Το αναγνωριστικό συμβάντος 1000 καταγράφηκε στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής

Συμπτώματα

Το ακόλουθο συμβάν μπορεί να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Περιγραφή:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουν το όνομα χρήστη ή υπολογιστή. Επιστρεφόμενη τιμή (1722).

(Event ID: 1000
Source: Userenv
Description:
Windows cannot determine the user or computer name. Return value (1722).)
Ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί επίσης να παρουσιάσει εξαιρετικά αργή σύνδεση.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει όταν η διεύθυνση για τον προτιμώμενο διακομιστή DNS που έχει ρυθμιστεί στον υπολογιστή-πελάτη δεν είναι έγκυρη ή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτής της συμπεριφοράς, διορθώστε τη διεύθυνση DNS στις ιδιότητες του πρωτοκόλλου Internet (IP):
  1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου (My Network Places) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Τοπική σύνδεση (Local Area Connection) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  4. Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση DNS στο πλαίσιο
    Προτιμώμενος διακομιστής DNS (Preferred DNS server).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 261007 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουν 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια