Προτεινόμενη προσωπική ρύθμιση παραμέτρων "Παλμός" σε ένα διακομιστή συμπλέγματος

Περίληψη

Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων συμπλέγματος διακομιστή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή λειτουργία του συμπλέγματος. Συνεπώς, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δικτύων που χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία του συμπλέγματος με τον βέλτιστο τρόπο και να ακολουθήσετε όλες τις απαιτήσεις της λίστας συμβατότητας υλικού. Για τη ρύθμιση παραμέτρων των δικτύων, δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα δίκτυα θα πρέπει να συνδέσουν τους κόμβους ενός συμπλέγματος προκειμένου να αποφευχθεί το μοναδικό σημείο αποτυχίας. Συνηθίζεται η χρήση δύο τοπικών δικτύων (LAN). (Οι Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Microsoft δεν υποστηρίζουν τη ρύθμιση παραμέτρων ενός συμπλέγματος με κόμβους που συνδέονται μόνο μέσω ενός δικτύου).

Θα πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι τουλάχιστον δύο δικτύων συμπλέγματος για να υποστηρίζουν την επικοινωνία παλμού μεταξύ των κόμβων του συμπλέγματος προκειμένου και να αποφευχθεί το μοναδικό σημείο αποτυχίας. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τις παραμέτρους των ρόλων αυτών των δικτύων είτε σε "Συμπλέγματα εσωτερικής επικοινωνίας μόνο" είτε σε "Όλες οι επικοινωνίες" για την υπηρεσία συμπλέγματος. Συνήθως, ένα από αυτά τα δίκτυα είναι ένα ιδιωτικό αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο αποκλειστικά για εσωτερική επικοινωνία συμπλέγματος.

Επιπλέον, κάθε δίκτυο συμπλέγματος θα πρέπει να αποτυγχάνει ανεξάρτητα από όλα τα άλλα δίκτυα συμπλέγματος. Αυτό σημαίνει ότι δύο δίκτυα συμπλέγματος δεν θα πρέπει να έχουν κοινό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιούν και τα δύο για ταυτόχρονη αποτυχία. Για παράδειγμα, η χρήση ενός προσαρμογέα δικτύου πολλαπλών θυρών για τη σύνδεση ενός κόμβου σε δύο δίκτυα συμπλέγματος δεν θα ικανοποιούσε αυτήν την απαίτηση στις περισσότερες περιπτώσεις επειδή οι θύρες δεν είναι ανεξάρτητες.

Για τον περιορισμό ενδεχόμενων προβλημάτων επικοινωνίας, καταργήστε όλη την περιττή κίνηση δικτύου από τον προσαρμογέα δικτύου που έχει οριστεί στη ρύθμιση Σύμπλεγμα εσωτερικής επικοινωνίας μόνο (Internal Cluster communications only) (αυτός ο προσαρμογέας είναι επίσης γνωστός ως προσαρμογέας παλμού ή προσαρμογέας ιδιωτικού δικτύου). Το σύμπλεγμα επικοινωνεί χρησιμοποιώντας κλήσεις του τύπου "Κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας" (RPC) σε υποδοχές IP με τα πακέτα πρωτοκόλλου User Datagram Protocol (UDP). Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο:
 • Καταργεί το NetBIOS από το αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο.
 • Ορίζει τη σωστή σειρά προτεραιότητας επικοινωνίας συμπλέγματος.
 • Ορίζει τη σωστή σειρά σύνδεσης προσαρμογέα.
 • Ορίζει τη σωστή ταχύτητα και λειτουργία προσαρμογέα δικτύου.
 • Ρυθμίζει σωστά τις παραμέτρους TCP/IP.
 • Απενεργοποιεί τη δυνατότητα Media Sense (μόνο στα Windows 2000).

Σημείωση Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο δεν ισχύουν για τα συμπλέγματα ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008 ή του Windows Server 2008 R2. Οι υποδείξεις για τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου για τις νεότερες εκδόσεις του Συμπλέγματος ανακατεύθυνσης σε περιβάλλοντα μη CSV περιέχονται στο άρθρο http://technet.microsoft.com/el-gr/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Το σενάριο κατά το οποίο οι ρυθμίσεις σε αυτό το άρθρο είναι πιθανό να προκαλέσουν αρνητική συμπεριφορά στον Windows Server 2008 ή στον Windows Server 2008 R2, ισχύει σε περιβάλλον CSV. Συστάσεις σχετικά με το περιβάλλον CSV περιέχονται στο άρθρο http://technet.microsoft.com/el-gr/library/ff182358(WS.10).aspx.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνιστώμενη ρύθμιση παραμέτρων για τον ιδιωτικό προσαρμογέα στα Windows 2000 και στα Windows 2003

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Network and Dial-up Connections).
 2. Στο μενού Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings).
 3. Στο πλαίσιο Συνδέσεις (Connections), βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις σας βρίσκονται στην παρακάτω σειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK:
  • Εξωτερικό δημόσιο δίκτυο
  • Εσωτερικό ιδιωτικό δίκτυο (Παλμού)
  • [Συνδέσεις απομακρυσμένης πρόσβασης]
 4. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου για τον προσαρμογέα παλμού σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).

  Σημείωση Ενδέχεται να θέλετε να μετονομάσετε αυτή τη σύνδεση για λόγους ευκολίας (για παράδειγμα, μετονομάστε τη σε "Ιδιωτική").
 5. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  • Εάν ο διακομιστής χρησιμοποιεί τύπο απαρτίας διαφορετικό από το Majority Node Set (MNS), κάντε κλικ για να επιλέξετε Πρωτόκολλο Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε όλες τις άλλες επιλογές.
  • Εάν ο διακομιστής χρησιμοποιεί τύπο απαρτίας MNS, κάντε κλικ για να επιλέξετε Πρωτόκολλο Internet (Internet Protocol) (TCP/IP) και τουλάχιστον ένα από τα πρωτόκολλα δικτύου κοινής χρήσης αρχείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε όλες τις άλλες επιλογές.

   Σημείωση Εάν ο διακομιστής χρησιμοποιεί τύπο απαρτίας MNS, θα πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον ένα δίκτυο με δυνατότητες κοινής χρήσης αρχείων προκειμένου να λειτουργήσει η απαρτία τύπου MNS. Συνιστάται ιδιαίτερα να έχετε πολλά δίκτυα στο σύμπλεγμα με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων προκειμένου να αποφευχθεί το μοναδικό σημείο αποτυχίας για τον πόρο απαρτίας.
 6. Εάν διαθέτετε προσαρμογέα δικτύου με δυνατότητα μετάδοσης σε πολλές ταχύτητες καθώς και δυνατότητα προσδιορισμού ταχύτητας και αμφίδρομης λειτουργίας, προσδιορίστε με μη αυτόματο τρόπο μια ταχύτητα και την αμφίδρομη λειτουργία.

  Στους προσαρμογείς δικτύου με δυνατότητα προσδιορισμού με μη αυτόματο τρόπο ταχύτητας και αμφίδρομης λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τις ίδιες ρυθμίσεις σε όλους τους κόμβους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για τους προσαρμογείς δικτύου που δεν υποστηρίζουν ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της κάρτας.

  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του δικτύου παλμού είναι λίγες, αλλά ο λανθάνων χρόνος είναι κρίσιμος για την επικοινωνία. Εάν έχετε την ίδια ταχύτητα και τις ίδιες αμφίδρομες ρυθμίσεις, είναι πιο εύκολο να βεβαιωθείτε ότι έχετε μια αξιόπιστη σύνδεση.

  Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την υποστηριζόμενη ταχύτητα της κάρτας σας και των συσκευών σύνδεσης, ή σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του κατασκευαστή σας, η Microsoft συνιστά να ορίσετε όλες τις συσκευές σε αυτή τη διαδρομή των 10 MB/Sec και σε Απλή αμφίδρομη λειτουργία. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων θα παρέχει επαρκές εύρος ζώνης και αξιόπιστη επικοινωνία.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  174812 Τα αποτελέσματα χρήσης της ρύθμισης Autodetect σε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου συμπλέγματος (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  Σημείωση: Η Microsoft δεν συνιστά τη χρήση οποιουδήποτε τύπου προσαρμογέα ανεκτικού σε σφάλματα ή "Ομαδοποίησης" για τον παλμό. Εάν απαιτείται πλεονασμός για τη σύνδεση παλμού σας, χρησιμοποιήστε πολλούς προσαρμογείς δικτύου με τη ρύθμιση "Εσωτερική επικοινωνία μόνο" και προσδιορίστε την προτεραιότητα δικτύου τους στη ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος. Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με τους προσαρμογείς δικτύου πολλαπλών θυρών, επαληθεύσετε ότι διαθέτετε την τρέχουσα έκδοση για το υλικολογισμικό σας και τα προγράμματα οδήγησης σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτήν την τεχνολογία.

  Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα σε ένα σύμπλεγμα διακομιστών.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  254101 Ομαδοποίηση προσαρμογέα δικτύου και σύμπλεγμα διακομιστή

 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 8. Στην καρτέλα Γενικά (General), επαληθεύστε ότι έχετε επιλέξει μια στατική διεύθυνση IP που δεν ανήκει στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο ή στο ίδιο δίκτυο με κάποιον άλλο από τους προσαρμογείς δημόσιου δικτύου. Ένα παράδειγμα καλών διευθύνσεων IP που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ιδιωτικούς προσαρμογείς είναι 10.10.10.10 στον κόμβο 1 και 10.10.10.11 στον κόμβο 2 με μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.0.0.0. Εάν το δημόσιό σας δίκτυο χρησιμοποιεί το δίκτυο 10.x.x.x και μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.0.0.0 χρησιμοποιήστε μια διαφορετική διεύθυνση IP και δευτερεύον δίκτυο για το ιδιωτικό σας δίκτυο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έγκυρες διευθύνσεις IP για ένα ιδιωτικό δίκτυο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  142863 Έγκυρες διευθύνσεις IP για ένα ιδιωτικό δίκτυο

 9. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει οριστεί τιμή στο πλαίσιο Προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway).
 10. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί τιμές στο πλαίσιο Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS (Use the following DNS server addresses).

  Σημείωση Εάν οι κόμβοι συμπλέγματος είναι επίσης διακομιστές DNS, εμφανίζεται η τιμή "127.0.0.1" στο πλαίσιο Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS (Use the following DNS server addresses) (το πλαίσιο δεν θα είναι κενό). Αυτό είναι αποδεκτό.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 12. Στην καρτέλα DNS, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί τιμές. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν επιλεγεί τα πλαίσια ελέγχου Καταχώρηση των διευθύνσεων αυτής της σύνδεσης στο DNS (Register this connection's addresses in DNS) και Χρήση του επιθέματος DNS αυτής της σύνδεσης στην καταχώρηση DNS (Use this connection's DNS suffix in DNS registration).
 13. Όταν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes):
  Σε αυτήν τη σύνδεση είναι κενή η κύρια διεύθυνση WINS. Θέλετε να συνεχίσετε;
 14. Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο διασταύρωσης για το ιδιωτικό σας αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο παλμού, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα καταστροφής της στοίβας TCP/IP του Media Sense.

  Σημείωση Μην εκτελέσετε αυτό το βήμα σε ένα σύμπλεγμα του Windows Server 2003.

  Για να απενεργοποιήσουμε εμείς για λογαριασμό σας τη δυνατότητα καταστροφής της στοίβας TCP/IP του Media Sense, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Για να απενεργοποιήσετε εσείς τη δυνατότητα καταστροφής της στοίβας TCP/IP του Media Sense, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

  Αυτόματη επίλυση


  Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα καταστροφής της στοίβας TCP/IP του Media Sense αυτομάτως, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση αυτού του προβλήματος (Fix this problem). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.
  Σημείωση
  Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

  Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

  Συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

  Επίλυση από τον χρήστη

  Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα καταστροφής της στοίβας TCP/IP του Media Sense, προσθέστε την ακόλουθη τιμή μητρώου σε κάθε κόμβο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Όνομα τιμής (Value Name): DisableDHCPMediaSense
  Τύπος δεδομένων (Data Type): REG_DWORD
  Δεδομένα (Data): 1
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  254651 Αυτόματες αλλαγές του ρόλου δικτύου συμπλέγματος (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 15. Ολοκληρώστε τα προηγούμενα βήματα σε όλους τους άλλους κόμβους του συμπλέγματος.
 16. Ξεκινήστε τη δυνατότητα Διαχείριση συμπλέγματος.
 17. Κάντε κλικ στο όνομα του συμπλέγματος στη ρίζα της Διαχείρισης. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 18. Στην καρτέλα Προτεραιότητα δικτύου (Network Priority), βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στο επάνω μέρος το ιδιωτικό δίκτυο. Εάν δεν εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μετακίνηση επάνω (Move Up) για να αυξήσετε την προτεραιότητά του.
 19. Κάντε κλικ στο ιδιωτικό δίκτυο και, στη συνέχεια στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 20. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτού του δικτύου για χρήση συμπλέγματος (Enable this network for cluster use).
 21. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπλεγμα εσωτερικής επικοινωνίας μόνο (ιδιωτικό δίκτυο) (Internal Cluster communications only cluster communications only) (private Network).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

281662 Κόμβοι συμπλέγματος των Windows 2000 και Windows Server 2003 ως ελεγκτές τομέα

Συνιστώμενη ρύθμιση παραμέτρων για τον ιδιωτικό προσαρμογέα στα Windows NT 4.0

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο (Network).
 2. Στην καρτέλα Πρωτόκολλα (Protocols), κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο TCP/IP (TCP/IP Protocol) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 3. Στο πλαίσιο Προσαρμογέας (Adapter), κάντε κλικ στον προσαρμογέα ιδιωτικού δικτύου.
 4. Στην καρτέλα Διεύθυνση IP (IP Address), επαληθεύστε ότι έχετε επιλέξει μια στατική διεύθυνση IP που δεν ανήκει στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο ή στο ίδιο δίκτυο με κάποιον άλλο από τους προσαρμογείς δημόσιου δικτύου. Ένα παράδειγμα καλών διευθύνσεων IP που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ιδιωτικούς προσαρμογείς είναι 10.10.10.10 στον κόμβο 1 και 10.10.10.11 στον κόμβο 2 με μάσκα δευτερεύοντος δικτύου 255.0.0.0.
 5. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει οριστεί τιμή στο πλαίσιο Προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway).
 6. Στην καρτέλα Διεύθυνση WINS (WINS Address), κάντε κλικ στον προσαρμογέα παλμού στο πλαίσιο Προσαρμογέας (Adapter).
 7. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν οριστεί τιμές για τις καταχωρήσεις του διακομιστή WINS.
 8. Όταν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes):
  Τουλάχιστον σε μία από τις κάρτες προσαρμογέα είναι κενή η διεύθυνση WINS. Θέλετε να συνεχίσετε;
 9. Στην καρτέλα Δρομολόγηση (Routing), βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της προώθησης IP (Enable IP Forwarding) είναι απενεργοποιημένο.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Εάν διαθέτετε προσαρμογέα δικτύου με δυνατότητα μετάδοσης σε πολλές ταχύτητες καθώς και δυνατότητα προσδιορισμού ταχύτητας και αμφίδρομης λειτουργίας, προσδιορίστε με μη αυτόματο τρόπο μια ταχύτητα και την αμφίδρομη λειτουργία.

  Στους προσαρμογείς δικτύου με δυνατότητα προσδιορισμού με μη αυτόματο τρόπο ταχύτητας και αμφίδρομης λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τις ίδιες ρυθμίσεις σε όλους τους κόμβους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για τους προσαρμογείς δικτύου που δεν υποστηρίζουν ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της κάρτας.


  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του δικτύου παλμού είναι λίγες, αλλά ο λανθάνων χρόνος είναι κρίσιμος για την επικοινωνία. Εάν έχετε την ίδια ταχύτητα και τις ίδιες αμφίδρομες ρυθμίσεις, είναι πιο εύκολο να βεβαιωθείτε ότι έχετε μια αξιόπιστη σύνδεση.

  Εάν δεν γνωρίζετε την υποστηριζόμενη ταχύτητα της κάρτας σας και των συσκευών σύνδεσης, η Microsoft συνιστά να ορίσετε όλες τις συσκευές σε αυτήν τη διαδρομή των 10 MB/Sec και σε Απλή αμφίδρομη λειτουργία. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων παρέχει επαρκές εύρος ζώνης και αξιόπιστη επικοινωνία.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  174812 Τα αποτελέσματα χρήσης της ρύθμισης Autodetect σε μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου συμπλέγματος (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  Σημείωση Η Microsoft δεν συνιστά τη χρήση οποιουδήποτε τύπου προσαρμογέα ανεκτικού σε σφάλματα ή "Ομαδοποίησης" για τον παλμό. Εάν απαιτείται πλεονασμός για τη σύνδεση παλμού σας, χρησιμοποιήστε πολλούς προσαρμογείς δικτύου με τη ρύθμιση "Εσωτερική επικοινωνία μόνο" και προσδιορίστε την προτεραιότητα δικτύου τους στη ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος. Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με τους προσαρμογείς δικτύου πολλαπλών θυρών, επαληθεύσετε ότι διαθέτετε την τρέχουσα έκδοση για το υλικολογισμικό σας και τα προγράμματα οδήγησης σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτήν την τεχνολογία.

  Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα σε ένα σύμπλεγμα διακομιστών.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  254101 Ομαδοποίηση προσαρμογέα δικτύου και σύμπλεγμα διακομιστή

 12. Στην καρτέλα Συνδέσεις (Bindings), κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι προσαρμογείς (All Adapters) στο πλαίσιο Εμφάνιση συνδέσεων για (Show Bindings For).
 13. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (plus sign) (+) δίπλα στον προσαρμογέα που χρησιμοποιείται για το ιδιωτικό αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο.
 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα-πελάτης (TCP/IP) (WINS Client) (TCP/IP) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disable).Σημείωση Μόνο πρωτόκολλα TCP/IP θα πρέπει να ενεργοποιούνται στον προσαρμογέα παλμού. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άλλα πρωτόκολλα είναι απενεργοποιημένα (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων όπως η Εποπτεία δικτύου).
 15. Στο πλαίσιο Εμφάνιση συνδέσεων για (Show Bindings For), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα πρωτόκολλα (All Protocols).
 16. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (plus sign) (+) δίπλα στο Πρωτόκολλο TCP/IP (TCP/IP Protocol).
 17. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας δημόσιου δικτύου είναι η πρώτη σύνδεση (στην κορυφή της λίστας συνδέσεων). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον προσαρμογέα ιδιωτικού δικτύου και χρησιμοποιήσετε το κουμπί Μετακίνηση κάτω (Move Down). Εάν έχετε πολλούς προσαρμογείς δημόσιου δικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας παλμού παρατίθεται τελευταίος.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  193890 Προτεινόμενη ρύθμιση παραμέτρων WINS για διακομιστή συμπλέγματος της Microsoft (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 18. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την τροποποίηση των ιδιοτήτων δικτύου και να αποδεχτείτε τις αλλαγές.
 19. Κάντε επανεκκίνηση του κόμβου προκειμένου να τεθούν σε ισχύ αυτές οι αλλαγές.
 20. Ολοκληρώστε τα προηγούμενα βήματα σε όλους τους άλλους κόμβους του συμπλέγματος.
 21. Ξεκινήστε τη δυνατότητα Διαχείριση συμπλέγματος.
 22. Κάντε κλικ στο όνομα του συμπλέγματος στη ρίζα της Διαχείρισης. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 23. Στην καρτέλα Προτεραιότητα δικτύου (Network Priority), βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στο επάνω μέρος το ιδιωτικό δίκτυο. Εάν δεν εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μετακίνηση επάνω (Move Up) για να αυξήσετε την προτεραιότητά του.
 24. Κάντε κλικ στο ιδιωτικό δίκτυο και, στη συνέχεια στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 25. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτού του δικτύου για χρήση συμπλέγματος (Enable this network for cluster use).
 26. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπλεγμα εσωτερικής επικοινωνίας μόνο (ιδιωτικό δίκτυο) (Internal Cluster communications only cluster communications only) (private Network).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

281662 Κόμβοι συμπλέγματος των Windows 2000 ως ελεγκτές τομέα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 258750 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Μαΐ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια