Γνωστά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του SP3 για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007, του SP3 για τους διακομιστές Office 2007 και του SP3 του Windows SharePoint Services 3.0

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο αναφέρονται γνωστά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εγκατάσταση του Service Pack 3 (SP3) της οικογένειας προϊόντων Microsoft Office 2007, του Service Pack 3 (SP3) διακομιστών Microsoft Office 2007 ή του Service Pack 3 (SP3) του Windows SharePoint Services 3.0.

Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα και αλλαγές συμπεριφοράς

Κατά την εγκατάσταση αυτών των service pack ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
  • Για την εγκατάσταση του SP3 για διακομιστές Microsoft Office 2007 σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Server 2008, το αρχείο Svrsetup.dll πρέπει να συμπεριληφθεί στο φάκελο Ενημερώσεις των εικόνων διαχείρισης του Office.
  • Στο SP3 του Windows SharePoint Services 3.0 δεν εμφανίζεται όνομα ομάδας όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση Προσθήκη όλων των χρηστών των οποίων έχει ελεγχθεί η ταυτότητα (Add all authenticated users) στη σελίδα "Δημιουργία ομάδων για αυτή την τοποθεσία". Ωστόσο, εκχωρούνται δικαιώματα ομάδας σε όλους τους χρήστες των οποίων έχει ελεγχθεί η ταυτότητα.
  • Το Language Pack SP3 για διακομιστές Microsoft Office 2007 δεν ενημερώνει τον αριθμό έκδοσης για την ισπανική γλώσσα. Ωστόσο, το service pack έχει εγκατασταθεί σωστά και τα πακέτα του Microsoft Installer έχουν ενημερωθεί σωστά.
   Σημείωση Ο αριθμός έκδοσης δεν αλλάζει από 12.4518.1016.
  • Αν εγκαταστήσετε το πακέτο άμεσων επιδιορθώσεων που περιγράφεται στο άρθρο 983315 στη Γνωσιακή βάση της Microsoft και, στη συνέχεια, εγκαταστήσετε το SP3 της οικογένειας προϊόντων Microsoft Office 2007, ενδέχεται να επιβραδυνθεί η κίνηση του δείκτη και η κύλιση σε φύλλα εργασίας Excel που περιέχουν πολλά σχήματα.
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτού του ζητήματος, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
   2596951 Η κίνηση του δείκτη και η κύλιση είναι αργή όταν ένα φύλλο εργασίας περιέχει πολλά σχήματα στο Office Excel 2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2591067 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Νοε 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια