Ο υπολογιστής παίζει τυχαία κλασική μουσική

Περίληψη

Στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ή σε Ασφαλή λειτουργία, ο υπολογιστής σας μπορεί να παίζει το Fur Elise ή το It's a Small, Small World φαινομενικά τυχαία. Αυτό αποτελεί ένδειξη που στέλνει το BIOS του υπολογιστή στο μεγάφωνο του PC δηλώνοντας ότι ο ανεμιστήρας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) σταματά να λειτουργεί ή έχει σταματήσει, ή ότι έχει αλλάξει η ανοχή της τάσης της παροχής ενέργειας. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό του σχεδιασμού ενός κυκλώματος ανίχνευσης και των BIOS του συστήματος που έχουν αναπτυχθεί από την Award/Unicore από το 1997 και μετά.

Περισσότερες πληροφορίες

Αν και αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με ιό, προέρχονται από ένα στοιχείο της μητρικής πλακέτας και του BIOS, το οποίο παρακολουθεί το ηλεκτρονικό υλικό. Μπορείτε, αν θέλετε, να δώσετε τον υπολογιστή σας για έλεγχο ή συντήρηση.


Για πρόσθετες σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση στο Web:
Οι πληροφορίες για επικοινωνία με άλλους κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο παρέχονται για να σας βοηθήσουν να βρείτε την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν παρέχει καμιά εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 261186 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια