Η Δυνατότητα κρυπτογράφησης στον Internet Explorer εμφανίζεται ως 0-bit

Συμπτώματα

Στον Microsoft Internet Explorer, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες συμπεριφορές:
 • Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για τον Internet Explorer (About Internet Explorer) του μενού Βοήθεια (Help), η τιμή του στοιχείου Δυνατότητα κρυπτογράφησης (Cipher Strength) είναι 0-bit.
 • Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με ιστοσελίδες καθώς και η προβολή τους σε τοποθεσίες Web με ασφάλεια SSL.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει όταν τα αρχεία Schannel.dll, Rsabase.dll ή Rsaenh.dll λείπουν, είναι κατεστραμμένα ή δεν ανήκουν στη σωστή έκδοση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για το λειτουργικό σας σύστημα.

Μέθοδος 1: Microsoft Windows Millennium Edition

Βήμα 1: Μετονομάστε τα αρχεία Schannel.dll, Rsabase.dll και Rsaenh.dll

 1. Τοποθετήστε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows Millennium στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης (startup disk) των Windows Millennium Edition, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  267287 Τρόπος δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) στα Windows Millennium Edition

 2. Όταν εμφανιστεί το μενού εκκίνησης (Startup), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να κάνετε την επιλογή Εκκίνηση του υπολογιστή με υποστήριξη από το CD-ROM (Start computer with CD-ROM Support) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Σημειώστε το γράμμα της μονάδας δίσκου της μονάδας CD-ROM.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή.

  Σημείωση C: είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:
  C:
  cd windows\system
 5. Μετονομάστε τα αρχεία Schannel.dll, Rsabase.dll και Rsaenh.dll (αν υπάρχουν), χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .old. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή:
  ren schannel.dll schannel.old
  ren rsabase.dll rsabase.old
  ren rsaenh.dll rsaenh.old

Βήμα 2: Κάντε εξαγωγή νέων αντιγράφων των αρχείων Schannel.dll, Rsabase.dll και Rsaenh.dll

 1. Τοποθετήστε το CD των Windows Millennium Edition στη μονάδα CD-ROM ή στη μονάδα DVD-ROM.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή:
  A:
  επέκταση
 3. Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε μια διαδρομή των αρχείων CAB των Windows, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  μονάδα_δίσκου:\win9x
  Σημείωση μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
  E:\win9x
  Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει εγκατάσταση κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (original equipment manufacturer - OEM) των Windows, τα αρχεία εγκατάστασης είναι επίσης δυνατό να βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
  μονάδα_δίσκου:\Windows\Options\Install
  Σημείωση μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.

  Στην περίπτωση που τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον υπολογιστή σας δεν χρειάζεστε το CD των Windows, επειδή μπορείτε να κάνετε εξαγωγή αυτών των αρχείων από τον κατάλληλο φάκελο του σκληρού σας δίσκου. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  C:\Windows\Options\Install
 4. Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα ονόματα των αρχείων που θέλετε να εξαγάγετε, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  schannel.dll rsabase.dll rsaenh.dll
 5. Όταν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  μονάδα_δίσκου:\Windows\System
  Σημείωση μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 6. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αν είναι όλα εντάξει, πληκτρολογήστε Y και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Καταργήστε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows Millennium Edition από τη μονάδα δισκέτας και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής αρχείων με χρήση του εργαλείου "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  265371 Τρόπος εξαγωγής και αντικατάστασης προστατευμένου αρχείου στα Windows Me

Βήμα 3: Επαληθεύστε την έκδοση του αρχείου Advapi32.dll

 1. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και κατόπιν εντοπίστε το ακόλουθο αρχείο:
  μονάδα_δίσκου:\Windows\System\Advapi32.dll
  Σημείωση μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Advapi32.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).
 4. Σημειώστε την έκδοση του αρχείου Advapi32.dll. Στην περίπτωση που η έκδοση αυτού του αρχείου δεν είναι 4.90.0.3000 ή μεγαλύτερη, πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2 για να κάνετε εξαγωγή ενός νέου αντιγράφου αυτού του αρχείου στο φάκελο
  μονάδα_δίσκου:\Windows\ System.

Βήμα 4: Επαναλάβετε την καταχώρηση των αρχείων Schannel.dll, Rsabase.dll, Rsaenh.dll, Security.dll και Secur32.dll

Σημείωση Ακολουθήστε τα εξής βήματα ξεχωριστά για κάθε ένα από τα αρχεία των οποίων επαναλαμβάνετε την καταχώρηση.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες εντολές (για το αρχείο του οποίου επαναλαμβάνετε την καταχώρηση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  μονάδα_δίσκου:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\schannel.dll

  μονάδα_δίσκου:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsabase.dll

  μονάδα_δίσκου:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsaenh.dll

  μονάδα_δίσκου:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll

  μονάδα_δίσκου:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\secur32.dll
  Σημείωση μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Το DllRegisterServer στο
  όνομα_αρχείου ολοκληρώθηκε με επιτυχία".

Βήμα 5: Επαληθεύστε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης στον Internet Explorer

Ξεκινήστε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για τον Internet Explorer (About Internet Explorer) του μενού Βοήθεια (Help). Επαληθεύστε ότι η τιμή για τη Δυνατότητα κρυπτογράφησης (Cipher Strength) είναι 128-bit.

Μέθοδος 2: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές φακέλου (Folder Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
 2. Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων (Show all files), καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου
  Απόκρυψη επεκτάσεων αρχείου για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extensions for known file types) (αν είναι επιλεγμένο) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και κατόπιν εντοπίστε το φάκελο
  μονάδα_δίσκου:\Windows\System.

  Σημείωση μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 4. Μετονομάστε τα αρχεία Schannel.dll, Rsabase.dll και Rsaenh.dll (αν υπάρχουν) χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .old. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Schannel.dll και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
  • Πληκτρολογήστε schannel.old και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Επαναλάβετε τα δύο παραπάνω βήματα, για να μετονομάσετε τα αρχεία Rsabase.dll και Rsaenh.dll σε Rsabase.old και Rsaenh.old.
 5. Εγκαταστήστε ξανά τον Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για την έκδοση του Internet Explorer που διαθέτετε:

  Microsoft Internet Explorer 6

  1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 6 ή επαναλάβετε την εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 6. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

   Σημείωση Στην περίπτωση που εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
   Επανεγκατάσταση όλων των στοιχείων; (Reinstall all items?), κάντε κλικ στην επιλογή Επανεγκατάσταση όλων των στοιχείων (Reinstall all components) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, ξεκινήστε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για τον Internet Explorer (About Internet Explorer) του μενού Βοήθεια (Help) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι η Δυνατότητα κρυπτογράφησης (Cipher Strength) είναι 128-bit.

Μέθοδος 3: Microsoft Windows XP

Επιδιόρθωση ή επανάληψη εγκατάστασης του Internet Explorer ή των Windows XP.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318378 Τρόπος επανεγκατάστασης ή επιδιόρθωσης του Internet Explorer και του Outlook Express στα Windows XP

315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Αν επαναφέρετε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης του υπολογιστή σας στα 128-bit και εξακολουθείτε να μην έχετε τη δυνατότητα προβολής ιστοσελίδων σε τοποθεσίες Web με ασφάλεια SSL, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 2. Στην περιοχή Ασφάλεια (Security), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του SSL2.0 και το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του SSL3.0 (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένα).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ενός παρόμοιου ζητήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
303807 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (The page cannot be found), όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια ιστοσελίδα σε μια ασφαλή τοποθεσία Web

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής συμπιεσμένων αρχείων των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129605 Τρόπος εξαγωγής αρχικά συμπιεσμένων αρχείων των Windows

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού του φακέλου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
305792 Τρόπος προσδιορισμού του φακέλου στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 261328 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια