Τα εργαλεία αντιμετώπισης ιών δεν μπορούν να εκκαθαρίσουν προσβεβλημένα αρχεία στο φάκελο _Restore

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Συμπτώματα

Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών, ενδέχεται να εμφανιστεί μια αναφορά, η οποία δηλώνει ότι ένα ή περισσότερα αρχεία στους φακέλους _Restore\Temp ή _Restore\Archive περιέχουν ιό ή έχουν προσβληθεί από ιό. Επίσης, το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών μπορεί δηλώσει αδυναμία κατάργησης του ιού από το αρχείο ή τα αρχεία.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει επειδή η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στα Windows Millennium Edition (Me) προστατεύει όλους τους φακέλους και τα αρχεία στο φάκελο _Restore στο διαμέρισμα συστήματος των Windows Me. Αυτός ο φάκελος και όλοι οι υποφάκελοί του είναι ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) για την επαναφορά του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας σε προηγούμενη κατάσταση, από κάποιο προηγούμενο χρονικό σημείο.

Παρόλο που ορισμένα προγράμματα αντιμετώπισης ιών μπορεί να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με αρχεία που έχουν συμπιεστεί ή αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου .zip ή .cab, η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) δεν επιτρέπει σε αυτά τα βοηθητικά προγράμματα να χειρίζονται αυτά τα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων προστατεύεται για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων και η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) είναι η μόνη μέθοδος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Για αυτό το λόγο, το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών δεν μπορεί να καταργήσει τον ιό από το αρχείο ή τα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Τα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων είναι ανενεργά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τη δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

Χρήση της δυνατότητας FIFO (First In First Out, Εισαγωγή και Εξαγωγή κατά προτεραιότητα)

Η ρουτίνα FIFO εκκαθαρίζει τα παλαιότερα σημεία επαναφοράς, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη των νεότερων, πιο ενημερωμένων σημείων επαναφοράς στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Η διαδικασία FIFO ξεκινά αυτόματα, όταν τα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων συμπληρώσουν το 90% του μέγιστου μεγέθους του χώρου αποθήκευσης δεδομένων. Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) εκκαθαρίζει πρώτα τα παλαιότερα αρχεία, μέχρις ότου τα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων να μην καταλαμβάνουν περισσότερο από το 50% του μέγιστου μεγέθους του χώρου αποθήκευσης δεδομένων.

Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο μέγεθος του χώρου αποθήκευσης είναι 400 MB, το 90% είναι 360 MB και το 50% είναι 200 MB. Εάν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι 200 MB όταν προβάλλετε τις ιδιότητες του φακέλου _Restore, είναι το 50% του μέγιστου μεγέθους. Εάν προσαρμόσετε το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων στο ελάχιστο μέγεθος των 200 MB, η διαδικασία FIFO πραγματοποιείται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι μικρότερος από το 90% (180 MB) της ελάχιστης (200 MB) τιμής, η προσαρμογή του μεγέθους δεν επηρεάζει καθόλου την εκκαθάριση των σημείων επαναφοράς. Σε αυτό το σενάριο, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τη χρήση των μεθόδων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.


Με την πάροδο του χρόνου, ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων εκκαθαρίζει τα σημεία επαναφοράς με βάση μια διαδικασία FIFO καθώς συμπληρώνεται το μέγιστο μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων. Υπάρχουν διάφορα σενάρια στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία FIFO προκειμένου να εκκαθαριστούν παλαιότερα σημεία επαναφοράς και να διατηρηθούν πιο πρόσφατα σημεία επαναφοράς στον υπολογιστή.

Μέθοδος FIFO 1

Δεν απαιτούνται ενέργειες, εάν το σύστημα έχει εκκαθαριστεί και το εργαλείο αντιμετώπισης ιών αναφέρει ότι μόνο ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων περιέχει ύποπτα αρχεία. Μέχρι να γίνει επεξεργασία όλων των προσβεβλημένων αρχείων με βάση μια διαδικασία FIFO, το εργαλείο αντιμετώπισης ιών μπορεί να εξακολουθεί να αναφέρει ότι υπάρχουν προσβεβλημένα αρχεία στα οποία δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων.

Μέθοδος FIFO 2

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα FIFO για να καταργήσετε παλαιότερα σημεία επαναφοράς από το χώρο αποθήκευσης δεδομένων, αλλάζοντας το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) για την αλλαγή μεγέθους του χώρου αποθήκευσης δεδομένων:

 1. Προβάλετε τις ιδιότητες του φακέλου _Restore, για να προσδιορίσετε πόσα δεδομένα βρίσκονται πραγματικά στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Αυτό το κάνετε για να προσδιορίσετε εάν αυτό το βήμα θα επηρεάσει το χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Εάν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων χρησιμοποιεί λιγότερο από το 90% (λιγότερο από 180 MB) της ελάχιστης τιμής (200 MB), αυτή η μέθοδος μπορεί να μην επηρεάσει την εκκαθάριση των σημείων επαναφοράς. Εάν χρησιμοποιείται λιγότερο από το 90% του χώρου αποθήκευσης δεδομένων, ακόμη και με τις ελάχιστες ρυθμίσεις θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης της μεθόδου FIFO 1 ή της μεθόδου "Εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο", που παρουσιάζεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Απόδοση (Performance).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σύστημα αρχείων (File System).
 5. Μετακινήστε το ρυθμιστικό Χρήση χώρου στο δίσκο για επαναφορά του συστήματος (System Restore disk space use) στο μικρότερο κατά προσέγγιση ποσό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).

  Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό Χρήση χώρου στο δίσκο για επαναφορά του συστήματος (System Restore disk space use) για να επιλέξετε τον ελάχιστο χώρο στο δίσκο που θα εκχωρηθεί στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων, το μέγιστο χώρο ή ένα άλλο ενδιάμεσο μέγεθος. Η μετακίνηση του ρυθμιστικού σε μικρότερη τιμή αλλάζει τις τιμές που ενεργοποιούν τη διαδικασία FIFO. Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε πάλι κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε τις ιδιότητες συστήματος (System properties).
 7. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης ιών για να σαρώσετε τον υπολογιστή και να βεβαιωθείτε ότι τα προσβεβλημένα από ιό αρχεία έχουν εκκαθαριστεί από το χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Εάν υπάρχουν ακόμη προσβεβλημένα αρχεία στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα και μειώστε το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων μέχρις ότου εκκαθαριστεί από τα προσβεβλημένα αρχεία.

  Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα ημερολογίου στο εργαλείο Επαναφοράς Συστήματος (System Restore), για να δείτε μέχρι πότε έχει γίνει εκκαθάριση των σημείων επαναφοράς.
 8. Αφού εκκαθαριστεί ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων από τα προσβεβλημένα αρχεία με αυτήν τη μέθοδο, επαναφέρετε το ρυθμιστικό στο αρχικό ή το κατάλληλο μέγεθος, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε τα ανοιχτά παράθυρα και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Εάν υπάρχει ακόμη προσβεβλημένο αρχείο στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων αφού αλλάξετε το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων στο ελάχιστο, μπορείτε είτε να περιμένετε να γίνει επεξεργασία του με βάση μια διαδικασία FIFO (Μέθοδος FIFO 1) είτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης της μεθόδου "Εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο" που περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο, για να καταργήσετε όλα τα σημεία επαναφοράς του υπολογιστή σας.

Εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

Για να καταργήσετε πλήρως και άμεσα το προσβεβλημένο αρχείο ή αρχεία του χώρου αποθήκευσης δεδομένων, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τη δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα θα καταργήσετε όλα τα σημεία επαναφοράς από το χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, εάν πρόκειται να δημιουργηθούν ζητήματα. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore), αυτή θα δημιουργήσει ένα νέο σημείο επαναφοράς και κατόπιν θα συνεχίσει την παρακολούθηση του υπολογιστή σας.

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα αρχείων (File System) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση της επαναφοράς συστήματος (Disable System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απενεργοποίηση της επαναφοράς συστήματος (Disable System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί. Όταν ο υπολογιστής ξεκινήσει πάλι, ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων εκκαθαρίζεται και η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) αρχίζει πάλι να παρακολουθεί το σύστημα.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο φάκελος _Restore προστατεύεται από προεπιλογή και αποτρέπει τη χρήση ή το χειρισμό των αρχείων που βρίσκονται σε αυτόν το φάκελο από τα προγράμματα. Αυτά τα αρχεία είναι ανενεργά όταν βρίσκονται στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων και δεν χρησιμοποιούνται από άλλο βοηθητικό πρόγραμμα εκτός από την Επαναφορά Συστήματος (System Restore).

Η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) δεν έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ή τη σάρωση για προσβολές ιών ή δραστηριότητα ιών. Οι περισσότερες προσβολές ιών σε υπολογιστές αναζητούν ή προσβάλλουν αρχεία με επεκτάσεις όπως .exe ή .com. Αυτοί είναι τύποι αρχείων τους οποίους έχει σχεδιαστεί να παρακολουθεί η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προηγούμενη κατάσταση, όταν δεν είχατε εγκατεστημένο ένα εργαλείο αντιμετώπισης ιών, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα εργαλείο αντιμετώπισης ιών και να εκκαθαρίσετε τα αρχεία των οποίων έγινε επαναφορά και είναι προσβεβλημένα από ιούς.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 263455 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια