Εγγραφές ΦΠΑ όταν είναι επιλεγμένα τα πλαίσια ελέγχου "Παράβλεψη σε 347 αναφορά" περιλαμβάνονται στην αναφορά δήλωση 347 απροσδόκητα Εάν περισσότερα από ένα πελάτη/προμηθευτή, χρησιμοποιήστε την ίδια τιμή "ΑΦΜ." στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV

Ισχύει για: Dynamics NAV 2009Microsoft Dynamics NAV 5.0

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την τοπική ρύθμιση γλώσσας Ισπανικά (es).

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι έχετε περισσότερους από έναν πελάτη/προμηθευτή από τον οποίο έχει την ίδια τιμή ΑΦΜ που καθορίζεται στην ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV. Όταν εξάγετε την αναφορά 347 δήλωση, το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη 347 αναφοράς δεν λειτουργεί όπως αναμένεται. Η αναφορά 347 δήλωση εξαιρεί μόνο εγγραφές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τον πρώτο πελάτη/προμηθευτή με την ίδια τιμή ΑΦΜ . Για τους άλλους πελάτες/προμηθευτές, 347 δήλωση αναφορά περιλαμβάνει εγγραφές ΦΠΑ, ακόμη και αν είναι επιλεγμένα τα πλαίσια ελέγχου Παράβλεψη 347 αναφοράς .
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Να αλλάξετε τον κωδικό στο 2 αριθμό ειδών δεδομένων στην αναφορά κάνει δήλωση 347 (10707) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...END;
  // PS60066.end
  // es0015.end
  END;

  GroupTotalFields=VAT Registration No.;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...END;
  // PS60066.end
  // es0015.end

  // Add the following line.
  NotIn347Amt := 0;

  END;

  GroupTotalFields=VAT Registration No.;
  ...
 2. Να αλλάξετε τον κωδικό σε το 5 αριθμό ειδών δεδομένων στην αναφορά κάνει δήλωση 347 (10707) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...// CountryCity := '99' + COPYSTR(StatementNo(Country."EU Country/Region Code"),1,3);
  // es0012.end
  // END;
  END;

  GroupTotalFields=VAT Registration No.;
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...// CountryCity := '99' + COPYSTR(StatementNo(Country."EU Country/Region Code"),1,3);
  // es0012.end
  // END;

  // Add the following line.
  NotIn347Amt := 0;

  END;

  GroupTotalFields=VAT Registration No.;
  ...
 3. Αλλάξτε τον κωδικό στη συνάρτηση CheckSameVATRegNo στην έκθεση κάνει δήλωση 347 (10707) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...PROCEDURE CheckSameVATRegNo@1100006(IsCustomer@1100001 : Boolean) Amt : Decimal;
  VAR
  VATEntry3@1100000 : Record 254;
  BEGIN
  // es0015.begin
  VATEntry3.SETCURRENTKEY(Type,"Country/Region Code","VAT Registration No.");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...PROCEDURE CheckSameVATRegNo@1100006(IsCustomer@1100001 : Boolean) Amt : Decimal;
  VAR
  VATEntry3@1100000 : Record 254;

  // Add the following lines.
  GLEntry@1100002 : Record 17;
  GLAccount@1100003 : Record 15;
  TempVATEntry@1100004 : TEMPORARY Record 254
  // End of the lines.

  BEGIN
  // es0015.begin
  VATEntry3.SETCURRENTKEY(Type,"Country/Region Code","VAT Registration No.");
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...ELSE
  Amt := Amt + VATEntry3.Base + VATEntry3.Amount;
  // ES0020.end
  UNTIL VATEntry3.NEXT = 0;
  EXIT(Amt);
  // es0015.end
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...ELSE
  Amt := Amt + VATEntry3.Base + VATEntry3.Amount;
  // ES0020.end

  // Add the following lines.
  // ES0002.begin
  TempVATEntry.SETRANGE("Transaction No.",VATEntry3."Transaction No.");
  IF NOT TempVATEntry.FINDFIRST THEN BEGIN
  GLEntry.SETRANGE("Transaction No.",VATEntry3."Transaction No.");
  IF GLEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  GLAccount.GET(GLEntry."G/L Account No.");
  IF GLAccount."Ignore in 347 Report" THEN
  NotIn347Amt := NotIn347Amt + GLEntry.Amount + GLEntry."VAT Amount";
  UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
  TempVATEntry := VATEntry3;
  TempVATEntry.INSERT;
  END;
  // ES0002.end
  // End of the lines.

  UNTIL VATEntry3.NEXT = 0;
  EXIT(Amt);
  // es0015.end
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Για την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Την ισπανική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".