Λίστα αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες επείγουσες επιδιορθώσεις για τα Windows Installer 4.5 και Windows Installer 5.0

Ισχύει για: Windows Installer 4.5

Αυτό το άρθρο ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα:
 
 • Τα Windows Installer 4.5
 • Windows Installer 5.0

Introduction 

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που περιγράφουν τις επείγουσες επιδιορθώσεις για τα Windows Installer 4.5 και Windows Installer 5.0. Συνιστούμε να εξετάσετε και να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Σύνοψη


Αυτό το άρθρο παραθέτει τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είναι διαθέσιμες για τους χρήστες που χρησιμοποιούν το Windows Installer 4.5 και Windows Installer 5.0.

 1. Τα Windows Installer 4.5 είναι ενσωματωμένη στα Windows Vista Service Pack 2 (SP2) και Windows Server 2008 SP2. Το πακέτο αναδιανομής είναι επίσης διαθέσιμη για τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Τα Windows Server 2008 RTM
  • Windows Vista
  • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
  • Τα Windows XP SP2
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Τα Windows Server 2003 SP1
  • Τα Windows Server 2003 SP2
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Installer 4.5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

  942288 Τα Windows Installer 4.5 είναι διαθέσιμη
 2. Τα Windows Installer 5.0 συμπεριλαμβάνεται στον Windows Server 2008 R2 και Windows 7.


Περισσότερες πληροφορίες


Τα Windows Installer 4.5

Αριθμός Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΈκδοσηΓια ποιο λόγο συνιστάταιΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότηταΗμερομηνία τροποποίησης
2518041ο κωδικός σφάλματος "0xC00E5201" παρουσιάζεται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε ένα αρχείο .msp στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008
4.5.6002.22605Η επείγουσα επιδιόρθωση επιτρέπει το βοηθητικό πρόγραμμα Msimsp.exe για να δημιουργήσει αρχεία .msp μετά την Msimsp.exe έχει φθάσει στο μέγεθος σωρού 4 megabyte (MB). Ενημερώνει το αρχείο Msi.dll, Msimsg.dll και Msihnd.dll.Windows Vista SP2
Τα Windows Server 2008 SP2
09-Mar-2011
2494305Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ένα πακέτο του Windows Installer, μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης 979465 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP
4.5.6002.22572Η επείγουσα επιδιόρθωση επιτρέπει το βοηθητικό πρόγραμμα Msimsp.exe για να δημιουργήσει αρχεία .msp μετά την Msimsp.exe έχει φθάσει στο μέγεθος σωρού των 4MB. Ενημερώνει το αρχείο Msi.dll, Msimsg.dll και Msihnd.dll.Τα Windows XP SP319-Jan-2011

2388997Προσωρινά αρχεία παραμένουν στο φάκελο C:\Windows\Installer όταν πραγματοποιείτε ερώτημα για την κλάση του Win32_Product σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, Windows Vista ή Windows Server 2008
4.5.6002.22487Η επείγουσα επιδιόρθωση ενημερώνει το MSI.dll καθώς και Msihnd.dll.Τα Windows Server 2003 SP2
Windows Vista SP2
Τα Windows Server 2008 SP2
17-Sep-2010
2028841Όταν εγκαθιστάτε ένα πακέτο του Windows Installer στο Windows Server 2008 ή Windows Vista εάν είναι εγκατεστημένο το Windows Installer 4.5 σφάλμα "χώρο στο δίσκο"
4.5.6001.22694
4.5.6002.22407
Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο το Windows Installer 4.5 ελέγχει εσφαλμένα στη μονάδα δίσκου προέλευσης εγκατάστασης, για παράδειγμα, η μονάδα CD.Το Windows Vista SP1
Windows Vista SP2
Windows Server 2008
Τα Windows Server 2008 SP2
19-May-2010
983280Τα Windows Installer 4.5 σταματά να ανταποκρίνεται στον Windows Server 2003, εάν είναι εγκατεστημένη η επείγουσα επιδιόρθωση 972397
4.5.6002.22388Επιλύει την παλινδρόμηση της επείγουσας επιδιόρθωσης 972397 στον Windows Server 2003.Τα Windows Server 2003 SP229-Apr-2010
981929Εγκατάσταση λογισμικού αποτυγχάνει όταν χρησιμοποιείτε το Windows Installer 4.5 στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008
4.5.6000.21244
4.5.6001.22660
4.5.6002.22370
Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο ο Windows Installer 4.5 σταματά να ανταποκρίνεται.Windows Vista
Το Windows Vista SP1
Windows Vista SP2
Windows Server 2008
Τα Windows Server 2008 SP2
23-Mar-2010
981669Η διαδικασία εγκατάστασης ενός πακέτου MSI που περιέχει πολλά πακέτα σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει) στα Windows XP, Windows Vista ή Windows Server 2008
4.5.6002.22362 (Windows XP SP3)
4.5.6001.22654 (Windows Vista SP1/Windows Server 2008)
4.5.6002.22362 (Windows Vista SP2/Windows Server 2008 SP2)
Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο η διαδικασία εγκατάστασης ενός πακέτου MSI ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται εάν το πακέτο περιέχει προσαρμοσμένες ενέργειες και να χρησιμοποιείται η embeded chainer για να προσθέσετε πολλά πακέτα.Τα Windows XP SP3
Το Windows Vista SP1
Windows Vista SP2
Windows Server 2008
Τα Windows Server 2008 SP2
12-Mar-2010
(18-Μαρ-2010 για δυαδικά αρχεία των Windows XP)
979465Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πακέτο του Windows Installer στο περιβάλλον τοπικού συστήματος χρησιμοποιώντας το Windows Installer 4.5 σε έναν υπολογιστή με Windows XP που έχει εγκατεστημένη KB956572 ενημερωμένη έκδοση
4.5.6002.22309Επιλύει την παλινδρόμηση της επείγουσας επιδιόρθωσης 956572 (ενημέρωσης MS09-012)Τα Windows XP SP2
Τα Windows XP SP3
15-Jan-2010
979302Περιγραφές για τα συμβάντα του Windows Installer λείπουν από το αρχείο καταγραφής της εφαρμογής στον Windows Server 2003
4.5.6002.22309Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο Windows Installer λείπουν συμβάνταΤα Windows Server 2003 SP213-Jan-2010
978620Δυαδικά αρχεία δεν ενημερώνονται από την υπηρεσία του Windows Installer
4.5.6002.22291Η ενημέρωση κώδικα ενημερώνει τα αρχεία Msihnd.dll και Msi.dll ή τα αρχεία Wmsihnd.dll και Wmsi.dll.Τα Windows Server 2003 SP223-Dec-2009
972397Μια επείγουσα επιδιόρθωση για τον Windows Installer είναι διαθέσιμη για τα Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista και Windows Server 2008
4.5.6002.22172 (Windows XP SP3/Windows Server 2003 SP2)
4.5.6000.21103 (Windows Vista)
4.5.6001.22492 (Windows Vista SP1/Windows Server 2008 SP1)
4.5.6002.22196 (Windows Vista SP2/Windows Server 2008 SP2)
Η ενημέρωση κώδικα ενημερώνει τα αρχεία Msihnd.dll και Msi.dll ή τα αρχεία Wmsihnd.dll και Wmsi.dll.Τα Windows XP SP3
Τα Windows Server 2003 SP2
Windows Vista
Το Windows Vista SP1
Windows Vista SP2
Windows Server 2008
Τα Windows Server 2008 SP2
10-Aug-2009
972189Μήνυμα λάθους όταν πραγματοποιείτε ερώτημα για την κλάση "Win32_Product" μετά την εγκατάσταση εφαρμογών, χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 μαζί με την επιλογή "Ανά χρήστη" στον Windows Server 2003 και στα Windows XP: "0x80041001 - γενική αποτυχία"
5.2.3790.4528Η επιδιόρθωση ενημερώνει το αρχείο Msiprov.dll.Τα Windows Server 2003 SP211-Jun-2009
970553Μήνυμα λάθους όταν πραγματοποιείτε ερώτημα κλάσης Win32_Product μετά την εγκατάσταση εφαρμογών, χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows Installer (MSI) 4.5 με την επιλογή "Ανά χρήστη" στα Windows XP: "0x80041001 - γενική αποτυχία"
5.1.2600.5803Η επιδιόρθωση ενημερώνει το αρχείο Msiprov.dll.Τα Windows XP SP2
Τα Windows XP SP3
28-Apr-2009
958756Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες για μια εγκατάσταση πακέτου .msi επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους μετά την εγκατάσταση του Windows Installer 4.5
4.5.6001.22317Η ενημέρωση κώδικα ενημερώνει Msi.dll ή Wmsi.dll.Τα Windows XP SP2
Τα Windows XP SP3
18-Dec-2008
958655Μήνυμα λάθους κατά τη χρήση του Windows Installer (MSI) 4.5 εγκατάστασης MSI πολλά πακέτα στον Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ή Windows XP: "κλήση API απορρίφθηκε - δεν ενέργειες στο περιβάλλον"
4.5.6001.22299Η ενημέρωση κώδικα ενημερώνει Msi.dll ή Wmsi.dll.Τα Windows XP SP2
Τα Windows XP SP3
Τα Windows Server 2003 SP2
07-Nov-2008


Windows Installer 5.0

Αριθμός Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΈκδοσηΓια ποιο λόγο συνιστάταιΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότηταΗμερομηνία τροποποίησης
2514642Το πακέτο του Windows Installer που απαιτεί το δικαίωμα χρήστη SeBackupPrivilege αποτυγχάνει στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2Δ/υ (δεν υπάρχει δυαδικά αρχεία ενημέρωση)Επιλύει ένα ζήτημα στο οποίο η υπηρεσία Windows Installer 5.0 δεν διαθέτει το δικαίωμα χρήστη SeBackupPrivilege.Windows 7
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2
Τα Windows Server 2008 R2 SP1
NA
2394120ο κωδικός σφάλματος "0xC00E5201" παρουσιάζεται κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε ένα αρχείο .msp στα Windows 75.0.7600.20798Η επείγουσα επιδιόρθωση επιτρέπει το βοηθητικό πρόγραμμα Msimsp.exe για να δημιουργήσει αρχεία .msp μετά την Msimsp.exe φθάσει στο μέγεθος σωρού 4 MB. Ενημερώνει Msi.dll.Windows 711-Sep-2010

Σημειώσεις
 1. Οι πίνακες αυτοί τοποθετούνται κατά ημερομηνία τροποποίησης σε φθίνουσα σειρά.
 2. Εάν πολλά δυαδικά αρχεία ενημερώνονται σε διαφορετικές εκδόσεις, η στήλη έκδοση εμφανίζει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες έκδοσης μεταξύ τα ενημερωμένα δυαδικά αρχεία. Οι συναρτήσεις στήλη ημερομηνία τροποποίησης τον ίδιο τρόπο.

ΑναφορέςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές για το API του Windows Installer από την έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Windows Installer με δυνατότητα αναδιανομής, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: