Οι τιμές των εκδόσεων 32 bit των δύο καταχωρήσεων μητρώου είναι λάθος στις εκδόσεις 64 bit των Windows 7 ή του Windows Server 2008 R2

Συμπτώματα

Σε υπολογιστή με έκδοση 64 bit στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2, οι εφαρμογές 32 bit μπορεί να εμφανίζουν λάθος στοιχεία άδειας χρήσης.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή οι τιμές των παρακάτω καταχωρήσεων μητρώου είναι λάθος:Σημείωση οι τιμές των εκδόσεων 64 bit των καταχωρήσεων μητρώου είναι σωστές.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, οι τιμές των εκδόσεων 32 bit των δύο καταχωρήσεων μητρώου ενημερώνονται για να ταιριάζουν με τις τιμές στις παρακάτω εκδόσεις 64 bit:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOrganization
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOwner
Σημείωση για OEM και κατασκευαστές συστημάτων

Μην ενσωματώσετε αυτήν την ενημέρωση σε εικόνες προδιαμορφωμένου λειτουργικού συστήματος. Πρέπει να εκτελέσετε αυτήν την ενημέρωση μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και του Out-of-Box Experience (OOBE).

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Πώς να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό ανίχνευσης ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack για τα Windows 7 ή τον Windows Server 2008 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

976932 Πληροφορίες σχετικά με το Service Pack 1 για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά κάποια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2603229 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Δεκ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια