Διαθέσιμα πακέτα γλωσσών για Windows 8 και Windows RT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα γλωσσών για υπολογιστές που εκτελούν Windows 8 και Windows RT. Συνιστάται η εγκατάσταση πακέτων γλωσσών από τον Πίνακα Ελέγχου. Αν το πακέτο γλωσσών δεν είναι διαθέσιμο στον Πίνακα Ελέγχου, μπορείτε να βρείτε τη σύνδεση λήψης στην τοποθεσία Web των Windows που αναφέρεται στην ενότητα "Λήψη ενός πακέτου γλωσσών από την τοποθεσία Web των Windows".

Περισσότερες πληροφορίες

Εγκατάσταση ενός πακέτου γλωσσών και αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης των Windows από τον Πίνακα Ελέγχου
Λήψη ενός πακέτου γλωσσών από την τοποθεσία Web των Windows
Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης ενός πακέτου γλωσσών
Απαίτηση επανεκκίνησης


Τρόπος αλλαγής της γλώσσας εμφάνισης προεγκατεστημένων εφαρμογών του Windows Store

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2607607 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια