Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2010: 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ισχύει για: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010

Μπορείτε πλέον να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Microsoft Update ή το Κέντρο λήψης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office 2010. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση κώδικα για την έκδοση 32-bit του Office 2010. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων.

Ζήτημα που επιδιορθώνει αυτή η ενημερωμένη έκδοση

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο για μια κεφαλίδα στήλης σε προβολή φύλλου δεδομένων. Στην κεφαλίδα της στήλης είναι σε μια λίστα σε μια τοποθεσία SharePoint Server 2010.
  • Μεταβείτε σε κανονική προβολή, και στη συνέχεια επιστρέψετε στην προβολή φύλλου δεδομένων.
  • Δοκιμάστε να ρυθμίσετε ένα άλλο προσαρμοσμένο φίλτρο.
Σε αυτό το σενάριο, τα πεδία αναπτυσσόμενης λίστας δεν εμφανίζονται στο προσαρμοσμένο φίλτρο.


Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Λεπτομέρειες ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση.

Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: