Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από γραμμή εντολών ή προγράμματος MS-DOS με εκτυπωτή USB

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε ένα παράθυρο του MS-DOS ή ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε MS-DOS, ενδέχεται να μπορέσετε να εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή που χρησιμοποιεί σύνδεση ενιαίου σειριακού διαύλου (USB).

Αιτία

Epson Αμερική έχει επιβεβαιώσει ότι ορισμένοι Stylus Color και Stylus Photo σειράς εκτυπωτές ψεκασμού που χρησιμοποιούν συνδέσεις USB δεν είναι συμβατά με ορισμένα προγράμματα που βασίζονται σε MS-DOS.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επιλέξτε ένα συμβατό μοντέλο Epson LQ ή εκτυπωτής ακίδων με τον εκτυπωτή σας. Ωστόσο, το πρόγραμμα του μ s-DOS πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή. Κατά την εκτύπωση από μια γραμμή εντολών ή lpt1.dos, η θύρα δεν υποστηρίζεται. Εάν ο εκτυπωτής περιλαμβάνει παράλληλα και διασυνδέσεις USB, συνδέστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μια παράλληλη θύρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε την τοποθεσία της Epson Αμερική υποστήριξης στο Web για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο εκτυπωτή:
Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 259939 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια