Επιπτώσεις από την εκτέλεση της εντολής eseutil /p ή edbutil /d /r στο Exchange

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Γίνεται επιδιόρθωση μέσω υλικού, όταν εκτελείτε μια εντολή eseutil /p ή edbutil /d /r σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων του Exchange Server, όπως οι βάσεις δεδομένων Priv.edb, Pub.edb ή Dir.edb. Η επιδιόρθωση εξετάζει τη βάση δεδομένων, και ελέγχει και επιδιορθώνει κρίσιμες υποδομές μέσα σε αυτήν (όπως πίνακες συστήματος, πίνακες συνημμένων κ.λπ.), και ελέγχει επίσης τις βάσεις δεδομένων για καταστραμμένες σελίδες.

Αν η επιδιόρθωση συναντήσει μια καταστραμμένη σελίδα (για παράδειγμα, ένα μη έγκυρο άθροισμα ελέγχου που δημιουργήθηκε από μια τροποποίηση στη σελίδα που δεν έγινε με το Jet), τη διαγράφει (-1018). Όταν συμβαίνει αυτό, ενδέχεται να χαθούν κρίσιμα δεδομένα με την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι τμήμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μιας συνάντησης ημερολογίου, μιας σημείωσης, ενός συνημμένου ή, ακόμα χειρότερα, ενός πίνακα συστήματος.

Αν αυτός ο πίνακας συστήματος είναι ο πίνακας συνημμένων, όλοι οι χρήστες του διακομιστή μπορεί να χάσουν τα συνημμένα των μηνυμάτων τους. Αυτό είναι ένα μόνο από τα πιθανά σενάρια, αλλά αν υπάρχουν καταστραμμένες σελίδες στη βάση δεδομένων, τα δεδομένα θα χαθούν έπειτα από μια επιδιόρθωση μέσω υλικού.

Σημαντικό Συνιστάται πάντα να γίνεται επαναφορά από ένα αντίγραφο ασφαλείας, όταν αυτό είναι δυνατό.

Αν γίνει επαναφορά από ένα αντίγραφο ασφαλείας, εξασφαλίζετε ότι θα έχετε μια καλή, καθαρή, σταθερή βάση δεδομένων που θα ξεκινήσει και θα εκτελείται στο διακομιστή σας. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ταχύτερο και πιο αξιόπιστο να γίνεται επαναφορά από ένα αντίγραφο ασφαλείας παρά να γίνεται επιδιόρθωση μέσω υλικού στη βάση δεδομένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιδιόρθωση εκτελείται στα 4 με 6 GB ανά ώρα περίπου, και, μετά την επιδιόρθωση, θα πρέπει να εκτελέσετε τη διεργασία Isinteg, η οποία εκτελείται στα 3 με 6 GB ανά ώρα περίπου. (Οι ταχύτητες αυτές είναι ένας μέσος όρος. Οι επιδόσεις μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τα περάσματα που θα πρέπει να κάνει η επιδιόρθωση στη βάση δεδομένων, και την ταχύτητα του υλικού.)

Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε την ταχύτερη δυνατή εγκατάσταση υλικού, η επιδιόρθωση μιας βάσης δεδομένων 50-GB διαρκεί περίπου 8 ώρες και η διεργασία Isinteg περίπου 8 ώρες, δηλαδή συνολικά 16 ώρες. Αν χρησιμοποιείτε μια τυπική ψηφιακή, γραμμική μαγνητοταινία (DLT) 35/70 συνδεδεμένη με Wide SCSI, η οποία έχει, κατά μέσο όρο, ταχύτητα περίπου 3 MB ανά δευτερόλεπτο για επαναφορά, η επαναφορά της ίδιας βάσης δεδομένων διαρκεί περίπου 5 ώρες. Εξοικονομούνται δηλαδή 11 ώρες. Τα συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, τύπου "στιγμιότυπου", όπως το σύστημα της EMC Corporation, μπορούν να επαναφέρουν μια βάση δεδομένων αυτού του μεγέθους σε λίγα λεπτά.

Αν δεν έχετε αντίγραφο ασφαλείας, και δεν έχετε άλλη επιλογή παρά να χρησιμοποιήσετε επιδιόρθωση μέσω υλικού στη βάση δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτελέστε επιδιόρθωση μέσω υλικού στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις εντολές Eseutil /p ή Eseutil /d /r.
 2. Εκτελέστε ανασυγκρότηση της βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας την εντολή Eseutil /d. Η ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης δημιουργεί μια νέα φυσική δομή βάσης δεδομένων και μετακινεί τα υπάρχοντα δεδομένα σε αυτήν τη δομή.
 3. Ελέγξτε τη συνέπεια της βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας την εντολή Isinteg -fix. Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε τη διεργασία Isinteg αρκετές φορές, έως ότου η αναφορά σύνοψης να μην επιστρέψει κανένα σφάλμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
192185 Τρόπος ανασυγκρότησης με το βοηθητικό πρόγραμμα Eseutil (Eseutil.exe)

182081 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Isinteg


Το βοηθητικό πρόγραμμα Isinteg επιδιορθώνει τα λογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν εκτελείται επιδιόρθωση μέσω υλικού:
 • Για το χώρο αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών του Exchange Server 4.0 και 5.0, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  isinteg -fix -pri
 • Για το χώρο αποθήκευσης δημόσιων πληροφοριών του Exchange Server 4.0 και 5.0, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  isinteg -fix -pub
 • Για το χώρο αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών του Exchange Server 5.5, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  isinteg -pri -fix -test alltests
 • Για το χώρο αποθήκευσης δημόσιων πληροφοριών του Exchange Server 5.5, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  isinteg -pub -fix -test alltests
Σημείωση Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή Isinteg -fix στη βάση δεδομένων Dir.edb. Επιπλέον, δεν συνιστάται η εκτέλεση επιδιόρθωσης μέσω υλικού ενός καταλόγου σε περιβάλλον παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση έπειτα από ζημιά στο Exchange, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
162353 Επαναφορά καταλόγου του Exchange

Αφού εκτελεστούν οι εντολές eseutil /p ή edbutil /d /r στις βάσεις δεδομένων Priv.edb ή Pub.edb, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα παρακάτω συμπτώματα στις βάσεις δεδομένων:
 • Ο χώρος αποθήκευσης πληροφοριών είτε δεν θα σταματήσει είτε θα σταματήσει να ανταποκρίνεται.
 • Ο χώρος αποθήκευσης πληροφοριών σταματά να δέχεται αλληλογραφία από τον παράγοντα μεταφοράς μηνύματος (MTA).
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραμένει στους φακέλους "Εξερχόμενα" (Outbox) των χρηστών.
 • Το πρόγραμμα Store.exe εκτελείται με ιδιαίτερα υψηλή χρήση CPU χωρίς να υπάρχει φόρτος στο διακομιστή.
 • Το πρόγραμμα Store.exe δημιουργεί μια παραβίαση πρόσβασης, αν υπάρχει μεγάλος φόρτος.
 • Οι χρήστες δεν μπορούν να ανοίξουν συνημμένα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση μέσω υλικού σε μια βάση δεδομένων με εκτεταμένες βλάβες, η βάση δεδομένων δεν θα είναι κατάλληλη για χρήση παραγωγής έως ότου εκτελέσετε ανασυγκρότηση εκτός σύνδεσης και τη διεργασία isinteg. Να εκτελείτε επιδιόρθωση μέσω υλικού σε μια βάση δεδομένων μόνο ως έσχατη λύση. Αν είναι δυνατό, φροντίστε να κάνετε επαναφορά από κάποιο αντίγραφο ασφαλείας.

Αν εκτελέσετε τη διεργασία Isinteg αρκετές φορές και δεν επιδιορθωθεί η βάση δεδομένων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Exmerge, για να εξαγάγετε δεδομένα από τη μία βάση δεδομένων και να τα τοποθετήσετε σε μια άλλη βάση δεδομένων:
259688 Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Exmerge για εξαγωγή δεδομένων από έναν καταστραμμένο χώρο αποθήκευσης προσωπικών πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες

Για να προσδιορίσετε αν έχει εκτελεστεί επιδιόρθωση μέσω υλικού στη βάση δεδομένων, αποτυπώστε την κεφαλίδα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη γραμμή εντολών (ο αριθμός επιδιορθώσεων θα είναι μηδέν, αν οι βάσεις δεδομένων δεν έχουν επιδιορθωθεί):
eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb |more


eseutil /mh x:\exchsrvr\mdbdata\pub.edb |more
Ακολουθεί ένα δείγμα κεφαλίδας Priv.edb:
Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Utilities
Version 5.5
Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1999. All Rights Reserved.

Initiating FILE DUMP mode...
Database: d:\exchsrvr\mdbdata\priv.edb

Format ulMagic: 0x89abcdef
Engine ulMagic: 0x89abcdef
Format ulVersion: 0x620,2
Engine ulVersion: 0x620,2
DB Signature: Create time:4/5/2000 17:48:52 Rand:769046 Computer:
cbDbPage: 4096
dbtime: 556457
State: Consistent
Shadowed: Yes
Last Objid: 184
Scrub Dbtime: 0
Scrub Date: 00/00/1900 00:00:00
Repair Count: 1
Repair Date: 2/20/2000 10:48:50
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 259851 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Ιαν 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια