Αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας Δεκεμβρίου 2011 για λειτουργικά συστήματα Windows

Περίληψη

Σημαντικό Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την http://support.microsoft.com/KB/2570791/el, η οποία κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2011. Μετά από την έκδοση της http://support.microsoft.com/KB/2570791/el δεν κυκλοφόρησαν περαιτέρω αλλαγές ζώνης ώρας ως άμεσες επιδιορθώσεις.

Εάν έχετε ήδη αναπτύξει την http://support.microsoft.com/KB/2570791/el, διαβάστε τις περιγραφές των συγκεκριμένων αλλαγών ζώνης ώρας που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο για να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να αναπτύξετε αυτήν την ενημέρωση άμεσα. Σε περίπτωση που τα συστήματα δεν επηρεάζονται άμεσα, μπορείτε να προγραμματίσετε την ανάπτυξη στην επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία.

Συνιστούμε να αναπτύξετε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια της βάσης δεδομένων ζώνης ώρας σε όλα τα συστήματα.

Σημαντικό

 • Προτού εφαρμόσετε την ενημέρωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να γνωρίζετε τα πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το Microsoft Office Outlook.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/931667/el Τρόπος χειρισμού των αλλαγών ζώνης ώρας, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Microsoft Office Outlook
 • Εάν εκτελείτε τον Microsoft Exchange Server σε περιβάλλον Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT), πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Exchange Server.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση θερινής ώρας του Exchange, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.microsoft.com/kb/941018/el Τρόπος χειρισμού της θερινής ώρας, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο ενημέρωσης ημερολογίου του Exchange
 • Οι αθροιστικές ενημερώσεις ζώνης ώρας περιέχουν μόνο τα δεδομένα που έχουν αλλάξει για μια συγκεκριμένη περιοχή ή που έχουν προστεθεί για τη διατήρηση της ισοτιμίας με άλλες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων. Επομένως, εάν διαγραφεί ένα κλειδί ζώνης ώρας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επαναφορά ορισμένων αρχικών τιμών μετά από την εφαρμογή της αθροιστικής ενημέρωσης ζώνης ώρας.

  Δεν συνιστούμε τη διαγραφή οποιωνδήποτε κλειδιών μητρώου που σχετίζονται με ζώνες ώρας. Σε έναν υπολογιστή που έχει ελλιπή κλειδιά ζώνης ώρας, φροντίστε να αποκαταστήσετε πρώτα τα κλειδιά ζώνης ώρας από ένα γνωστό σωστό αντίγραφο ασφαλείας. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενημέρωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αλλάζει τα δεδομένα της ζώνης ώρας ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι αλλαγές θερινής ώρας (DST) σε διάφορες χώρες.

Η ενημέρωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο είναι μια αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων η οποία περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αλλαγές ζώνης ώρας των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι αλλαγές θερινής ώρας (DST) ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα προϊόντα της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=el

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενδέχεται να επηρεαστούν άλλα προϊόντα της Microsoft από τις αλλαγές θερινής ώρας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/914387 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά) Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων θερινής ώρας για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows

Σημείωση Κατά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

Η ενημέρωση δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί επειδή μια νεώτερη ή ίδια ενημέρωση ζώνης ώρας έχει ήδη εγκατασταθεί στο σύστημα.

Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι έχετε ήδη εφαρμόσει τη σωστή ενημέρωση ή ότι η εν λόγω ενημέρωση εγκαταστάθηκε αυτόματα από το Windows Update ή το Microsoft Update. Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια για την ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος των Windows.
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τα Windows 7 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη πακέτου ενημέρωσης για τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τον Windows Server 2008 R2 έκδοση x64 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τα Windows Vista (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη πακέτου ενημέρωσης για τα Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τον Windows Server 2008 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τον Windows Server 2008 έκδοση x64 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τον Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2633952).
Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τα Windows XP (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τα Windows XP έκδοση x64 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τον Windows Server 2003 (KB2633952).
Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τον Windows Server 2003 έκδοση x64 (KB2633952).
Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2633952).
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22 Νοεμβρίου 2011Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/119591/el Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίεςΕνημερώσεις από τις προηγούμενες αθροιστικές ενημερώσεις ζώνης ώρας των Windows

Από την προηγούμενη αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας των Windows, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:
 • Χειμερινή ώρα Καλίνινγκραντ:
  Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο άρθρο 2625508 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, η Λευκορωσία αποφάσισε από το 2011 να χρησιμοποιεί μόνιμα τη θερινή ώρα. Το εν λόγω άρθρο πρότεινε στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν ως λύση την τυπική ώρα του Καλίνινγκραντ. Με αυτήν την ενημέρωση των Windows η αλλαγή οριστικοποιείται με τη συμπερίληψη του Μινσκ στα εμφανιζόμενα ονόματα των πόλεων που περιλαμβάνονται στην ομάδα ζώνης ώρας του Καλίνινγκραντ. Το νέο εμφανιζόμενο όνομα για τη χειμερινή ώρα του Καλίνινγκραντ είναι "(UTC+03:00) Καλίνινγκραντ, Μινσκ".
 • Χειμερινή ώρα ανατολικής Ευρώπης:
  Το εμφανιζόμενο όνομα για αυτήν τη ζώνη ώρας ενημερώθηκε σε "(UTC + 2: 00) Λευκωσία".
 • Χειμερινή ώρα Μπάχια [Εμφανιζόμενο όνομα "(UTC-3:00) Σαλβαδόρ"]:
  Δημιουργήθηκε μια νέα ζώνη ώρας για την περιφέρεια Μπάχια της Βραζιλίας.
 • Χειμερινή ώρα Φίτζι [Εμφανιζόμενο όνομα "(UTC+2:00) Φίτζι"]:
  Ορίζει την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της θερινής ώρας για το 2012 την τέταρτη Κυριακή του Ιανουαρίου.
 • Χειμερινή ώρα Σαμόα:
  Αλλάζει τη διαφορά UTC για τη χειμερινή ώρα της Σαμόα από (UTC-11) σε (UTC + 13). Ως αποτέλεσμα, το εμφανιζόμενο όνομα της ζώνης ώρας αλλάζει σε "(UTC + 13: 00) Σαμόα".
Όνομα κλειδιού ζώνης ώρας Εμφανιζόμενο όνομα Έναρξη θερινής ώρας για το 2012 Λήξη θερινής ώρας για το 2012Δευτερεύον κλειδί TZI
Χειμερινή ώρα Καλίνινγκραντ(UTC+3:00) Καλίνινγκραντ, ΜινσκΚαμίαΚαμία"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα ανατολικής Ευρώπης(UTC+02:00) ΛευκωσίαΤελευταία Κυριακή του Μαρτίου

02:00:00.000
Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Μπάχια(UTC-03: 00) ΣαλβαδόρΤρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου

23:59:59.999
Τέταρτο Σάββατο του Φεβρουαρίου

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Χειμερινή ώρα Φίτζι(UTC+12:00) ΦίτζιΤέταρτη Κυριακή του Οκτωβρίου

02:00:00.000
Τέταρτη Κυριακή του Ιανουαρίου

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Χειμερινή ώρα Σαμόα(UTC+13:00) ΣαμόαΤελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου

00:00:00.000
Πρώτη Κυριακή του Απριλίου

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Σημείωση Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη χειμερινή ώρα Σαμόα δεν θα πρέπει να εγκαταστήσουν αυτήν την ενημέρωση πριν από την επερχόμενη αλλαγή ώρας στις 29 Δεκεμβρίου. Αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο στις ή μετά από τις 23:59:59 στις 29 Δεκεμβρίου 2011.


Γνωστά θέματα

 • Μετά από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ο κανόνας 2011 για τη Σαμόα θα ενημερωθεί σε (UTC+13). Αυτό οδηγεί στην αναζήτηση εσφαλμένου ιστορικού για την πλειοψηφία των ημερομηνιών του 2011 (έως τη χρονική μετάβαση στις 29 Δεκεμβρίου 2011). Η Microsoft θα εκδώσει μια ενημέρωση για την επιδιόρθωση του ιστορικού του 2011. Αυτή η ενότητα θα ενημερωθεί με την προσθήκη της σύνδεσης προς την ενημέρωση, μόλις αυτή θα είναι διαθέσιμη.
 • Στο Outlook 2010, μετά από την εγκατάσταση της ενημέρωσης, ορισμένες συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται Σάββατο (μεταξύ αυτών και για την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τα επόμενα Σάββατα) ενδέχεται να εξαφανιστούν από την προβολή ημερολογίου. Οι συναντήσεις που παύουν να εμφανίζονται στην προβολή ημερολογίου είναι αυτές που δημιουργήσατε στη χρονική ζώνη της Σαμόα πριν από την εγκατάσταση της ενημέρωσης. (Αυτή η ενημέρωση αλλάζει τη χειμερινή ώρα της Σαμόα από UTC -11:00 σε UTC +13.)

  Αυτό το ζήτημα δεν επηρεάζει το Outlook 2003 ή το Outlook 2007. Παρόλο που η συνάντηση παύει να εμφανίζεται στην προβολή ημερολογίου, δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων. Εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να δείτε τη συνάντηση κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή, κατόπιν στο στοιχείο Αλλαγή προβολής και τέλος στην επιλογή Προβολή λίστας. Αυτό το ζήτημα δεν επηρεάζει τις επαναλήψεις της σύσκεψης. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε το Εργαλείο ενημέρωσης δεδομένων ζώνης ώρας του Outlook, το οποίο είναι διαθέσιμο στο http://support.microsoft.com/kb/931667/el

Windows XP

Προϋποθέσεις

Για την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/322389/el Τρόπος λήψης του πιο πρόσφατου Service Pack των Windows XP


Απαίτηση επανεκκίνησης

Ενδέχεται να χρειαστεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.


Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων ακόμη και μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες προηγούμενες ενημερώσεις. Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημέρωση:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/el Αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows, Αύγουστος 2011


Windows Server 2003

Προϋποθέσεις

Για την εφαρμογή της ενημέρωσης θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Windows Server 2003 SP2. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/889100/el Τρόπος απόκτησης του πιο πρόσφατου Service Pack για τον Windows Server 2003

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ενδέχεται να χρειαστεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων ακόμη και μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες προηγούμενες ενημερώσεις. Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημέρωση:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/el Αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows, Αύγουστος 2011


Windows Vista ή Windows Server 2008

Προϋποθέσεις

Για την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να είναι εγκατεστημένο το Service Pack 2 για Windows Vista ή Windows Server 2008.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ενδέχεται να χρειαστεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων ακόμη και μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες προηγούμενες ενημερώσεις. Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημέρωση:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/el Αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows, Αύγουστος 2011


Windows 7 ή Windows Server 2008 R2

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης. Το ίδιο πακέτο μπορεί να εγκατασταθεί τόσο στην έκδοση RTM όσο και στις εκδόσεις SP1 των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ενδέχεται να χρειαστεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την αθροιστική συνάθροιση ενημερώσεων ακόμη και μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες προηγούμενες ενημερώσεις. Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημέρωση:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/el Αθροιστική ενημέρωση ζώνης ώρας για λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows, Αύγουστος 2011
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2633952 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια