Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Ένα θέμα ευπάθειας στο SSL/TLS θα μπορούσε να επιτρέψει την κοινοποίηση πληροφοριών

ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ Microsoft έχει ολοκληρώσει την έρευνα αυτού του ζητήματος. Έχουμε εκδώσει το ενημερωτικό δελτίο MS10-006 για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, καθώς και για συνδέσεις λήψης για διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα της Microsoft.
2643584 MS12-006: Μια ευπάθεια στο SSL/TLS θα μπορούσε να επιτρέψει την αποκάλυψη πληροφοριών: 10 Ιανουαρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2588513 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια