Η λειτουργία του Internet Explorer 9 διακόπτεται όταν δημιουργείτε ένα PDF από τη γραμμή εργαλείων του Nuance PDF

Περίληψη

Όταν χρησιμοποιείτε την προσθήκη της γραμμής εργασιών Nuance PDF για να δημιουργήσετε ένα αρχείο .pdf, ο Windows Internet Explorer 9 σταματά να αποκρίνεται ή να λειτουργεί. Το πρόβλημα αυτό δεν παρουσιάζεται στον Internet Explorer 8.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Δεν διατίθεται ακόμη ενημέρωση για τη γραμμή εργαλείων Nuance PDF η οποία να διορθώνει το ζήτημα συμβατότητας.

Για να επιλύσετε αυτήν την ασυμβατότητα, απενεργοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Nuance PDF ακολουθώντας τα εξής βήματα:
  1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του Internet Explorer.
  2. Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο του Internet Explorer.
  3. Όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση ασυμβατότητας της γραμμής εργαλείων του Nuance PDF, κάντε κλικ στο κουμπί Να διατηρηθεί απενεργοποιημένο (Keep it disabled) ή αγνοήστε την ειδοποίηση.

Σημείωση  Η γραμμή εργαλείων του Nuance PDF ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η γραμμή εργαλείων είναι απενεργοποιημένη.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα προγραμμάτων περιήγησης, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο web:
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2591169 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια