Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις SP3 που έχουν κυκλοφορήσει για το σύστημα του Office 2007

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι τεχνικές πληροφορίες για κάθε ενημέρωση του Service Pack 3 (SP3) που έχει κυκλοφορήσει για τα προϊόντα των προγραμμάτων-πελάτη του Microsoft Office 2007. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία για κάθε αρχείο ενημέρωσης του SP3: 
  • Μια σύνδεση προς το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (KB) το οποίο περιγράφει το πακέτο. Το άρθρο της Γνωσιακής βάσης περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο service pack.
  • Μια σύνδεση προς την ιστοσελίδα του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft, από όπου οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των πακέτων. 
  • Έναν πίνακα με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ενημέρωση κώδικα της Microsoft (αρχείο .msp) που περιλαμβάνεται στην ενημέρωση.

    Σημείωση Αυτοί οι πίνακες παραθέτουν μόνο τα αρχεία συγκεκριμένης έκδοσης που περιλαμβάνονται στο SP3. Τα πρόσθετα αρχεία που δεν διαθέτουν εκδόσεις, όπως εικόνες ή αρχεία .xml, εξαιρούνται από αυτήν τη λίστα.
Αυτό το άρθρο περιγράφει όλες τις ενημερώσεις SP3 για τα προϊόντα του προγράμματος-πελάτη Office 2007. Ως εκ τούτου, το παρόν άρθρο είναι αρκετά εκτενές. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο πακέτο, χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων ή εκτελέστε αναζήτηση για τον τίτλο της ενημέρωσης ή των αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής βάσης.

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης του service pack

Αυτό το άρθρο σας βοηθά να ελέγξετε εάν είναι εγκατεστημένο το service pack. Για να βεβαιωθείτε για την εγκαταστημένη έκδοση κάποιου προϊόντος του Office 2007, συνιστάται να ελέγξετε τη λίστα των εγκαταστημένων προγραμμάτων στα Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης ενός προϊόντος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

928116 Τρόπος προσδιορισμού της εγκατεστημένης έκδοσης κάποιου προϊόντος του Office 2007

Περισσότερες πληροφορίες

Το Service Pack 3 (SP3) της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
Βασικές πληροφορίες
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526086 Περιγραφή του SP3 για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007 και του Office Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526086 Περιγραφή του SP3 για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007 και του Office Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526091 Περιγραφή του Office Project 2007 SP3 και του Office Project Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526091 Περιγραφή του Office Project 2007 SP3 και του Office Project Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3)
Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526089 Περιγραφή του Office SharePoint Designer 2007 SP3 και του Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526089 Περιγραφή του Office SharePoint Designer 2007 SP3 και του Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526291 Περιγραφή του Office Visio 2007 SP3 και του Office Visio Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526291 Περιγραφή του Office Visio 2007 SP3 και του Office Visio Language Pack 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526293 Περιγραφή του Office Proofing Tools 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft
Επειδή το αρχείο .exe των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου είναι μια συλλογή αρχείων .msp των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται μόνο τα αρχεία που περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο .msp ως παράδειγμα.

File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime και Data Connectivity 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526310 Περιγραφή του Office Access Runtime και Data Connectivity Components 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Service Pack 3 (SP3) του Βοηθού εκτύπωσης ημερολογίων για το Microsoft Office Outlook 2007

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526294 Περιγραφή του SP3 του Βοηθού εκτύπωσης ημερολογίων για το Office Outlook 2007
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Σημείωση Αυτό το πακέτο έχει κυκλοφορήσει μόνο στα Ιαπωνικά.
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου πακέτου Ιαπωνικών.
2526296 Περιγραφή του Office InterConnect 2007 SP3

Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 (SP1)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526297 Περιγραφή του Πακέτου συμβατότητας του Office SP3

Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526302 Περιγραφή του Office Excel Viewer 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526298 Περιγραφή του PowerPoint Viewer 2007 SP3
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft


File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Βασικές πληροφορίες


Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526301 Περιγραφή του Office Visio Viewer 2007 SP3

Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα (αρχείο .msp) της Microsoft

File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2591039 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Νοε 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια