCount στην τιμή που θέλετε. Μην ορίσετε την τιμή MessageObjectsInboundCutoffCount σε αριθμό μεγαλύτερο από το 90 τοις εκατό του κλειδιού MaxMessageObjects, επειδή δημιουργούνται πρόσθετα μηνύματα κατά την επεξεργασία των μηνυμάτων για τη δημιουργία DSN και τη μετατροπή περιεχομένου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 258748 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια