Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδόσεις SP3 που έχουν κυκλοφορήσει για τους διακομιστές Office 2007

Σύνοψη

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι τεχνικές πληροφορίες για κάθε ενημέρωση του Service Pack 3 (SP3) που έχει κυκλοφορήσει για τα προϊόντα διακομιστή Microsoft Office 2007. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία για κάθε αρχείο ενημέρωσης του SP3: 
  • Μια σύνδεση προς το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (KB) το οποίο περιγράφει το πακέτο. Το άρθρο της Γνωσιακής βάσης παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδιορθώσεις που περιέχει το κάθε πακέτο service pack.
  • Μια σύνδεση προς την ιστοσελίδα του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft, από όπου οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη των πακέτων.
  • Έναν πίνακα με λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ενημέρωση κώδικα της Microsoft (αρχείο .msp) που περιλαμβάνεται στην ενημέρωση.

    Σημείωση Αυτοί οι πίνακες παραθέτουν μόνο τα αρχεία συγκεκριμένης έκδοσης που περιλαμβάνονται στο SP3. Πρόσθετα αρχεία που δεν διαθέτουν εκδόσεις, όπως εικόνες ή αρχεία .xml, εξαιρούνται από αυτήν τη λίστα.
Αυτό το άρθρο περιγράφει όλες τις ενημερώσεις SP3 για τα προϊόντα διακομιστή Office 2007, συμπεριλαμβανομένου του 2007 Microsoft Project Server. Ως εκ τούτου, το παρόν άρθρο είναι αρκετά εκτενές. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται πληροφορίες για το Office Groove Server 2007, που έχει κυκλοφορήσει μόνο σε έκδοση x64. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο πακέτο, χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων ή εκτελέστε αναζήτηση για τον τίτλο της ενημέρωσης ή των αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής βάσης.
Τρόπος για να προσδιορίσετε αν έχει εγκατασταθεί το service pack
Αυτό το άρθρο σάς βοηθά να προσδιορίσετε αν έχει εγκατασταθεί το service pack. Για να βεβαιωθείτε για την εγκαταστημένη έκδοση κάποιου προϊόντος του Office 2007, συνιστάται να ελέγξετε τη λίστα των εγκαταστημένων προγραμμάτων στα Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης ενός προϊόντος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

928116 Τρόπος προσδιορισμού της εγκατεστημένης έκδοσης κάποιου προϊόντος του Office 2007

Περισσότερες πληροφορίες

Το Service Pack 3 (SP3) των διακομιστών Microsoft Office 2007, έκδοσης 32-Bit
Βασικές πληροφορίες
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Officeserver2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα της Microsoft (αρχείο .msp)

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:03
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable148,749,82415-Sep-201118:02
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable2,569,72815-Sep-201118:02
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:03
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,108,86415-Sep-201118:02
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:03
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable5,195,77615-Sep-201118:02
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,155,52015-Sep-201118:03
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:03
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,134,01615-Sep-201118:02
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:03
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,156,03215-Sep-201118:02
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,198,27215-Sep-201118:03
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:03
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable7,604,73615-Sep-201118:03
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,160,64015-Sep-201118:03
Sserverwwsp3.mspNot Applicable3,612,67215-Sep-201118:02
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable3,174,91215-Sep-201118:02
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable20,680,19215-Sep-201118:02
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:03
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,889,72815-Sep-201118:02

Το Service Pack 3 (SP3) των διακομιστών Microsoft Office 2007, έκδοσης 64-Bit
Βασικές πληροφορίες
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Officeserver2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα της Microsoft (αρχείο .msp)

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:46
Coreserverwwsp3.mspNot Applicable158,208,00015-Sep-201117:45
Dlcappwwsp3.mspNot Applicable3,136,00015-Sep-201117:45
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:46
Dlcwwsp3.mspNot Applicable3,716,60815-Sep-201117:45
Edbskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Edbwwsp3.mspNot Applicable39,513,60015-Sep-201117:46
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:47
Emsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:46
Emswwsp3.mspNot Applicable7,334,91215-Sep-201117:46
Grsskuwwsp3.mspNot Applicable1,285,63215-Sep-201117:47
Grswwsp3.mspNot Applicable26,701,82415-Sep-201117:46
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:46
Ifswfewwsp3.mspNot Applicable6,164,99215-Sep-201117:45
Ipfswwsp3.mspNot Applicable2,786,30415-Sep-201117:46
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:46
Lpsrvwfewwsp3.mspNot Applicable2,700,80015-Sep-201117:45
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:46
Oserverwwsp3.mspNot Applicable2,786,81615-Sep-201117:45
Pjsrvappwwsp3.mspNot Applicable6,761,98415-Sep-201117:46
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:46
Pjsrvwfewwsp3.mspNot Applicable8,163,84015-Sep-201117:46
Pserverwwsp3.mspNot Applicable2,791,42415-Sep-201117:46
Sserverwwsp3.mspNot Applicable4,621,31215-Sep-201117:45
Sserverxwwsp3.mspNot Applicable4,743,68015-Sep-201117:45
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvappwwsp3.mspNot Applicable35,624,96015-Sep-201117:46
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:46
Xlsrvwfewwsp3.mspNot Applicable3,456,51215-Sep-201117:46

Το Language Pack Service Pack 3 (SP3) των διακομιστών Microsoft Office 2007, έκδοσης 32-Bit
Βασικές πληροφορίες
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα της Microsoft (αρχείο .msp)

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,374,08015-Sep-201118:05
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201118:05
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,475,52015-Sep-201118:05
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201118:05
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201118:05
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201118:05
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,445,82415-Sep-201118:05

Το Language Pack Service Pack 3 (SP3) των διακομιστών Microsoft Office 2007, έκδοσης 64-Bit
Βασικές πληροφορίες
Όνομα πακέτουΤρόπος απόκτησης του πακέτουΆρθρο Γνωσιακής βάσης
Officeserverlp2007sp3-kb2526299-x64-fullfile-en-us.exeΛήψη Άμεση λήψη του πακέτου.
2526299 Περιγραφή του SP3 και του Language Pack SP3 για διακομιστές Office 2007
Πληροφορίες αρχείου και ενημέρωσης κώδικα της Microsoft (αρχείο .msp)

File nameFile versionFile sizeDateTime
Coreservermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,325,44015-Sep-201117:49
Dlcmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,388,48015-Sep-201117:49
Emsmuisp3-en-us.mspNot Applicable128,00015-Sep-201117:49
Ifsmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,476,03215-Sep-201117:49
Lpsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable974,33615-Sep-201117:49
Msslpksp3-en-us.mspNot Applicable2,631,16815-Sep-201117:49
Pjsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,450,94415-Sep-201117:49
Svrsetup.dll12.0.6606.10006,507,88026-Jul-201121:59
Xlsrvmuisp3-en-us.mspNot Applicable2,518,01615-Sep-201117:49

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2591050 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Οκτ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια