Λίστα όλων των πακέτων για το σύστημα Office 2007 SP3, τους διακομιστές Office 2007 SP3 και τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο παρατίθενται όλα τα πακέτα Service Pack 3 (SP3) για το σύστημα του Microsoft Office 2007, τους διακομιστές του Microsoft Office 2007 και τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 καθώς και οι πληροφορίες για τον τρόπο λήψης των πακέτων SP3.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αποκτήσετε τα εν λόγω πακέτα SP3, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Microsoft Update (συνιστάται)

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του service pack χρησιμοποιώντας το Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Η εγγραφή στο Microsoft Update είναι ο προτεινόμενος τρόπος για να ενημερώσετε τα προϊόντα με το SP3. Το Microsoft Update εντοπίζει τα προϊόντα που έχετε εγκαταστήσει και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις σε αυτά.

Μέθοδος 2: Λήψη των πακέτων SP3 από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Όλα τα πακέτα SP3 είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση των παρακάτω service pack για κάθε προϊόν που έχετε εγκαταστήσει.

Προϊόντα του Office για επιτραπέζιους υπολογιστές

Όνομα πακέτου Τρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526086 Περιγραφή του SP3 για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007 και του Office Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526086 Περιγραφή του SP3 για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007 και του Office Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526091 Περιγραφή του Office Project 2007 SP3 και του Office Project Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526091 Περιγραφή του Office Project 2007 SP3 και του Office Project Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526089 Περιγραφή του Office SharePoint Designer 2007 SP3 και του Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526089 Περιγραφή του Office SharePoint Designer 2007 SP3 και του Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526291 Περιγραφή του Office Visio 2007 SP3 και του Office Visio Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526291 Περιγραφή του Office Visio 2007 SP3 και του Office Visio Language Pack 2007 SP3
Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526293 Περιγραφή του Office Proofing Tools 2007 SP3
Microsoft Office Access Runtime και Data Connectivity Components 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526310 Περιγραφή του Office Access Runtime και Data Connectivity Components 2007 SP3
Service Pack 3 του Βοηθού εκτύπωσης ημερολογίων για το Microsoft Office Outlook 2007Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526294 Περιγραφή του SP3 Βοηθού εκτύπωσης ημερολογίων για το Office Outlook 2007
Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3Άμεση λήψη του πακέτου Ιαπωνικής γλώσσας.
2526296 Περιγραφή του Office InterConnect 2007 SP3
Σημείωση Αυτό το πακέτο έχει κυκλοφορήσει μόνο στα Ιαπωνικά.
Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526297 Περιγραφή του Πακέτου συμβατότητας του Office SP3
Microsoft Office Excel Viewer 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526302 Περιγραφή του Office Excel Viewer 2007 SP3
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526298 Περιγραφή του PowerPoint Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526301 Περιγραφή του Office Visio Viewer 2007 SP3
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 Service Pack 3Λίστα των συνδέσεων λήψης για όλες τις γλώσσες του Language Interface Pack
2526307 Περιγραφή του Office Language Interface Pack 2007 SP3
Σημείωση Αυτό το πακέτο είναι διαθέσιμο μόνο στις γλώσσες του Language Interface Pack. Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης για μια λίστα των συνδέσεων λήψης για όλες τις γλώσσες του Language Interface Pack.
Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
954914 Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης Service Pack της Microsoft για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Microsoft Expression Web 3 Service Pack 3 (SP3)Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2575737 Περιγραφή του Expression Web SP3
Microsoft Expression Web Language Pack SP3Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2575737 Περιγραφή του Expression Web SP3

Προϊόντα του Office για διακομιστές
Όνομα πακέτου Τρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Service Pack 3 για διακομιστές Microsoft Office 2007, έκδοση 32 bitΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Service Pack 3 για διακομιστές Microsoft Office 2007, έκδοση 64 bit Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Language Pack Service Pack 3 για διακομιστές Microsoft Office 2007, έκδοση 32 bitΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Language Pack Service Pack 3 για διακομιστές Microsoft Office 2007, έκδοση 64 bitΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Προϊόντα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0
Όνομα πακέτου Τρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3, έκδοση 32 bitΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526305 Περιγραφή του Windows SharePoint Services 3.0 SP3 και του Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3, έκδοση 64 bit Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526305 Περιγραφή του Windows SharePoint Services 3.0 SP3 και του Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 3, έκδοση 32 bitΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526305 Περιγραφή του Windows SharePoint Services 3.0 SP3 και του Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3
Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 3, έκδοση 64 bit Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526305 Περιγραφή του Windows SharePoint Services 3.0 SP3 και του Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2591018 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Νοε 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια