Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 26 Ιουνίου 2012

Ισχύει για: SharePoint Server 2010

Σύνοψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft SharePoint Server 2010 που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου 2012.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

 • Ας υποθέσουμε ότι ένας τύπος περιεχομένου εγγράφου έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ένα πρότυπο. Το πρότυπο είναι αποθηκευμένο σε διαφορετική τοποθεσία SharePoint αντί στη βιβλιοθήκη εγγράφων όπου σχετίζεται ο τύπος περιεχομένου. Κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή του Office, το πρότυπο δεν εμφανίζεται στην ενότητα πρότυπα του SharePoint.
 • Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε μια τοποθεσία δημοσίευσης στο SharePoint 2010. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Αναγνωριστικού εγγράφου στη συλλογή τοποθεσιών. Κάντε κλικ στην εντολή " Διαχείριση περιεχομένου και δομής " από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας συλλογή τοποθεσιών και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια νέα σελίδα με το περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας ιστοσελίδα. Όταν μετακινείτε τη σελίδα σε τοποθεσίες ή φακέλους σε αυτήν την ιστοσελίδα πολλές φορές, η λειτουργία μετακίνησης θα αποτύχει.
 • Όταν προσθέτετε ένα tag σύννεφο Τμήματος Web σε μια βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων, το tag σύννεφο Τμήματος Web δεν εμφανίζει όλα τα tag, ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή κάτω από την τρέχουσα διεύθυνση URL από όλους τους χρήστες .
 • Ας υποθέσουμε ότι ενεργοποιείτε τη δυνατότητα cache εξόδου σε μια συλλογή τοποθεσιών SharePoint 2010 και ότι η μνήμη cache είναι κοινόχρηστος για εξουσιοδοτημένους χρήστες. Όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση Του προφίλ μου , στη σελίδα προφίλ άλλου χρήστη εμφανίζεται απροσδόκητα.
 • Όταν διαγράφετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, χρησιμοποιώντας την επιλογή " Διαγραφή τοποθεσίας " στις Ρυθμίσεις της τοποθεσίας, η δευτερεύουσα τοποθεσία μετακινείται τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών. Ωστόσο, όταν διαγράφετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία σε μια συλλογή τοποθεσιών μέσω της ιστοσελίδας περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας , η δευτερεύουσα τοποθεσία διαγράφεται μόνιμα.
 • Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε έναν ορισμό προσαρμοσμένη τοποθεσία που περιέχει πολλά τμήματα Web στο SharePoint 2010. Μπορείτε να ορίσετε μια ιδιότητα ItemXslLink σε ένα τμήμα Web ContentByQueryWebPart . Η τιμή WebPartOrder του ContentByQueryWebPart Τμήματος Web δεν είναι πρώτο στη σειρά. Σε αυτήν την περίπτωση, το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου έχει εκχωρηθεί στο επάνω μέρος της ζώνης Τμήματος Web. Επομένως, το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου γίνεται πρώτες στη σειρά, και αυτό επηρεάζει τη σειρά των όλα τα άλλα τμήματα Web.
 • Ας υποθέσουμε ότι είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα σύνολο εγγράφων σε μια συλλογή τοποθεσιών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ως ένα πρότυπο βιβλιοθήκης εγγράφων. Όταν δημιουργείτε ορισμένα έγγραφα χρησιμοποιώντας το πρότυπο στη βιβλιοθήκη, το ακόλουθο συμβάν καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:
  Όνομα καταγραφής: Εφαρμογή
  Προέλευση: Προϊόντα Microsoft SharePoint-SharePoint Foundation
  Ημ/νία: ημερομηνία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 6875
  Εργασία κατηγορία: Γενικά
  Επίπεδο: σφάλμα
  Λέξεις-κλειδιά:
  Χρήστης: όνομα χρήστη
  Υπολογιστή: υπολογιστή
  Περιγραφή:
  Σφάλμα κατά τη φόρτωση και εκτέλεση δέκτης συμβάντων Microsoft.Office.DocumentManagement.DocumentSets.DocumentSetEventReceiver σε Microsoft.Office.DocumentManagement, έκδοση = 14.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = 71e9bce111e9429c. Παρακάτω είναι πρόσθετες πληροφορίες.
  : Η αναφορά του αντικειμένου δεν έχει οριστεί σε μια περίοδο λειτουργίας ενός αντικειμένου.
  -------------
  Παρουσιάζεται εξαίρεση null αναφοράς στο syncMetadata().

 • Όταν ορίζετε την ιδιότητα DefaultAssetImageLocation ενός στοιχείου ελέγχου RichImageField στο SharePoint Server 2010, το πλαίσιο διαλόγου Επιλογέα περιουσιακό στοιχείο για τα σημεία ελέγχου RichImageField σε εσφαλμένη θέση σε μια σελίδα δημοσίευσης.
 • Όταν η διαδικασία ανακύκλωση για τη διαδικασία W3wp.exe διαρκεί περισσότερο από πέντε λεπτά στο SharePoint Server 2010, η μνήμη cache δυαδικό μεγάλο αντικείμενο (BLOB) δεν λειτουργεί.
 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν τύπο περιεχομένου που περιέχει μια στήλη αναζήτησης που αναφέρεται σε μια λίστα. Αυτή η λίστα περιέχει περισσότερα από 20 στοιχεία. Καθορίστε έναν κανόνα οργάνωση περιεχομένου, ορίστε τη στήλη αναζήτησης ως μια συνθήκη και στη συνέχεια αποθηκεύστε τον κανόνα. Στην περίπτωση αυτή, η συνθήκη τιμή της στήλης αναζήτησης δεν αποθηκεύεται.
 • Εξετάστε την ακόλουθη περίπτωση με out of box εγκατάσταση του SharePoint Server 2010. Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μια ειδοποίηση σχετικά με κάθε σφάλμα δέσμης ενεργειών κάτω από την καρτέλα " για προχωρημένους " στις Επιλογές Internet στον Windows Internet Explorer. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Διαχείριση προγραμματισμού στοιχείων στο Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Λεπτομέρειες σφάλματος ιστοσελίδας
  Παράγοντας χρήστη: Mozilla/4.0 (συμβατή; MSIE 7.0; Τα Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0. SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0;. NET4.0C. NET4.0E- InfoPath.3- MS RTC EA 2. BRI/2. MS RTC LM 8. Zune 4.7)
  Χρονική σήμανση: ώρα
  Μήνυμα: Μη ολοκληρωμένη σταθερά συμβολοσειράς
  Γραμμή: 115
  CHAR: 135
  Κωδικός: 0
  Το URI: URL

 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε περισσότερα από 10 όρους σε έναν όρο ορίσει. Υποβάθμιση οι 10 πρώτοι όροι. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο σε μια λίστα. Σε αυτήν την περίπτωση, άλλους όρους δεν εμφανίζονται στη στήλη μετα-δεδομένων.
 • Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε διάφορες σελίδες στη βιβλιοθήκη σελίδων με ένα όνομα επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας δημοσίευσης συλλογής τοποθεσιών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα " Αποστολή μηνύματος με αίτηση αναθεώρησης περιεχομένου στην επαφή της σελίδας " για αυτές τις σελίδες. Όταν διαγράφετε μία από τις σελίδες, δεν όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται στην επαφή της σελίδας.
  Για παράδειγμα, την σελίδα 1, σελίδα 2, 3 και 4 του σελίδας δημιουργούνται στη συλλογή τοποθεσιών. Όταν διαγράφετε τη σελίδα 2, παραλήφθηκε αλληλογραφία μόνο για 3 και 4 του σελίδας, αλλά όχι για σελίδα 1.
 • Δεν μπορείτε να διαγράψετε την τιμή στη στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στο SharePoint 2010.
 • Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να αναπτύξετε ανάπτυξης περιεχομένου από μια συλλογή τοποθεσιών προέλευσης σε μια συλλογή τοποθεσιών προορισμού στο SharePoint Server 2010.
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία που βασίζεται σε ένα πρότυπο προσαρμοσμένη τοποθεσία που ορίζει η σελίδα υποδοχής με τη σελίδα default.aspx.
  • Μπορείτε να εκτελέσετε μια τμηματική ανάπτυξης περιεχομένου.
  Σε αυτό το σενάριο, η ανάπτυξη περιεχομένου αποτυγχάνει και παρουσιάζεται ένα σφάλμα.
 • Ας υποθέσουμε ότι απενεργοποιείτε την εντολή Δημιουργία φακέλου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint 2010. Κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αναζήτηση σε έναν προσαρμοσμένο φάκελο, στην περιοχή προβολή δέντρου στο περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας ιστοσελίδα, ανακατευθύνεστε στη ρίζα της συλλογής τοποθεσιών αντί για τα περιεχόμενα του φακέλου όπως αναμένεται.
 • Ας υποθέσουμε ότι μια πολιτική διατήρησης είναι σύνδεση σε μια τοποθεσία που δεν ήταν ποτέ μια πολιτική που έχει οριστεί. Όταν αλλάζετε την αρχική πολιτική διατήρησης, την ημερομηνία λήξης της πολιτικής της τοποθεσίας δεν ενημερώνεται.
 • Όταν ένα τύπο διατήρησης παρουσιάζει μια εξαίρεση αναφοράς Null, η πολιτική δεν είναι δυνατό να ενημερωθεί σε μια λίστα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η άμεση επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του προβλήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, τότε υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft για να αποκτήσετε την άμεση επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, ισχύουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για την πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η άμεση επιδιόρθωση. Εάν η γλώσσα σας δεν εμφανίζεται, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια άμεση επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείων

Αυτό το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης ενδέχεται να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιλύσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες λήψης

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
officeserver2010-kb2598349-fullfile-x64-glb.exe14.0.6123.5000175,545,64812-Jun-1216:52

Πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Coreserver-x-none.mspΔεν ισχύει186,123,77611-Jun-1220:03

Πληροφορίες αρχείου coreserver-x-none.msp

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏρα
Accountjoiner.dll4.0.2450.47198,49616-Dec-1123:03
Admapropertypages.dll4.0.2450.47223,08016-Dec-1123:03
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-Dec-1121:17
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-Dec-1121:18
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03229-Aug-1113:39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-Dec-1121:20
Configdb.dll4.0.2450.471,657,68016-Dec-1123:03
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50429-Aug-1113:39
Containerpicker.dll4.0.2450.4751,04016-Dec-1123:03
Csexport.exe4.0.2450.4742,83216-Dec-1123:03
Cssearch.dll4.0.2450.47128,84816-Dec-1123:03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.47243,56016-Dec-1123:03
Docxpageconverter.exe14.0.6123.50001,221,7446-Jun-124:29
Edirectoryma.dll4.0.2450.4771,51216-Dec-1123:03
Exch2007extension.dll4.0.2450.4714,69616-Dec-1123:03
Exchangema.dll4.0.2450.47108,37616-Dec-1123:03
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.47182,12016-Dec-1123:03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1122:47
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1123:03
Galsync.dll4.0.2450.4763,31216-Dec-1123:03
Globaloptions.dll4.0.2450.47280,41616-Dec-1123:03
Grouplistview.dll4.0.2450.47128,86416-Dec-1123:03
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4792,00816-Dec-1123:03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.47124,78416-Dec-1123:03
Logging.dll4.0.2450.4717,74416-Dec-1123:03
Maexecution.dll4.0.2450.47239,44816-Dec-1123:03
Maexport.exe4.0.2450.4722,86416-Dec-1123:03
Mahostm.dll4.0.2450.47325,96816-Dec-1123:03
Mahostn.dll4.0.2450.4797,10416-Dec-1123:03
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85616-Dec-1121:20
Mapackager.exe4.0.2450.4742,84016-Dec-1123:03
Mapropertypages.dll4.0.2450.47350,04816-Dec-1123:03
Mcrypt.dll4.0.2450.472,860,36816-Dec-1123:03
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,6321-Sep-1117:17
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4715,25616-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1123:03
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122:47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4738,78416-Dec-1122:47
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.4713,69616-Dec-1123:03
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.4783,84816-Dec-1123:03
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1122:47
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1123:03
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07229-Aug-119:43
Microsoft.office.businessapplications.tools.dll14.0.6009.1000427,90429-Aug-119:43
Microsoft.office.businessapplications.tools.intl.dll14.0.6009.1000169,85629-Aug-119:43
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6122.5000375,41615-May-1214:56
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6122.5000375,41615-May-1214:56
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6122.5000125,57615-May-1214:56
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78429-Aug-117:00
Microsoft.office.policy.dll14.0.6123.5000879,2006-Jun-125:22
Microsoft.office.policy.dll14.0.6123.5000879,2006-Jun-125:22
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6122.5000211,56815-May-1214:56
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80028-Nov-118:32
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12829-Aug-119:46
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63228-Nov-118:29
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63228-Nov-118:29
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40829-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,68029-Aug-1110:04
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-Apr-121:44
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-Apr-121:44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6123.500013,284,9766-Jun-125:05
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6123.500013,284,9766-Jun-125:05
Microsoft.office.server.search.intl.dll14.0.6009.1000612,23229-Aug-1113:40
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81629-Aug-1114:06
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6123.50002,759,2886-Jun-123:29
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6123.50002,759,2886-Jun-123:29
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6111.500067,48813-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6117.5000260,9607-Feb-1219:35
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-Feb-1222:14
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,24025-Apr-121:47
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77629-Aug-117:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91228-Nov-118:31
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98429-Aug-117:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Aug-117:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Aug-117:00
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35229-Aug-117:00
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6727-Feb-1215:43
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,67216-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1123:03
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4715,31216-Dec-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.4751,12816-Dec-1122:47
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6123.50005,003,9046-Jun-126:09
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6123.50005,003,9046-Jun-126:09
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6009.10001,197,96829-Aug-1113:52
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76829-Aug-1113:52
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6122.50003,172,97615-May-1214:18
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6122.50003,172,97615-May-1214:18
Microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll14.0.6009.1000214,90429-Aug-116:57
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628-Nov-118:29
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628-Nov-118:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6123.50001,051,2486-Jun-123:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6123.50001,051,2486-Jun-123:29
Miisactivate.exe4.0.2450.4722,87216-Dec-1123:03
Miisclient.exe4.0.2450.47829,27216-Dec-1123:03
Miiserver.exe4.0.2450.472,903,38416-Dec-1123:03
Miiskmu.exe4.0.2450.47374,60816-Dec-1123:03
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1122:47
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1123:03
Mmscntrl.dll4.0.2450.47299,34416-Dec-1123:03
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01616-Dec-1123:03
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,84817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817-Dec-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017-Dec-112:42
Mmsmaad.dll4.0.2450.47582,99216-Dec-1123:03
Mmsmads.dll4.0.2450.47522,57616-Dec-1123:03
Mmsmaed.dll4.0.2450.47494,92816-Dec-1123:03
Mmsmaext.dll4.0.2450.47472,91216-Dec-1123:03
Mmsmafim.dll4.0.2450.4783,79216-Dec-1123:03
Mmsmaip.dll4.0.2450.47529,23216-Dec-1123:03
Mmsmaxml.dll4.0.2450.47427,34416-Dec-1123:03
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86416-Dec-1123:03
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48816-Dec-1123:03
Mmsscpth.dll4.0.2450.473,053,90416-Dec-1123:03
Mmsscrpt.exe4.0.2450.47164,17616-Dec-1123:03
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4738,74416-Dec-1123:03
Mmsuihlp.dll4.0.2450.47952,65616-Dec-1123:03
Mmsuishell.dll4.0.2450.47198,48816-Dec-1123:03
Mmsutils.dll4.0.2450.47229,71216-Dec-1123:03
Mmswmi.dll4.0.2450.47149,84016-Dec-1123:03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6081-Sep-1116:41
Msdym7.lex14.0.6015.1000415,7441-Sep-1116:41
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625-Apr-121:45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425-Apr-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219:26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815-May-1214:25
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86429-Aug-119:42
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-Dec-1121:18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-Dec-1121:18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-Dec-1121:18
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,6721-Sep-1116:43
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,4321-Sep-1116:43
Mvdesigner.dll4.0.2450.47165,72016-Dec-1123:03
Mvviewer.dll4.0.2450.47100,17616-Dec-1123:03
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,4161-Sep-1116:43
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,4401-Sep-1116:43
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,2721-Sep-1116:43
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,0561-Sep-1116:43
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,7121-Sep-1116:43
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,5921-Sep-1116:43
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,2721-Sep-1116:43
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,5601-Sep-1116:43
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,6881-Sep-1116:43
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,3201-Sep-1116:43
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,2641-Sep-1116:43
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,9201-Sep-1116:43
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,5681-Sep-1116:43
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016-May-1222:22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416-May-1222:22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616-May-1222:22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816-May-1222:22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816-May-1222:22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016-May-1222:22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016-May-1222:22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016-May-1222:22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016-May-1222:22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416-May-1222:22
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,2801-Sep-1116:43
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,1841-Sep-1116:43
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,1201-Sep-1116:43
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,5681-Sep-1116:43
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,7441-Sep-1116:43
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,3201-Sep-1116:43
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,4561-Sep-1116:43
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,6161-Sep-1116:43
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,9601-Sep-1116:43
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,1601-Sep-1116:43
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,0641-Sep-1116:43
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,4321-Sep-1116:43
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,3281-Sep-1116:43
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,5681-Sep-1116:43
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,1521-Sep-1116:43
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,9921-Sep-1116:43
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,7601-Sep-1116:43
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,3201-Sep-1116:43
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,9841-Sep-1116:43
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,6721-Sep-1116:43
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,3601-Sep-1116:43
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,4001-Sep-1116:43
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,6241-Sep-1116:43
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,9841-Sep-1116:43
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,6481-Sep-1116:43
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,1041-Sep-1116:43
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,2241-Sep-1116:43
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,0001-Sep-1116:43
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,0161-Sep-1116:43
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,8241-Sep-1116:43
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,2801-Sep-1116:43
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,3921-Sep-1116:43
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,0241-Sep-1116:43
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,6481-Sep-1116:43
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,2081-Sep-1116:43
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.47120,68016-Dec-1123:03
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10428-Nov-118:29
Ntma.dll4.0.2450.4755,11216-Dec-1123:03
Objectlauncher.dll4.0.2450.4712,12816-Dec-1123:03
Objectviewers.dll4.0.2450.47206,68816-Dec-1123:03
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117:11
Offxml.dll14.0.6019.1000515,44829-Aug-1114:20
Operations.dll4.0.2450.4775,60816-Dec-1123:03
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,26425-Apr-121:42
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219:26
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,17629-Aug-1113:39
Preview.dll4.0.2450.47317,26416-Dec-1123:03
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415-May-1214:55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015-May-1214:55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015-May-1214:55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815-May-1214:55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015-May-1214:55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615-May-1214:55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415-May-1214:55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215-May-1214:55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415-May-1214:55
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,4961-Sep-1116:43
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015-May-1214:55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815-May-1214:55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.47415,59216-Dec-1123:03
Query.dll14.0.6108.5000371,56829-Aug-1113:41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4746,93616-Dec-1123:03
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-Apr-121:56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69616-Dec-1121:21
Svrexport.exe4.0.2450.4734,64816-Dec-1123:03
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-Apr-121:56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.47232,28016-Dec-1123:03
Tquery.dll14.0.6118.50005,647,66425-Apr-121:45
Uiutils.dll4.0.2450.47378,70416-Dec-1123:03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.47382,82416-Dec-1123:03

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft